Vodas

Unha carreira de fondo a ritmo de talonario

Os gastos dunha voda oscilan entre os 10.000 e os 43.000 euros e boa parte destes cartos destínanse ao banquete, con menús que varían dende os 60 euros por comensal ata os 125 euros por convidado, barra libre incluída.
1 Abril de 2007

Unha carreira de fondo a ritmo de talonario

/imgs/20070401/img.informe.01.jpgPola igrexa ou polo xulgado, festa íntima ou multitudinaria, na cidade ou no campo, austera ou a todo trapo. Con independencia da forma, unha cousa está clara: cando falamos de vodas é preciso ter unha calculadora preto. Para chegar ao “Si, quero” son necesarios longos meses nos que conceptos como “aforro”, “mesura” e “racionalidade” desaparecen do vocabulario. Comezan os preparativos e con eles os orzamentos e os esforzos por conseguir que todo sexa perfecto, mesmo máis alá das posibilidades da parella, xa que nesta batalla non se mira o máis mínimo o peto, tal e como se desprende da enquisa “Tendencias sobre o matrimonio”, realizada por Meetic , o portal de busca de parella e amizades a través de Internet máis utilizado en España e Europa. Segundo o devandito estudo, o 30% dos enquisados en España, un de cada tres, declarou que lle pediría un préstamo a unha entidade bancaria para asumir as custas da súa voda, aínda que a maioría, un 52%, teñen a familia como a principal fonte de financiamento para aboar os gastos do seu enlace.

/imgs/20070401/img.informe.02.jpg As vodas convertéronse nun estupendo filón para todos os negocios relacionados con esta celebración (restaurantes, florerías, tendas especializadas na venda de traxes de cerimonia, alugueiro de coches e mesmo algunhas parroquias). No 2005 celebráronse en España 209.125 matrimonios, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Deles, o 63% foron relixiosos e o 37% civís.

O custo final do enlace ten moito que ver co número de convidados e coa categoría do restaurante e do menú elixido. Dar unha cifra é complicado, pero, de xeito aproximado, na actualidade os gastos dunha voda oscilan entre os 10.000 euros e os 43.000. Isto é o previsto, pero hai que ter en conta que cando unha parella se dispón a iniciar os trámites para celebrar a súa voda se atopa con algunhas sorpresas, imposicións e imprevistos que incrementan os seus gastos.

Orzamentos para todos os petos

/imgs/20070401/img.informe.03.jpg As convencións e os usos sociais fan que toda voda se acompañe dunha serie de “adornos” tan aleatorios como populares: roupa especial, un ágape para os convidados, flores, coche de luxo, obsequios, música, noite de vodas e viaxe de noivos.

Xa sexa unha voda relixiosa ou civil, a noiva é a “estrela” do día. Ir branca e radiante, como reza a canción, ten o seu prezo: dende 800 euros aos 6.000 euros, ou máis. A isto hai que sumar os complementos (roupa interior, zapatos, ramo), sen esquecer o peiteado e a maquillaxe, entre 330 euros e 1.950 euros máis.

O noivo adquire cada vez máis protagonismo, e aínda que a súa indumentaria é bastante máis barata, as distancias acúrtanse a pasos axigantados. Eles teñen a opción de alugar un traxe ou chaqué, polo que é posible saír medio airoso do envite cuns 400 euros (entre 90 en caso de arrendamento e 360 se se opta pola compra). Pero a cousa non queda aí. A lista de engadidos é grande, e aquí si que é normal optar pola compra. Falamos de camisa, chaleco, gravata, pano para a solapa, calzado… Outros “detalles”, como alianzas, convites, flores para engalanar a igrexa e os vehículos, reportaxe fotográfica e de vídeo, música, animación e recordos representan entre 1.940 euros e 9.200.

/imgs/20070401/img.informe.04.jpg Non obstante, a partida máis importante do orzamento lévaa o banquete. Poucas parellas escatiman neste apartado, xa que mentres que outros detalles poden pasarlles inadvertidos aos convidados, se estes levan unha mala impresión no ágape, a voda pode considerarse un fracaso. Unha comida ou cea económica con aperitivo supón uns 60 euros por comensal, mentres que unha voda máis cara e barra libre de bebidas custaría unha media de 125 euros por convidado. E tras a fartura do día “D”, o destino preferido polos noivos españois é un hotel de luxo con todo incluído nunha praia caribeña. O prezo varía segundo a tempada, pero oito días nun destino destas características pódelle supoñer á parella entre 3.000 e 6.000 euros, caprichos á parte.

Reportaxe de voda. Non sempre elixen os noivos

/imgs/20070401/img.informe.05.jpg Colectivos de profesionais da fotografía e parellas de noivos levan tempo denunciando un feito: os atrancos á libre elección dos cidadáns sobre quen realizará a reportaxe gráfica da cerimonia. Algúns párrocos e restaurantes impoñen os seus fotógrafos en exclusiva, ata o punto de impedir a celebración de banquetes e mesmo de cerimonias se non se aceptan unhas condicións previas. Esta práctica é cada día máis habitual e, amais de limitar a capacidade de decisión dos noivos, prodúcelles importantes beneficios económicos ás igrexas, determinadas empresas fotográficas e restauradores.

Ante estes abusos que denuncian consumidores e a maioría de fotógrafos que non se benefician desas exclusivas, os tribunais estableceron que é ilícito impedir a entrada en calquera destes lugares dun profesional elixido por quen celebra e paga a reunión. Así as cousas, o párroco non se pode opor a celebrar a cerimonia porque os noivos se negaran a contratar os servizos fotográficos ofertados pola empresa que conta co seu beneplácito, nin tampouco se poden opoñer os fotógrafos habituais da devandita parroquia. Os restaurantes tampouco se poden negar a celebrar o convite por esta mesma razón.

De feito, hai sentenzas que establecen que é ilícita a obstrución á entrada dun profesional elixido por quen celebra e paga a reunión. As cláusulas de contratación dos servizos de imaxe que fixan algúns restaurantes son abusivas por prestar un servizo accesorio que non se solicitou e non respectar a Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios, ao impor servizos que non se solicitaron, nin a bilateralidade dun contrato que esixe o Código Civil, polo que se declaran nulas.

Música con 600 euros de canon

/imgs/20070401/img.informe.06.jpg “Paquito Chocolatero” non falta en voda ningunha que se prece. Amenizar a sobremesa a ritmo de música obriga a un desembolso mínimo, orquestra ou DJ aparte, de 600 euros, que é o canon medio que lle deben aboar os restaurantes á Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) polos dereitos dos temas musicais. O titular do xulgado do Mercantil número un de Alacante autorizou recentemente a que a SGAE cobrase pola música dos banquetes de voda.

O maxistrado considera que as vodas non representan un acto estritamente privado. Así, a SGAE logra a base para esixirlles un canon aos restaurantes pola música dos convites. Non acontece o mesmo se os temas elixidos son obras de autores clásicos, como Beethoven, Chopin, Bach ou Vivaldi. Estas obras, por tratarse de autores que levan falecidos máis de 70 anos, quedarían fóra da obriga de pagar o canon musical, xa que se consideran producións de dominio público, segundo recolle o artigo 26 da vixente Lei de propiedade intelectual. Aínda que nun principio a cota non a aboan os noivos, senón o restaurante, repercute na factura final que deberán pagar os que casan.

Consellos para gozar dunha voda ao grande...
 • /imgs/20070401/img.informe.07.jpgPlanificade os gastos. A previsión e a planificación son as mellores aliadas neste tipo de celebración. Non deixedes todo para o final.
 • Non permitades que a vosa voda vos leve á quebra. Establecede un orzamento acorde coas vosas posibilidades.
 • Poñédevos en todos os casos en mans de profesionais.
 • Empezade a comparar prezos un ano antes ata atopar a mellor opción.
 • Necesitaredes comparar prezos de música, fotógrafo, flores e comida, entre outros.
 • Na elección do lugar do banquete non vos deixedes cegar polos regalos ou descontos que vos poidan ofrecer, xa que polo xeral se adoitan pagar no prezo do menú. O prezo do prato adoita incluír a decoración e as minutas básicas, pero é importante que antes de efectuar a reserva vos informedes ben sobre este detalle e mais sobre os pratos que o compoñen e a posibilidade de varialos. Intentade formalizar o contrato por escrito coas condicións e realizar unha proba previa do menú.
 • Concretade os detalles da barra libre: marcas e tipos de bebidas, as horas que estará aberta e, moi importante, a modalidade de pagamento, que pode ser unha cantidade fixa por asistente, previamente establecida, ou ben en función das consumicións que se efectúen.
 • Non esquezades que tanto a orquestra como o pinchadiscos poden incluír na factura os dereitos de autor ou o copyright da música.

... Sen tirar a casa pola ventá

 • Compartide os adornos florais da igrexa con outras parellas que casen o mesmo día.
 • Alugade o traxe de noivo ou de noiva. Ninguén o advertirá.
 • Pedide prestado o coche de noivos. Sempre hai algún familiar que ten un bo coche e seguro que ese día está disposto a facer de chofer.
 • Casade en primavera ou no verán. Fiscalmente sairedes beneficiados.
 • Optade pola lista de voda. Evitade que se repitan regalos. Nalgúns centros ofrecen a posibilidade de cambiar unha porcentaxe dos regalos por diñeiro.
O que custa unha voda
Custo voda * Prezo mínimo Prezo máximo
Roupa da noiva
Vestido 800 euros 6.000 euros
Zapatos 60 euros 300 euros
Complementos 120 euros 600 euros
Ramo 50 euros 300 euros
Total 1.030 euros 7.200 euros
Salón de peiteado 60 euros 600 euros
Maquillaxe 40 euros 150 euros
Total 100 euros 750 euros
Roupa do noivo
Traxe 360 euros 2.400 euros
Complementos 150 euros 450 euros
Total 510 euros 2.850 euros
Outros gastos
Alianzas 120 euros 2.200 euros
Convites 100 euros 600 euros
Coche alugueiro 200 euros 900 euros
Total 420 euros 3.700 euros
Reportaxe de voda
Álbum fotos 480euros 1.800euros
Vídeo 300euros 900euros
Total 780euros 2.700 euros
Igrexa
Cerimonia 20euros 600euros
Decoración floral 240euros 1.800euros
Música 150euros 500euros
Total 410euros 2.900euros
Banquete
Banquete 6.000euros 12.500euros
Música 250euros 3.000euros
Obsequios invitados 100euros 700euros
Total 6.350euros 16.200euros
Viaxe de noivos 1.200euros 6.000euros
Custo voda/Mínimo 10.800euros
Custo voda/Máximo 42.300euros

* 100 convidados

Imaxes para a posteridade
 • Cando se celebra unha voda, tanto a igrexa como o restaurante están a reservar un espazo para un acto privado, polo que ostentan esta condición durante o período de tempo polo que están contratados.
 • /imgs/20070401/img.informe.08.jpgOs dereitos de imaxe son propiedade do individuo (art. 18 da Constitución Española) e correspóndelle a el decidir quen o fotografa. Ademais, a Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios establece que non se poden impoñer prestacións accesorias que non se solicitaron, e os tribunais estableceron que é ilícita a obstrución á entrada, en calquera destes lugares, dun profesional elixido por quen celebra e paga a reunión.
 • Para evitar situacións desagradables, os mozos deben informar por escrito á igrexa e ao restaurante advertindo de que contrataron os servizos dun fotógrafo para deixar constancia de que as persoas que van realizar a reportaxe son profesionais, e recordando que os noivos están a actuar segundo a legalidade, exercendo o seu dereito de libre elección. No caso da igrexa, convén engadir que quen pretende actuar como fotógrafo está en posesión da formación litúrxica suficiente para comprender o acto e que ten o coñecemento necesario das perspectivas concretas do templo, tal e como se establece no artigo nº 2 da instrución nº 8 de maio do 2003 do Arcebispado de Madrid.
 • Se ofrecen como regalo unha reportaxe fotográfica e de vídeo a cambio de que non entren os profesionais que os noivos elixiron, e estes deciden aceptalo, deben esixir por escrito que o servizo sexa da mesma calidade e características, xa que a reportaxe fotográfica e de vídeo é o único recordo tanxible da voda e non hai posibilidade de repetilo se o regalo defrauda.
 • Os noivos deben asinar co profesional elixido un contrato no que se determine o tipo de reportaxe elixida e mais un número mínimo de fotografías.
 • Os noivos débenlle esixir ao fotógrafo unha factura con todos os requisitos correspondentes, incluído o IVE.