Un consumidor demanda una línia aèria de baix cost que li cobra de més per transportar-li les maletes