Biomassa forestal: menys incendis i més energia

1 Octubre de 2009
Img en imagenes listado

Biomassa forestal: menys incendis i més energia

La neteja dels boscs no només prevé incendis. També serveix per a generar energia. Les branques caigudes, els arbusts i la malesa es transformen en biomassa forestal que, amb el procés adequat, pot produir electricitat d’una forma sostenible i ecològica. Aquest estiu s’ha posat en marxa la primera central de transformació de biomassa forestal a Espanya, situada a la localitat de Corduente, a la província de Guadalajara, molt prop d’una zona assolada per un gran incendi el 2006. De la mateixa forma que l’energia eòlica, la solar, la geotèrmica, la fotovoltaica, la hidroelèctrica i la mareomotriu, la provinent de la biomassa forestal comporta l’aprofitament d’un recurs natural alternatiu que crea energia d’emissió neutra de CO2. No obstant això, el seu abast està molt lluny de poder fer ombra al regnat dels combustibles fòssils i nuclears, que són més competitius i eficaços.

/imgs/20091001/biomasa1.jpgRuben García Blázquez

Llenya, brancatge i fullatge

Entre les causes dels incendis forestals destaca l’acumulació de matèria orgànica -biomassa- de les zones forestals d’alta inflamabilitat, sobretot a l’estiu, quan el bosc arriba a perdre fins a la meitat de la seva humitat. L’abandó del pasturatge i de la recollida tradicional de llenya ha portat a l’acumulació i l’excedent de matèria vegetal morta, que aviva el foc en cas d’incendi. La central d’energia de biomassa forestal atén aquest problema. A més, permet l’aprofitament de la matèria forestal que ha sofert els efectes del foc. D’octubre a març dues-centes persones recullen 26.000 tones de residus forestals que alimenten la planta tot l’any. Llenya, brancatge i fullatge de diverses espècies presents a les àrees d’abastiment s’envien a la planta per ser utilitzats.

/imgs/20091001/biomasa2.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20091001/biomasa3.jpgRuben García Blázquez

El gas del vapor

Amb la matèria primera i un procés de gasificació s’aconsegueix generar l’energia elèctrica necessària per a l’abastiment d’una població de 14.000 habitants. El procés consisteix en la utilització del gas combustible generat en una turbina, on es recupera la calor dels gasos de sortida per produir vapor amb alt rendiment. La caldera s’alimenta de forma automàtica amb biomassa mitjançant un sistema de cintes transportadores des d’un magatzem cobert, que disposa d’un terra mòbil per a anar desplaçant-la segons el ritme de consum necessari en cada moment. La biomassa se selecciona a través del garbellament i la detecció de materials fèrrics, procés que permet rebutjar aquella fracció del combustible no apta per a la combustió

/imgs/20091001/biomasa4.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20091001/biomasa5.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20091001/biomasa6.jpgRuben García Blázquez

Del vapor a l’energia mecànica

El combustible, la biomassa forestal, és introduït a través d’un sistema de graella mòbil. La caldera de vapor produeix l’energia tèrmica necessària per a escalfar l’aigua que circula per aquesta i obtenir vapor sobreescalfat. El vapor arriba a una turbina i la fa girar, de manera que produeix energia mecànica. Un condensador que refreda el vapor aconsegueix que aquest mogui la turbina a més velocitat i aconsegueixi generar més energia. Els gasos de la combustió travessen la caldera i cedeixen la seva energia a l’aigua que circula per tubs aletejats en diferents passos. Després del seu pas, és sotmès a un procés de neteja i depuració amb el qual s’aconsegueix que el nivell d’emissions de partícules s’ajusti a la legislació vigent. La transformació de l’energia mecànica en energia elèctrica es fa mitjançant un alternador adaptat a la turbina.

/imgs/20091001/biomasa7.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20091001/biomasa8.jpgRuben García Blázquez

Sota control: el procés i el futur, sense incendis

Tots els processos estan informatitzats i monitoritzats. El sistema de control disposa d’un sincronitzador per a cada generador i transformador d’entrada i sortida que dirigeix el subministrament de tensió que ha d’aconseguir la mesura d’11 quilovats, energia amb què entra a la xarxa general. La proximitat a la matèria primera, les bones comunicacions i l’existència de les línies adequades per a transportar l’electricitat sumen la seva competitivitat. A la planta també es porten a terme estudis sobre l’evolució de la qualitat del material emmagatzemat, l’aprofitament de les cendres procedents de la combustió de la biomassa per l’ús agrícola i la incidència en la reducció d’incendis. L’energia de biomassa forestal és, en definitiva, una activitat que conviu amb la supervivència del bosc de què se serveix. Però al qual també serveix.

/imgs/20091001/biomasa9.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20091001/biomasa10.jpgRuben García Blázquez