Máis de dous meses á espera de que arranxen un ordenador en garantía