Productes financers per a gent gran

Catifa roja per als clients bancaris jubilats

L'escassa mobilitat dels seus estalvis, juntament amb l'alt grau de fidelitat dels jubilats i els pensionistes, hi atreu els bancs i les caixes, que dissenyen productes específics per a ells
1 Octubre de 2008

Catifa roja per als clients bancaris jubilats

/imgs/20081001/informe1.jpgRebuts impagats, habitatges embargats i una llista creixent de morosos són algunes de les raons per les quals, en períodes de crisi com l’actual, moltes entitats bancàries s’allunyen dels objectius econòmics fixats. La majoria s’han vist obligades a revisar les estratègies i a buscar nous horitzons de negoci, en què encaixen com un guant els clients més grans de 60 anys. A pesar del seu baix nivell mitjà d’ingressos, la forta tendència a l’estalvi dels majors del nostre país -el 47% declara que reserven part dels ingressos a despeses futures- els converteix en un grup molt atractiu per a bancs i caixes d’estalvi. És per això que els més grans de 65 anys són, en aquests moments, els millors clients per a les entitats financeres, ja que manquen de càrregues hipotecàries, disposen d’estalvis i són fidels. Si a això s’afegeix que el primer quart d’aquest segle Espanya serà el país amb la població més envellida del planeta, amb un 43% de població en edat de jubilació, aquest sector de la societat s’ha convertit en un nou filó.

Bancs i caixes ja ofereixen productes específics als jubilats. Batejats com a Club Estrella, Círculo Pensión, Super 55, Club Edad de Oro o Gente Vital, tots els productes destinats a captar l’atenció dels clients de més edat busquen la domiciliació de la pensió corresponent, oferint a canvi bestretes a compte, targetes gratuïtes o préstecs, adornats amb coberteries, vaixelles, càmeres de fotos o vídeo, viatges, entrades per a espectacles, etc. Les entitats bancàries són molt conscients que els elements més valorats pels pensionistes d’una entitat financera són la proximitat, el tracte familiar, la senzillesa i la comoditat, a més de poder disposar dels diners de la pensió abans del dia 1 de cada mes, el dia de pagament per als jubilats.

Ara bé, tot i que bancs, asseguradores, empreses intermediàries i caixes d’estalvi es barallen per aconseguir el nombre més gran de jubilats, són aquestes últimes les que, segons dades de TNS Finance, dominen la cartera de clients madurs. De fet, treballen amb el 85% de les persones grans i són l’entitat principal per al 70% d’ells. La banca en línia i la telefònica també han guanyat adeptes d’edat avançada, i un 4% d’aquests ja hi opera. Segons la mateixa font, les principals entitats financeres amb què treballen els jubilats i pensionistes del nostre país són la Caixa i el BBVA, en un 19% dels casos. El Santander treballa amb el 14% de la gent gran, Caja Madrid amb l’11% i Caja Rural amb el 10%.

Objectiu: fidelitzar el client

En un mercat en moviment continu, caixes i bancs ofereixen diversos incentius per a captar l’atenció dels més de set milions i mig de potencials clients més grans de 65 anys. Una forma d’assegurar la seua fidelitat és oferir-los regals, descomptes en viatges i assegurances associades a la titularitat d’un compte-pensió o d’una targeta financera, tenint en compte que els hàbits de vida han canviat també per als més grans. Els jubilats del nou segle desitgen continuar vivint a casa seua, però això sí, segurs i amb comoditats, gastar els diners que tant els ha costat estalviar i gaudir del seu temps lliure viatjant. El IV “Estudi Internacional sobre Jubilació” del grup Axa destaca que els espanyols són els ciutadans que en major mesura pensen utilitzar els diners de la seua jubilació per al gaudiment personal (el 79%), mentre que les enquestes fetes per Deutsche Bank per al seu estudi “Estils de Vida i Necessitats en la Jubilació” retraten un jubilat que gasta una mitjana de 1.058 euros a l’any en viatges, 526 euros en salut i bellesa i 383 euros anuals en aficions i altres activitats.

Comptes personalitzats

/imgs/20081001/informe2.jpgA pesar dels noms més o menys sonors amb què les entitats financeres donen a conèixer els productes específics per a la gent gran, totes les versions i ornaments “amaguen” la fórmula d’estalvi clàssica: la llibreta d’estalvis.

Els clients de Caja Vital Kutxa més grans de 55 anys amb pensió domiciliada en aquesta entitat conformen el club Gente Vital i poden gaudir, entre altres avantatges, del cobrament de la seua pensió de la Seguretat Social el dia 25 de cada mes. A més, tant la llibreta d’estalvi com les gestions referents a aquesta estan exemptes de càrregues i comissions. Els titulars del Club Estrella de la Caixa gaudeixen d’avantatges semblants.

El BS Senior del Banc Sabadell Atlàntic inclou en la seua oferta un préstec de fins a 10 vegades l’import de la pensió en condicions preferents, una assegurança d’accidents gratuïta que li garanteix un capital de 6.000 euros en cas de mort per accident i una assegurança de protecció de la llar amb un descompte d’un 10% el primer any. Unicaja, a través del Club Seis, ofereix als seus clients fins a tres bestretes de pensió a l’any, amb un termini de devolució, cada un, de tres mesos sense interessos, però després de pagar, això sí, un 1% en concepte de comissió d’obertura. Els titulars d’aquest club també poden contractar un dipòsit creixent des de 6.000 euros, durant tres anys, amb un interès del 4,25% el primer any, i del 4,5% i 5,00% el segon i el tercer, respectivament. La Llibreta Súper 55 de la Caja Laboral ofereix les característiques pròpies d’una llibreta d’estalvi: domiciliacions de nòmina, pensió, rebuts, formalització de cobraments i pagaments, disposició d’efectiu, etc. però sense comissions.

El Servicio Pensión de Caja Madrid promociona una bestreta de fins al 75% de l’equivalent a tres mensualitats (amb un màxim de 1.500 euros) de la pensió, si aquesta s’està gestionant, sense comissions i amb un termini d’amortització de quatre mesos. A més, possibilita l’accés a un Crèdit Senior de fins a sis mensualitats per un import màxim de fins a 6.000 euros. A Ibercaja la bestreta de pensió té un límit màxim de 450,76 euros, o d’una mica menys, 300 euros, si es tracta del primer pagament de la pensió.

Targetes... amb premi?

/imgs/20081001/informe3.jpgLes prestacions de les targetes dissenyades per als titulars pensionistes són les mateixes que les que ofereix qualsevol altra targeta de crèdit o de dèbit: obtenir diners en efectiu, efectuar operacions en caixers automàtics i pagar compres en establiments. L’únic avantatge es troba en el fet que algunes estan exemptes de comissions, això sí, només el primer any. Una gratuïtat que, en molts casos, està subjecta que el client realitze una facturació anual d’entre 300 i 400 euros. La Targeta Club Estrella de la Caixa és una de les que estableix com a condició una despesa mínim anual (300 euros) per a poder disposar dels seus serveis de forma gratuïta. En el cas de la targeta Bancaixa Compres, només després de fer almenys 12 compres a l’any es pot utilitzar sense pagar la quota anual corresponent. Per la seua banda, als clients sènior del Banc Popular se’ls exigeix mantenir domiciliada la pensió i tres rebuts de subministraments a bancopopular-e.com, per a obtenir la renovació gratuïta de la seua targeta 4B Mastercard.

Altres entitats ofereixen serveis als titulars de les seues targetes que van més enllà de la mera obtenció de diners i informació en els caixers. Així, la Targeta Club Estrella de la Caixa, la targeta Visa Electron d’Ibercaja i la Targeta Club de los 60+Dorada de RENFE de Caja Círculo, juntament amb els serveis propis d’una targeta de crèdit, ofereixen descomptes de fins al 40% en bitllets de tren. Amb altres targetes, com la Mastercard bbk55 de la BBK, la Targeta Dorada de la Kutxa i la Targeta TeleCaja Gente Vital de la Vital Kutxa es troba la possibilitat de gaudir de descomptes en viatges i estades termals organitzats en exclusiva per als seus titulars.

El Servicio Dorado de Kutxa ofereix, a més, el servei de teleassistència domiciliària a tots els seus clients, perquè davant d’un imprevist, una emergència o una necessitat d’ajuda al seu domicili, puguen contactar immediatament amb els professionals que l’ajudaran a resoldre’ls. Simplement polsant un botó a qualsevol hora del dia o de la nit, tots els dies de l’any. Els titulars de la Llibreta Super 55 de Caja Laboral disposen d’assistència legal gratuïta, i gratuïtat en els trasllats d’un professional qualificat en cas d’avaria a la llar. A més, en determinades emergències de lampisteria, electricitat o serralleria, les tres primeres hores de mà d’obra estan exemptes de pagament.

Hipoteca inversa

/imgs/20081001/informe4.jpgCatifa roja per a un potencial client jubilat enfront del “torne vostè un altre dia” o “ho sent, però a la seua edat no li podem concedir un préstec”. En a penes 15 anys, el rebuig inicial s’ha transformat en un indissimulat interès de les entitats bancàries davant de la sol·licitud d’un crèdit per un pensionista. Les raons són nombroses: afrontar unes necessitats assistencials creixents que, en molts casos, no poden ser ateses pels familiars ni pels serveis socials; ajudar els fills en el pagament de les seues lletres o, simplement, el desig de gaudir viatjant i sense sofrir estretors els últims anys de les seues vides. El que ha quedat clar amb el pas dels anys i l’actual crisi econòmica és que l’edat dels clients sembla no ser obstacle perquè bancs i caixes òbriguen l’arca dels préstecs.

El producte estrella dels últims anys és la hipoteca inversa, encara que en aquests moments de crisi brille menys. La raó és que davant de la caiguda dels preus de l’habitatge, aquest producte ha perdut interès. Les taxacions a la baixa equivalen que la renda del pensionista titular del pis siga menor. Està dirigida a aquell 92% dels més de 7,5 milions de persones majors de 65 anys del nostre país que tenen un habitatge en propietat. Quan contracten una hipoteca inversa, el propietari hipoteca per un màxim d’un 80% el valor de la seua casa a un termini màxim equivalent a l’esperança de vida del client. A la renda que obté cal restar-ne el pagament d’interessos del crèdit, i el prestatari percep ingressos mensuals durant el temps que li reste de vida. L’avantatge és que el titular pot continuar vivint a casa seua si així ho desitja, perquè amb aquesta modalitat d’hipoteca no es perd ni la propietat ni l’ús de l’habitatge.

Així mateix, si ho prefereixen, poden obtenir uns ingressos que els permeten pagar una residència de la tercera edat, sense la necessitat de renunciar a la propietat de la casa. Tot i això, l’elevat cost de la hipoteca inversa -interessos elevats i desemborsaments considerables en comissions, imposts i assegurances- representa un gran fre per als clients potencials. Unes despeses que es concreten en comissions, despeses de notaria, taxació i assegurança de renda vitalícia. L’Impost d’Actes Jurídics Documentats per transmissió d’habitatge també figurava en la llista de despeses, però l’entrada en vigor de la nova Llei de regulació del mercat hipotecari del 7 de desembre del 2007 eximeix d’aquesta taxa els contractants d’aquest producte, amb la qual cosa es redueixen notablement els aranzels notarials i registrals per a subscriure aquestes hipoteques.

Préstecs personals

Pel que fa als préstecs personals l’oferta és cada vegada més àmplia, però amb uns terminis d’amortització curts a causa de l’edat dels seus sol·licitants. Bancaixa, per exemple, ofereix un Préstec Pensió per a ser retornat fins en 7 anys amb la condició que la durada de l’operació més l’edat del sol·licitant no supere l’edat de 75 anys. El Crèdit Senior Caja Madrid ofereix un crèdit de fins a 6.000 euros, amb un termini d’amortització de 3 anys. La mateixa entitat ofereix als seus clients un préstec consum sense interessos amb un import de finançament d’entre 1.000 i 10.000 euros, però amb un termini d’amortització d’un màxim de 6 mesos.

El Préstec Club Estrella de la Caixa tampoc està penalitzat amb interessos, i el seu termini d’amortització arriba a quatre anys. Per la seua banda, Unicaja estableix per al seu Crèdit Club Seis un tipus d’interès fix del 7,45%, amb una comissió d’obertura del 0,5%, per a un import màxim de 30.000 euros i un termini d’amortització de cinc anys. El termini d’amortització més llarg dels consultats (10 anys) l’ofereix el Préstec Dorado de Kutxa. A l’hora de contractar un CrediHogar Super 55, a Caja Laboral, els titulars de la Llibreta Súper 55 disposen d’un finançament (des de 3.000 fins a 20.000 euros) per a les reformes de la llar, amb avantatges afegits com un descompte del 30% durant el primer any en l’assegurança de la llar, sempre que es contracte en la mateixa entitat.

Préstecs personals

Pel que fa als préstecs personals l’oferta és cada vegada més àmplia, però amb uns terminis d’amortització curts a causa de l’edat dels seus sol·licitants. Bancaixa, per exemple, ofereix un Préstec Pensió per a ser retornat fins en 7 anys amb la condició que la durada de l’operació més l’edat del sol·licitant no supere l’edat de 75 anys. El Crèdit Senior Caja Madrid ofereix un crèdit de fins a 6.000 euros, amb un termini d’amortització de 3 anys. La mateixa entitat ofereix als seus clients un préstec consum sense interessos amb un import de finançament d’entre 1.000 i 10.000 euros, però amb un termini d’amortització d’un màxim de 6 mesos.

El Préstec Club Estrella de la Caixa tampoc està penalitzat amb interessos, i el seu termini d’amortització arriba a quatre anys. Per la seua banda, Unicaja estableix per al seu Crèdit Club Seis un tipus d’interès fix del 7,45%, amb una comissió d’obertura del 0,5%, per a un import màxim de 30.000 euros i un termini d’amortització de cinc anys. El termini d’amortització més llarg dels consultats (10 anys) l’ofereix el Préstec Dorado de Kutxa. A l’hora de contractar un CrediHogar Super 55, a Caja Laboral, els titulars de la Llibreta Súper 55 disposen d’un finançament (des de 3.000 fins a 20.000 euros) per a les reformes de la llar, amb avantatges afegits com un descompte del 30% durant el primer any en l’assegurança de la llar, sempre que es contracte en la mateixa entitat.