Recibe cartas de reclamación de pagamento dunha operadora de telefonía coa que rescindiu o contrato hai anos