Adopción internacional. Responsabilidade de entidade colaboradora