Sintonizadores de TDT, televisión dixital terrestre

Hainos que precisan sete segundos para mudar de canle

O equipo máis caro foi o que menos gustou e o peor nas probas de laboratorio. A maioría dos equipos non se poden apagar completamente, polo que consomen moita máis electricidade
1 Outubro de 2008
Img analisis

Hainos que precisan sete segundos para mudar de canle

A televisión analóxica ten os días contados. En menos de dous anos as cadeas de televisión españolas emitirán as súas canles só a través do sinal dixital terrestre, coñecido como TDT. Os fogares recibirán máis canles pero terán que se adaptar ao cambio coa adquisición dun dispositivo externo que se conecta ao televisor ou mercando un aparello que xa incorpore o sintonizador. A antena tamén deberá estar adaptada, pero iso, case sempre, queda en mans das comunidades de veciños.

Analizáronse no laboratorio e sometéronse á proba de uso oito receptores externos de TDT que custan dende os 38,90 euros de Puffins e Sunstech aos 69 euros de Axil, o peor valorado na proba de uso. A mellor relación calidade-prezo correspóndelle a Televés. Ten un prezo intermedio (55,50 euros), é o mellor en funcionamento do receptor e calidade de imaxe, e acadou a segunda mellor nota na proba de uso (8,1 puntos sobre 10). Ademais, é dos que menos consome e pódese apagar por completo.

Axil ten o maior consumo (10,6 W en funcionamento e 9,8 W en espera); mentres que Sanyo é o que menos electricidade necesita en funcionamento (4,8 W) e Televés o de menos en espera (2,2 W). Pero o verdadeiro aforro prodúcese se o receptor se apaga cando non se usa. Cinco dos equipos (Philips, Sanyo, Puffins, Siemens e Axil) non se poden apagar, só quedan “en repouso” ou “stand by”. O único xeito de que se interrompa o consumo de enerxía é desenchufalos da rede eléctrica. Cada familia ve unhas tres horas e media de televisión ao día. A electricidade necesaria para utilizar durante un ano calquera dos tres decodificadores con botón de apagado (o que posibilita a súa desconexión) custa arredor dun euro no suposto de uso de case catro horas ao día aceso e 20 horas apagado. Cun decodificador Axil, no que ás catro horas aceso se suman 20 en posición de “stand by”, o gasto multiplicaríase ata os 9,75 euros. En España hai 5 millóns e medio de decodificadores de TDT externos, polo que o aforro posible alcanzaría os 24 millóns de euros ao ano, o 0,08% do consumo eléctrico nacional.

Funcións e accesorios non comúns

Amais do teletexto, da busca automática de canles ou do soporte para subtítulos (moitas canles emiten en TDT as películas en versión orixinal e con subtítulos para quen así o desexe), cada aparello inclúe outra serie de funcións adicionais, como a posibilidade de conxelar a imaxe, que inclúen todos agás Philips e Axil. A TDT permítelles tamén ás canles emitir xogos, que a metade dos receptores poden gozar: Bestbuy, Puffins, Sunstech e Televés. O equipo que conta con maior número de funcións é Televés, que ordena automaticamente as canles (ao igual ca Axil) e que dispón tamén da opción de aumentar de tamaño a imaxe (zoom). Axil é o único con función PIP (Picture in Picture), que permite ver dúas canles ao mesmo tempo (útil durante as pausas publicitarias).

Axil, Televés, Sunstech, Philips, Puffins e Bestbuy contan con saída de audio dixital, útil, por exemplo, para conectalos a equipos de “home cinema”. Sanyo, Televés e Axil teñen saída de audio analóxica. Todos ofrecen manual de instrucións e o mando a distancia coas súas pilas. Philips e Siemens engaden cable euroconector (imprescindible para conectalos ao televisor) e Axil un pequeno cable de antena. Sanyo ofrece opcións. Rexistráronse considerables diferenzas no tamaño e peso dos receptores (Axil pesaba 1,10 kg e Philips só 350 gr), en calquera caso pouco relevantes para un aparello que permanece no mesmo sitio unha vez instalado.

Mandos a distancia

A TDT trae consigo máis canles e, con iso, un máis que probable incremento do uso do mando a distancia. Pero non todos os sintonizadores tardan o mesmo en pasar dunha canle a outra. Philips precisa 3,53 segundos e Puffins case sete segundos. As probas realizáronse co teclado numérico do mando a distancia, porque os botóns “canle máis” e “canle menos” non precisan tanto tempo.

Os controis remotos tampouco son igual de resistentes. Realizouse un ensaio para simular 100 caídas dende o sofá ao chan. Só sufriron danos Siemens e Puffins: soltáronse as tapas das pilas. Outra das características que distingue un mando a distancia doutro é o ángulo de emisión infravermello. Todos os controis son eficaces se o usuario se sitúa fronte ao decodificador, pero algúns non funcionan dende os lados. Para comprobalo, os controis situáronse a unha distancia de tres metros fronte aos aparellos e desprazáronse lateralmente de modo perpendicular ao decodificador ata que deixaron de funcionar. Siemens foi o que mostrou un menor ángulo de funcionamento (36º, apenas se percorrera lateralmente un metro), mentres que Sanyo foi o mellor, con 68º. Os outros cinco deixaron de funcionar tras un metro e medio de desprazamento lateral (53º).

Comprobouse tamén se a grafía dos mandos é indeleble. Os oito modelos superaron a primeira proba, que consistía en fregar a marcaxe cun pano impregnado con hexano (un disolvente orgánico) durante 15 segundos. Pero só Siemens, Televés e Sanyo soportaron un lixado de cinco segundos. No caso de Puffins as grafías borráronse e no resto de aparellos (Bestbuy, Axil, Philips e Sunstech) detectouse unha pequena perda de ton.

Seguridade e compatibilidade electromagnética

Todos os aparellos analizados superaron as probas eléctricas e comprobouse que eran seguros. Amais de comprobar que estaban construídos de acordo á normativa de seguridade eléctrica, realizáronse dúas probas adicionais. Introducíronse nunha estufa a 70º durante 7 horas e ningún se deformou nin deixou de funcionar. A única excepción foi Bestbuy, xa que a solapa da pantalla se despegou. Tamén se comprobou o quecemento dos equipos en condicións de mala ventilación. Todos os equipos aprobaron, se ben Siemens foi o que máis queceu.

Os decodificadores poden sufrir danos debido a descargas electrostáticas indesexadas (como as que se perciben cando se toca unha superficie metálica cargada de electricidade estática). Para comprobar a súa resposta ante esta eventualidade, aplicáronse unhas corenta descargas en diferentes partes do aparello e todos responderon de xeito correcto. Así e todo, no caso de Sunstech, Philips, Puffins e Axil apareceron alteracións na imaxe que desapareceron rematada a descarga.

Calidade global

Logo de efectuar todas as probas, ponderáronse os resultados para descubrir que sintonizador é o de mellor calidade técnica. O equipo máis caro, Axil, foi o que obtivo a cualificación global máis baixa (6,8 puntos sobre 10). Os outros sete equipos acadaron cualificacións superiores a sete. Televés foi o mellor: obtivo 8,1 puntos.

Os consumidores opinan

Pedíuselles a oito usuarios habituais desta clase de dispositivos que usasen cada sintonizador dixital e que puntuasen distintos aspectos do 1 ao 10. Todos os equipos aprobaron, pero con salientables diferenzas. O que máis gustou foi Philips (8,4 sobre 10): o seu uso resultou cómodo e sinxelo e gustaron moito a súa presentación e aspecto exterior. Os consumidores consideraron que Axil era o equipo máis incómodo de usar, o peor equipado, coas instrucións menos claras e coa peor calidade de imaxe. Obtivo a cualificación máis baixa, con 6,9 puntos. Televés (8,1 puntos) destaca pola claridade das instrucións, polo seu equipamento e pola calidade de imaxe. Sanyo só sintonizou vinte canles, cando o resto detectaron 25. Puffins, un dos máis baratos obtivo unha das mellores valoracións por parte dos usuarios: 7,7 puntos.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • Analizáronse oito receptores de TDT que custan entre os 38,90 euros de Sunstech e Puffins e os 69 euros de Axil.
 • Todos os receptores teñen función “repouso” ou “stand by” pero só Televés, Sunstech e Bestbuy teñen función de apagado, que permite non gastar electricidade cando non se está a utilizar o televisor. Un decodificador que non se apaga como Axil pode consumir 9,75 euros de electricidade ao ano fronte ao euro que gasta un que se apaga como Televés.
 • Todos menos Philips e Axil conxelan a imaxe. Televés, Sunstech, Puffins e Bestbuy contan con xogos. Televés engade ademais zoom e é o único xunto con Axil que permite ordenar automaticamente as canles. Axil permite ver dúas canles ao mesmo tempo.
 • Philips é o máis rápido cambiando de canle (3,53 segundos) e Puffins o máis lento (6,91 segundos). O mando de Siemens deixa de funcionar se se move lateralmente un metro. O de Sanyo funciona ao dobre de distancia. Siemens e Puffins perderon a tapa da batería tras 100 impactos dende medio metro.
 • Philips foi o que máis lles gustou aos consumidores (8,4 puntos sobre 10), que valoraron especialmente o seu peso e dimensións (é o máis lixeiro), o seu aspecto exterior e a facilidade de uso. Televés e Bestbuy ofreceron a mellor calidade de imaxe. Axil obtivo as peores cualificacións (6,9 puntos), por ser incómodo e polo seu pobre equipamento.
 • A mellor relación calidade-prezo é Televés, que ten un prezo intermedio, consome pouca enerxía, ten botón de apagado e foi dos mellores no test de uso. Inclúe dobre saída de audio e varias funcións non presentes no resto, como ordenación automática de canles e zoom.
Marca TELEVÉS SUNSTECH PUFFINS PHILIPS
Modelo DTR 7287 DTB-2500 SET TOPBOX PF-501-M DTR 220
Prezo (euros/unidad) 55,50 38,90 38,90 50,81
Información e etiquetaxe
Contido da información Correcto Correcto Correcto Correcto
Durabilidade do marcado Correcto Correcto Correcto Correcto
Características xerais
Funcións Nonn comúns1 LCN, Actualización de software, xogos, zoom, pausa. Actualización de software, xogos, pausa. Actualización de software, xogos, pausa. Actualización de software.
Accesorios Nonn comúns 2 Cable euroconector
Dimensións TDT (cm) 27,9 x 4,2 x 16,3 12,0 x 4,2 x 17,2 16,9 x 4,1 x 15,4 19,8 x 3,3 x 9,7
Peso do TDT (g) 1.000 750 900 350
Dimensións do mando (mm) 5,2 x 18,2 x 2,3 4,9 x 15,1 x 2,0 4,8 x 16,5 x 2,6 5,0 x 14,0 x 2,2
Peso do mando a distancia (g) 91 72 72,8 74,8
Conexións Nonn comúns 3 RS-232, Dobre saída de audio (óptica e analóxica) RS-232, Saída de audio dixital coaxial RS-232, Saída de audio dixital coaxial Saída de audio dixital coaxial
Interruptor de apagado Non Non
Consumo en funcionamento (W) 6,6 7,5 7,4 5,6
Consumo en espera (W) 2,2 6,0 3,7 4,2
Estimación do consumo de electricidade (euros/año)4 1 1,14 4,34 4,20
Seguridade
Seguridade eléctrica 5 Correcto Correcto Correcto Correcto
Alivio de esforzos 6 Correcto Correcto Correcto Correcto
Temperatura tras oclusión de ventilación 7 Correcto Correcto Correcto Correcto
Compatibilidade electromagnética
Descargas electrostáticas 8 Correcto Mellorable Mellorable Mellorable
Ondas de choque Correcto Correcto Correcto Correcto
Aptitude ao uso
Rapidez Non cambio de canle (segundos) 9 5,75 4,81 6,91 3,53
Resistencia ao pulo dos conectores Correcto Correcto Correcto Correcto
Indelebilidade da grafía do mando 10 Non
Ensaio de caída do mando a distancia Correcto Correcto Soltábase a tapa das baterías Correcto
Ángulo recepción control remoto 53º 53º 53º 53º
Calidade global Excelente Moi ben Moi ben Moi ben
Proba de uso (do 1 ao 10) 8,1 7,4 7,7 8,4
Marca SANYO SIEMENS BESTBUY AXIL
Modelo TU-X700 Gigaset M270 T EPG EASY HOME TDT RT 162
Prezo (euros/unidad) 47,40 57,40 39,90 69
Información e etiquetaxe
Contido da información Correcto Correcto Correcto Correcto
Durabilidade do marcado Correcto Correcto Correcto Incorrecto
Características xerais
Funcións Nonn comúns1 Pausa Actualización de software, pausa. Actualización de software, xogos, pausa. LCN, PIP, Actualización de software.
Accesorios Nonn comúns 2 Cable euroconector y cable antena Cable euroconector Cable de antena pequeno
Dimensións TDT (cm) 22,8 x 4,0 x 16,5 25,9 x 3,7 x 14,9 22,0 x 4,3 x 17,3 29,4 x 3,5 x 19,0
Peso do TDT (g) 750 650 750 1.100
Dimensións do mando (mm) 5,0 x 15,9 x 2,0 4,7 x 17,0 x 2,2 4,4 x 15,2 x 2,2 4,1 x 17,7 x 1,8
Peso do mando a distancia (g) 70,5 76,6 70,4 80
Conexións Nonn comúns 3 Saída de audio analóxica RS-232, Saída de audio dixital coaxial Dobre saída de audio (óptica e analóxica), Entrada secundaria RF, Saída secundaria RF
Interruptor de apagado Non Non Non
Consumo en funcionamento (W) 4,8 7,4 7,3 10,6
Consumo en espera (W) 3,6 6,9 5,9 9,8
Estimación do consumo de electricidade (euros/año)4 3,72 6,86 1,11 9,75
Seguridade
Seguridade eléctrica 5 Correcto Correcto Correcto Correcto
Alivio de esforzos 6 Correcto Correcto Incorrecto Correcto
Temperatura tras oclusión de ventilación 7 Correcto Correcto Correcto Correcto
Compatibilidade electromagnética
Descargas electrostáticas 8 Correcto Correcto Correcto Mellorable
Ondas de choque Correcto Correcto Correcto Correcto
Aptitude ao uso
Rapidez Non cambio de canle (segundos) 9 3,9 3,94 5,37 4,71
Resistencia ao pulo dos conectores Correcto Correcto Correcto Correcto
Indelebilidade da grafía do mando 10
Ensaio de caída do mando a distancia Correcto Soltábase a tapa das baterías Correcto Correcto
Ángulo recepción control remoto 68º 36º 53º 53º
Calidade global Moi ben Moi ben Moi ben Ben
Proba de uso (do 1 ao 10) 7,6 8 7,4 6,9

1. Funcións non comúns. Todos os receptores TDT ofrecían certas funcións comúns como teletexto, menú en pantalla, control paterno, etc. Na táboa sinálanse as funcións que non son comúns a todos os aparellos. LCN ou ordenación automática de canles. PIP ou visualización de dúas canles á vez. Pausa ou conxelación da imaxe.

2. Accesorios non comúns. Todas as referencias incluíron manual de instrucións, mando a distancia e pilas para o control remoto. Na táboa indícanse os accesorios non comúns.

3. Conexións non comúns. Todas as mostras incluían entrada RF, saída RF (que permite contar con outra saída de antena, por exemplo, para un vídeo), dous euroconectores. Na táboa indícanse as conexións non comúns.

4. Estimación do custo de electricidade. Estimouse o consumo eléctrico dos aparellos supoñendo un custo de 0,11 euros por kWh e 3,7 horas de funcionamento ao día. Se o sintonizador dispón de botón de apagado, o aparello desconéctase cando non se está a ver. No caso contrario, súmase o prezo do consumo en “stand by”.

5. Seguridade eléctrica. Avaliouse o nivel de cumprimento da norma de seguridade eléctrica UNE-EN 60065:2003. Esta análise incluíu as seguintes verificacións: accesibilidade das partes activas, quecemento, quecemento despois dun curtocircuíto, sobretensión (caída de raio) e rixidez dieléctrica.

6. Alivio de esforzos. Mantéñense os aparellos a 70 ºC durante 7 horas e obsérvase se saen deformados. No decodificador Bestbuy despegouse a solapa da pantalla.

7. Temperatura logo da oclusión da ventilación. Avalíase o quecemento que se produce cando se colocan varios equipos no mesmo lugar co conseguinte bloqueo dos orificios de ventilación.

8. Descargas electrostáticas. En Sunstech, Philips, Puffins e Axil aparecen alteracións na imaxe que se resolven por si mesmas unha vez rematada a descarga.

9. Rapidez no cambio de canle. Non se utilizaron os botóns “canle máis” e “canle menos” do mando a distancia, senón que se utilizaron os números da botoeira, que adoitan tardar máis.

10. Indelebilidade da grafía do mando. Verificouse a indelebilidade fronte a un disolvente e fronte ao lixado. Co lixado borrábanse as letras de Puffins, e as de Sunstech, Bestbuy, Philips e Axil perdían intensidade.

Un a un

Un a un: 8 receptores de TDT

Televés dtr 7287

 • Prezo: 55,50 euros.
 • Calidade global: Excelente.
 • Mellor relación calidade-prezo. O único con funcións de mosaico e zoom. O de menor consumo en espera e un dos tres que teñen botón de apagado. Dobre saída de audio (óptica e analóxica).
 • Proba de uso: 8,1 puntos sobre 10. O mellor considerado en canto a equipamento e un dos que contaba coas instrucións máis claras e útiles.

Sunstech dtb-2500

 • Prezo: 38,90 euros.
 • O máis barato, xunto con Puffins.
 • Calidade global: Moi boa.
 • Función de xogos e pausa. O seu consumo é bastante elevado pero é un dos tres que contan con botón de apagado.
 • Proba de uso: 7,4 puntos sobre dez. Foi o menos valorado en aspecto exterior, posta en marcha e funcións.

Puffins set topbox pf-501-m

 • Prezo 38,90 euros.
 • Un dos máis baratos.
 • Calidade global: Moi ben.
 • Non ten botón de apagado. Inclúe xogos e conxela a imaxe. Saída de audio dixital. A grafía do mando bórrase despois do lixado. A imaxe deteriórase durante a proba de descargas electrostáticas, aínda que despois recupérase. Tras 100 caídas dende medio metro, soltouse a tapa das pilas.
 • Proba de uso: 7,7 puntos sobre 10. A embalaxe e presentación que menos gustaron. Non destacou en ningún apartado, pero o seu uso obtivo boas cualificacións.

Philips dtr 220

 • Prezo 50,81 euros.
 • Calidade global: Moi ben.
 • Ofrece dous anos de garantía e inclúe cable euroconector. Non ten botón de apagado. Saída de audio dixital. A imaxe deteriórase durante a proba de descargas electrostáticas, aínda que despois recupérase.
 • Proba de uso: 8,4 puntos sobre 10. O mellor cualificado, polo seu aspecto exterior e pola súa facilidade e comodidade de uso, tanto á hora de realizar as conexións e de pólo a traballar, como á hora de usalo.

Sanyo o teu-x700

 • Prezo 47,40 euros.
 • Calidade global: Moi ben.
 • Conxela a imaxe, pero é o único que non ten función de actualización de software. Conta con cable euroconector e de antena. O seu consumo en funcionamento é o máis baixo, pero non dispón de botón de apagado. Saída de audio analóxica e sen saída de audio dixital. A imaxe deteriórase durante a proba de descargas electrostáticas aínda que despois recupérase.
 • Proba de uso: 7,6 puntos sobre 10. Destaca en calidade de imaxe pero detectou só 20 canles fronte ás 25 dos outros receptores.

Siemens gigaset m270

 • Prezo 57,40 euros.
 • Calidade global: Moi ben.
 • Ofrece función de pausa e de actualización de software. Inclúe cable euronector. Non ten botón de apagado, nin saída de audio dixital. Logo de 100 caídas dende medio metro, soltouse a tapa das pilas.
 • Proba de uso: 8 puntos sobre 10. Boas cualificacións en todos os apartados. Destacan a utilidade e claridade das instrucións de uso, as mellor valoradas.

Bestbuy easy home tdt

 • Prezo 39,90 euros.
 • Calidade global: Moi ben.
 • Inclúe funcións de pausa e de xogos. Dos que máis consomen en funcionamento, pero con botón de apagado. Tras 7 horas a 70º C, despégase a solapa da pantalla. Saída de audio dixital.
 • Proba de uso: 7,4 puntos sobre 10. O equipamento xeral peor valorado xunto con Axil. Pero en calidade de imaxe obtivo un dez, igual ca Televés.

Axil rt 162

 • Prezo 69 euros.
 • O máis caro.
 • Calidade global: Ben.
 • Ordena automaticamente as canles e é o único que permite visualizar dúas ao mesmo tempo. Con cable de antena. O consumo máis alto en repouso (non ten botón de apagado). Durante a descarga electrostática a imaxe deteriórase, aínda que despois recupérase. Dobre saída de audio (óptica e analóxica).
 • Proba de uso: 6,9 puntos sobre 10, o peor. O máis difícil e incómodo de utilizar e o que ten peor calidade de visionado.