N’hi ha que necessiten set segons per a canviar de canal