Sintonitzadors de TDT, televisió digital terrestre

N'hi ha que necessiten set segons per a canviar de canal

L'equip més car va ser el que menys va agradar i el pitjor en les proves de laboratori. La majoria d'equips no es poden apagar completament, per la qual cosa consumeixen molta més electricitat
1 Octubre de 2008
Img analisis

N'hi ha que necessiten set segons per a canviar de canal

/imgs/20081001/analisis2-1.jpgLa televisió analògica té els dies comptats. En menys de dos anys les cadenes de televisió espanyoles emetran els seus canals només a través del senyal digital terrestre, coneguda com TDT. Les llars rebran més canals però hauran d’adaptar-se al canvi amb l’adquisició d’un dispositiu extern que es connecta al televisor o comprant un aparell que ja incorpore el sintonitzador. L’antena també haurà d’estar adaptada, però això, gairebé sempre, queda a mans de les comunitats de veïns.

S’han analitzat al laboratori i s’han sotmès a prova d’ús vuit receptors externs de TDT que costen des dels 38,90 euros de Puffins i Sunstech fins als 69 euros d’Axil, el pitjor valorat en la prova d’ús. La millor relació qualitat-preu correspon a Televés. Té un preu intermedi (55,50 euros), és el millor en funcionament del receptor i qualitat d’imatge, i va aconseguir la segona millor nota en la prova d’ús (8,1 punts sobre 10). A més, és dels que menys consumeix i es pot apagar per complet.

Axil té el consum més alt (10,6 W en funcionament i 9,8 W en espera); mentre que Sanyo és el que menys electricitat necessita en funcionament (4,8 W) i Televés el de menys en espera (2,2 W). Però el vertader estalvi es produeix si el receptor s’apaga quan no es fa servir. Cinc dels equips (Philips, Sanyo, Puffins, Siemens i Axil) no es poden apagar, només es deixen en espera (“stand by”). L’única forma que s’interrompa el consum d’energia és desconnectant-los de la xarxa elèctrica. Cada família veu unes tres hores i mitja de televisió al dia. L’electricitat necessària per a utilitzar durant un any qualsevol dels tres descodificadors amb botó d’apagada (que en possibilita la desconnexió) costa al voltant d’un euro en el supòsit d’ús de gairebé quatre hores al dia encès i 20 hores apagat. Amb un descodificador Axil, en què a les quatre hores encès se’n sumen 20 en posició d’espera, la despesa es multiplicaria fins als 9,75 euros. Al nostre país hi ha 5 milions i mig de descodificadors de TDT externs, per la qual cosa l’estalvi possible arribaria als 24 milions d’euros a l’any, el 0,08% del consum elèctric nacional.

Funcions i accessoris no comuns

A més del teletext, la recerca automàtica de canals o el suport per a subtítols (molts canals emeten en TDT les pel·lícules en versió original i amb subtítols per a qui ho vulga així), cada aparell inclou una altra sèrie de funcions addicionals, com ara la possibilitat de congelar la imatge, que inclouen tots excepte Philips i Axil. La TDT permet també als canals emetre jocs, dels quals la meitat dels receptors poden gaudir: Bestbuy, Puffins, Sunstech i Televés. L’equip que compta amb un nombre més gran de funcions és Televés, que ordena automàticament els canals (igual que Axil) i disposa també de l’opció d’augmentar de grandària la imatge (zoom). Axil és l’únic amb funció PIP (Picture in Picture), que permet veure dos canals alhora (útil durant les pauses publicitàries).

Axil, Televés, Sunstech, Philips, Puffins i Bestbuy compten amb sortida d’àudio digital, útil, per exemple, per a connectar-los a equips de cinema domèstic. Sanyo, Televés i Axil tenen sortida d’àudio analògica. Tots ofereixen manual d’instruccions i comandament a distància amb les piles incloses. Philips i Siemens afegeixen cable euroconnector (imprescindible per a connectar-los al televisor) i Axil un petit cable d’antena. Sanyo inclou opcions. Es van registrar diferències considerables en la grandària i el pes dels receptors (Axil pesava 1,10 kg i Philips només 350 g), en qualsevol cas poc rellevants per a un aparell que es queda al mateix lloc una vegada instal·lat.

Comandaments a distància

La TDT comporta més canals i, amb això, un més que probable increment de l’ús del comandament a distància. Però no tots els sintonitzadors tarden el mateix a passar d’un canal a un altre. Philips necessita 3,53 segons i Puffins gairebé set segons. Les proves s’han efectuat amb el teclat numèric del comandament a distància, perquè els botons “canal més” i “canal menys” no necessiten tant de temps.

Els controls remots tampoc són igual de resistents. Es va fer un assaig per simular 100 caigudes des del sofà a terra. Només van sofrir danys Siemens i Puffins: es van soltar les tapes de les piles. Una altra de les característiques que distingeix un comandament a distància sobre un altre és l’angle d’emissió d’infraroigs. Tots els controls són eficaços si l’usuari se situa davant del descodificador, però alguns no funcionen des dels costats. Per comprovar-ho, els controls es van ubicar a una distància de tres metres davant dels aparells i es van desplaçar lateralment de forma perpendicular al descodificador fins que van deixar de funcionar. Siemens va ser el que va mostrar un angle més baix de funcionament (36º, a penes s’havia recorregut lateralment un metre), mentre que Sanyo va ser el millor, amb 68º. Els altres cinc van deixar de funcionar després d’un metre i mig de desplaçament lateral (53º).

S’ha comprovat també si la grafia dels comandaments és indeleble. Els vuit models van superar la primera prova, que consistia a fregar el marcatge amb un drap impregnat amb hexà (un dissolvent orgànic) durant 15 segons. Però només Siemens, Televés i Sanyo van suportar un escatat de cinc segons. En el cas de Puffins les grafies es van esborrar i en la resta d’aparells (Bestbuy, Axil, Philips i Sunstech) es va detectar una lleugera pèrdua de to.

Seguretat i compatibilitat electromagnètica

Tots els aparells analitzats van superar les proves elèctriques i es va comprovar que eren segurs. A més de verificar que estaven construïts d’acord amb la normativa de seguretat elèctrica, es van efectuar dues proves addicionals. Es van introduir en una estufa a 70º durant 7 hores i cap no es va deformar ni va deixar de funcionar. L’única excepció va ser Bestbuy, ja que la solapa de la pantalla es va desenganxar. També es va comprovar l’escalfament dels equips en condicions de mala ventilació. Tots els equips van aprovar, si bé Siemens va ser el que més es va escalfar.

Els descodificadors poden sofrir danys a causa de descàrregues electrostàtiques no desitjada (com les que es perceben quan es toca una superfície metàl·lica carregada d’electricitat estàtica). Per comprovar-ne la resposta davant d’aquesta eventualitat, es van aplicar unes quaranta descàrregues en diferents parts de l’aparell i tots van respondre de manera correcta. Tanmateix, en el cas de Sunstech, Philips, Puffins i Axil van aparèixer alteracions en la imatge que van desaparèixer acabada la descàrrega.

Qualitat global

Després d’efectuar totes les proves, es van ponderar els resultats per descobrir quin sintonitzador és el de millor qualitat tècnica. L’equip més car, Axil, va ser el que va obtenir la qualificació global més baixa (6,8 punts sobre 10). Els altres set equips van aconseguir qualificacions superiors a set. Televés va ser el millor: va obtenir 8,1 punts.

Els consumidors opinen

/imgs/20081001/analisis2-2.jpg

Es va demanar a vuit usuaris habituals d’aquesta classe de dispositius que usessen cada sintonitzador digital i en puntuessen diversos aspectes de l’1 al 10. Tots els equips van aprovar, però amb diferències notables. El que més va agradar va ser Philips (8,4 sobre 10): l’ús hi va resultar còmode i senzill i en van agradar molt la presentació i l’aspecte exterior. Els consumidors van considerar que Axil era l’equip més incòmode d’usar, el pitjor equipat, amb les instruccions menys clares i la pitjor qualitat d’imatge. Va obtenir la qualificació més baixa, amb 6,9 punts. Televés (8,1 punts) destaca per la claredat de les instruccions, l’equipament i la qualitat d’imatge. Sanyo només va sintonitzar vint canals, quan la resta en van detectar 25. Puffins, un dels més barats, va obtenir una de les millors valoracions per part dels usuaris: 7,7 punts.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit receptors de TDT que costen entre els 38,90 euros de Sunstech i Puffins i els 69 euros d’Axil.
 • Tots els receptors tenen funció en espera o “stand by”, però només Televés, Sunstech i Bestbuy tenen funció d’apagada, que permet no gastar electricitat quan no es veu el televisor. Un descodificador que no s’apaga com Axil pot consumir 9,75 euros d’electricitat a l’any davant de l’euro que gasta un que s’apaga com Televés.
 • Tots menys Philips i Axil congelen la imatge. Televés, Sunstech, Puffins i Bestbuy ofereixen jocs. Televés afegeix, a més, zoom i és l’únic juntament amb Axil que permet ordenar automàticament els canals. Axil permet veure dos canals alhora.
 • Philips és el més ràpid canviant de canal (3,53 segons) i Puffins és el més lent (6,91 segons). El comandament de Siemens deixa de funcionar si es mou lateralment un metre. El de Sanyo funciona al doble de distància. Siemens i Puffins van perdre la tapa de la bateria després de 100 impactes des de mig metre.
 • Philips va ser el que més va agradar als consumidors (8,4 punts sobre 10), que en van valorar especialment el pes i les dimensions (és el més lleuger), l’aspecte exterior i la facilitat d’ús. Televés i Bestbuy van oferir la millor qualitat d’imatge. Axil va obtenir les pitjors qualificacions (6,9 punts) per ser incòmode i pel pobre equipament.
 • La millor relació qualitat-preu és Televés, que té un preu intermedi, consumeix poca energia, té botó d’apagada i va ser dels millors en el test d’ús. Inclou doble sortida d’àudio i diverses funcions no presents en la resta, com ara ordenació automàtica de canals i zoom.
Marca TELEVÉS SUNSTECH PUFFINS PHILIPS
Model DTR 7287 DTB-2500 SET TOPBOX PF-501-M DTR 220
Preu (euros/unitat) 55,50 38,90 38,90 50,81
Informació i etiquetatge
Contingut de la informació Correcte Correcte Correcte Correcte
Durabilitat del marcatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques generals
Funcions no comunes 1 LCN, Actualització de programes, jocs, zoom, pausa. Actualització de programes, jocs, pausa. Actualització de programes, jocs, pausa. Actualització de programes.
Accessoris no comuns 2 Cable euroconnector
Dimensions TDT (cm) 27,9 x 4,2 x 16,3 12,0 x 4,2 x 17,2 16,9 x 4,1 x 15,4 19,8 x 3,3 x 9,7
Pes del TDT (g) 1.000 750 900 350
Dimensiones del mando (mm) 5,2 x 18,2 x 2,3 4,9 x 15,1 x 2,0 4,8 x 16,5 x 2,6 5,0 x 14,0 x 2,2
Peso del comandament a distància (g) 91 72 72,8 74,8
Connexions no comunes 3 RS-232, Doble sortida d’àudio (òptica i analògica) RS-232, Sortida d’àudio digital coaxial RS-232, Sa Sortida d’àudio digital coaxial Sortida d’àudio digital coaxial
Interruptor d’apagada No No
Consum en funcionament (W) 6,6 7,5 7,4 5,6
Consum en espera (W) 2,2 6,0 3,7 4,2
Estimació del consum d’electricitat (euros/any) 4 1 1,14 4,34 4,20
Seguridad
Seguretat elèctrica 5 Correcte Correcte Correcte Correcte
Alleujament d’esforços 6 Correcte Correcte Correcte Correcte
Temperatura després de l’oclusió de ventilació 7 Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica
Descàrregues electrostàtiques 8 Correcte Millorable Millorable Millorable
Ones de xoc Correcte Correcte Correcte Correcte
Aptitud a l’ús
Rapidesa en el canvi de canal (segons) 9 5,75 4,81 6,91 3,53
Resistència a l’espenta dels connectors Correcte Correcte Correcte Correcte
Indelebilitat de la grafia del comandament 10 No
Assaig de caiguda del comandament a distància Correcte Correcte Se separava la tapa de les bateries Correcte
Angle recepció control remot 53º 53º 53º 53º
Qualitat global Excel·lent Molt Bé Molt Bé Molt Bé
Prova d’ús (de l’1 al 10) 8,1 7,4 7,7 8,4
Marca SANYO SIEMENS BESTBUY AXIL
Model TU-X700 Gigaset M270 T EPG EASY HOME TDT RT 162
Preu (euros/unitat) 47,40 57,40 39,90 69
Informació i etiquetatge
Contingut de la informació Correcte Correcte Correcte Correcte
Durabilitat del marcatge Correcte Correcte Correcte Incorrecte
Característiques generals
Funcions no comunes 1 Pausa Actualització de programes, pausa. Actualització de programes, jocs, pausa. LCN, PIP, Actualització de programes.
Accessoris no comuns 2 Cable euroconnector i cable antena Cable euroconnector Cable d’antena petit
Dimensions TDT (cm) 22,8 x 4,0 x 16,5 25,9 x 3,7 x 14,9 22,0 x 4,3 x 17,3 29,4 x 3,5 x 19,0
Pes del TDT (g) 750 650 750 1.100
Dimensions del comandament (mm) 5,0 x 15,9 x 2,0 4,7 x 17,0 x 2,2 4,4 x 15,2 x 2,2 4,1 x 17,7 x 1,8
Peso del comandament a distància (g) 70,5 76,6 70,4 80
Connexions no comunes 3 Sortida d’àudio analògica RS-232, Sortida d’àudio digital coaxial Doble sortida d’àudio (òptica i analògica), Entrada secundària RF, Sortida secundària RF
Interruptor d’apagada No No No
Consum en funcionament (W) 4,8 7,4 7,3 10,6
Consum en espera (W) 3,6 6,9 5,9 9,8
Estimació del consum d’electricitat (euros/any) 4 3,72 6,86 1,11 9,75
Seguretat
Seguretat elèctrica 5 Correcte Correcte Correcte Correcte
Alleujament d’esforços 6 Correcte Correcte Incorrecte Correcte
Temperatura després de l’oclusió de ventilació 7 Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica
Descàrregues electrostàtiques 8 Correcte Correcte Correcte Millorable
Ones de xoc Correcte Correcte Correcte Correcte
Aptitud a l’ús
Rapidesa en el canvi de canal (segons) 9 3,9 3,94 5,37 4,71
Resistència a l’espenta dels connectors Correcte Correcte Correcte Correcte
Indelebilitat de la grafia del comandament 10
Assaig de caiguda del comandament a distància Correcte Se separava la tapa de les bateries Correcte Correcte
Angle recepció control remot 68º 36º 53º 53º
Qualitat global Molt Bé Molt Bé Molt Bé
Prova d’ús (de l’1 al 10) 7,6 8 7,4 6,9

1. Funcions no comunes. Tots els receptors TDT oferien certes funcions comunes com ara teletext, menú en pantalla, control patern, etc. En la taula s’assenyalen les funcions que no són comunes a tots els aparells. LCN o ordenació automàtica de canals. PIP o visualització de dos canals al mateix temps. Pausa o congelació de la imatge.

2. Accessoris no comuns. Totes les referències van incloure manual d’instruccions, comandament a distància i piles per al control remot. En la taula s’indiquen els accessoris no comuns.

3. Connexions no comunes. Totes les mostres incloïen entrada RF, sortida RF (que permet comptar amb una altra sortida d’antena, per exemple, per a un vídeo), dos euroconnectors. En la taula s’indiquen les connexions no comunes.

4. Estimació del cost d’electricitat. S’ha estimat el consum elèctric dels aparells suposant un cost de 0,11 euros per kWh i 3,7 hores de funcionament al dia. Si el sintonitzador disposa de botó d’apagada, l’aparell es desconnecta quan no es veu. En cas contrari, se suma el preu del consum en “stand by”.

5. Seguretat elèctrica. S’ha avaluat el nivell de compliment de la norma de seguretat elèctrica UNEIX-EN 60065:2003. Aquesta anàlisi ha inclòs les verificacions següents: accessibilitat de les parts actives, escalfament, escalfament després d’un curtcircuit, sobretensió (caiguda de llamp) i rigidesa dielèctrica.

6. Alleugeriment d’esforços. Es mantenen els aparells a 70ºC durant 7 hores i s’observa si surten deformats. En el descodificador Bestbuy s’ha desenganxat la solapa de la pantalla.

7. Temperatura després d’oclusió de ventilació. S’avalua l’escalfament que es produeix quan es col·loquen diversos equips en el mateix lloc amb el consegüent bloqueig dels orificis de ventilació.

8. Descàrregues electrostàtiques. En Sunstech, Philips, Puffins i Axil apareixen alteracions en la imatge que es resolen per si mateixes una vegada acabada la descàrrega

9. Rapidesa en el canvi de canal. No s’han utilitzat els botons “canal més” i “canal menys” del comandament a distància, sinó que s’ha utilitzat els nombres de la botonera, que solen tardar més.

10. Indelebilitat de la grafia del comandament. S’ha verificat la indelebilitat amb un dissolvent i amb l’escatat. Amb l’escatat s’esborraven les lletres de Puffins, i les de Sunstech, Bestbuy, Philips i Axil perdien intensitat.

Un a un

Un per un: 8 receptors de tdt

Televés dtr 7287

/imgs/20081001/sinto1.jpg

 • Preu: 55,50 euros
 • Qualitat global: Excel·lent
 • La millor relació qualitat-preu. L’únic amb funcions de mosaic i zoom. El de menor consum en espera i un dels tres que tenen botó d’apagada. Doble sortida d’àudio (òptica i analògica).
 • Prova d’ús: 8,1 punts sobre 10. El més ben considerat quant a l’equipament i un dels que comptava amb les instruccions més clares i útils.

Sunstech dtb-2500

/imgs/20081001/sinto2.jpg

 • Preu: 38,90 euros
 • El més barat, juntament amb Puffins
 • Qualitat global: Molt bona
 • Funció de jocs i pausa. El consum és prou elevat però és un dels tres que tenen botó d’apagada.
 • Prova d’ús: 7,4 punts sobre deu. Va ser el menys valorat en aspecte exterior, posada en marxa i funcions.

Puffins set topbox pf-501-m

/imgs/20081001/sinto3.jpg

 • Preu 38,90 euros
 • Un dels més barats
 • Qualitat global: Molt bé
 • No té botó d’apagada. Inclou jocs i congela la imatge. Sortida d’àudio digital. La grafia del comandament s’esborra després de l’escatat. La imatge es deteriora durant la prova de descàrregues electrostàtiques encara que després es recupera. Després de 100 caigudes des de mig metre, es va separar la tapa de les piles.
 • Prova d’ús: 7,7 punts sobre 10. L’embalatge i la presentació que menys van agradar. No va destacar en cap apartat però l’ús va obtenir bones qualificacions.

Philips dtr 220

/imgs/20081001/sinto4.jpg

 • Preu 50,81 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Ofereix dos anys de garantia i inclou cable euroconnector. No té botó d’apagada. Sortida d’àudio digital. La imatge es deteriora durant la prova de descàrregues electrostàtiques encara que després es recupera.
 • Prova d’ús: 8,4 punts sobre 10. El més ben qualificat, per l’aspecte exterior i per la facilitat i la comoditat d’ús, tant a l’hora de fer les connexions i de posar-lo en funcionament, com a l’hora d’utilitzar-lo.

Sanyo tu-x700

/imgs/20081001/sinto5.jpg

 • Preu 47,40 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Congela la imatge però és l’únic que no té funció d’actualització de programes. Compta amb cable euroconnector i d’antena. El seu consum en funcionament és el més baix, però no disposa de botó d’apagada. Sortida d’àudio analògica i sense sortida d’àudio digital. La imatge es deteriora durant la prova de descàrregues electrostàtiques encara que després es recupera.
 • Prova d’ús: 7,6 punts sobre 10. Destaca en qualitat d’imatge però va detectar només 20 canals enfront dels 25 de la resta de receptors.

Siemens gigaset m270 tepg

/imgs/20081001/sinto6.jpg

 • Preu 57,40 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Ofereix funció de pausa i actualització de programes. Inclou cable euroconnector. No té botó d’apagada ni sortida d’àudio digital. Després de 100 caigudes des de mig metre, es va separar la tapa de les piles.
 • Prova d’ús: 8 punts sobre 10. Bones qualificacions en tots els apartats. Hi destaquen la utilitat i la claredat de les instruccions d’ús, les més ben valorades.

Bestbuy easy home tdt

/imgs/20081001/sinto7.jpg

 • Preu 39,90 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Inclou funcions de pausa i jocs. Dels que més consumeixen en funcionament, però amb botó d’apagada. Després de 7 hores a 70ºC, es desenganxa la solapa de la pantalla. Sortida d’àudio digital.
 • Prova d’ús: 7,4 punts sobre 10. L’equipament general pitjor valorat juntament amb Axil. Però en qualitat d’imatge va obtenir un deu, igual que Televés.

Axil rt 162

/imgs/20081001/sinto8.jpg

 • Preu 69 euros
 • El més car
 • Qualitat global: Bé
 • Ordena automàticament els canals i és l’únic que en permet visualitzar dos alhora. Amb cable d’antena. El consum més alt en espera (no té botó d’apagada). Durant la descàrrega electrostàtica la imatge es deteriora encara que després es recupera. Doble sortida d’àudio (òptica i analògica).
 • Prova d’ús: 6,9 punts sobre 10, el pitjor. El més difícil i incòmode d’utilitzar i amb pitjor qualitat de visionat.