Comptes corrents, sí, molts, però rendibles?

Dipositar els diners en un compte d'alta rendibilitat en línia és l'opció més rendible per a l'estalvi, ja que al mercat hi ha entitats que ofereixen fins a un 6% TAE
1 Octubre de 2008
Img eco domestica listado 277

Comptes corrents, sí, molts, però rendibles?

Qui ha dit que guardar els diners sota una rajola havia passat a la història? Encara que no de forma literal, l’actitud de la majoria dels estalviadors espanyols sembla seguir ancorada en aquesta pràctica d’arrels populars. I és que, en l’actualitat, un 42% de l’estalvi de les famílies a Espanya roman dipositat en comptes corrents que no ofereixen cap tipus de remuneració, segons dades del Banc d’Espanya al final de juny. És a dir, segons aquesta institució monetària, 276.861 milions d’euros es troben dipositats al banc, sense donar cap tipus d’interès a l’estalviador, la qual cosa equival, en la pràctica, a guardar el capital sota el matalàs o de la tan anomenada rajola. Aquestes xifres posen de manifest que és necessari sortir de la comoditat, fugir del banc de sempre i buscar una entitat o un compte corrent que de veritat pose a funcionar els diners. Els millors, sens dubte, són els comptes d’alta rendibilitat que ofereixen les entitats en línia. Els seus interessos poden arribar al 6% en períodes curts de temps, una remuneració molt sucosa davant dels temps d’incertesa econòmica que corren. No obstant això, per a encertar la tria, a més de la rendibilitat convé decantar-se per un compte veritablement útil i operatiu. Heus ací una sèrie de pistes per a no errar en l’elecció.

Criteris per a una bona recerca

Dos són els criteris que han de guiar l’estalviador en la recerca del millor compte corrent: l’operativitat i la rendibilitat. No serveix de res que un compte genere un interès atractiu si no es pot utilitzar per a efectuar operacions bàsiques com ara treure diners del caixer o domiciliar-hi rebuts, o si no permet recuperar el capital quan es desitge. Per la seua banda, l’estalviador perdrà poder adquisitiu (per l’efecte de la inflació) si deixa els diners al banc sense obtenir-ne cap interès. Una combinació dels dos factors representarà l’elecció perfecta. En el moment actual, són moltes les entitats que multipliquen l’oferta de comptes d’alta rendibilitat. Les pujades de tipus per part del Banc Central Europeu (ara se situen en el 4,25%) han permès a les entitats augmentar la remuneració dels seus productes d’estalvi. A més, la inestabilitat que arrossega la borsa convida a buscar refugi en productes més segurs. En aquest context, és bon moment per a apostar per un compte d’alta rendibilitat en què dipositar els estalvis.

Avantatges

En el panorama d’incertesa econòmica actual, els avantatges principals que s’associen als comptes corrents d’alta rendibilitat són els següents:

 • Interès atractiu i conegut per endavant: el principal avantatge d’aquest tipus de comptes d’estalvi és, precisament, la rendibilitat. En els temps que corren, amb caigudes borsàries de més d’un 20% des de principis d’any, els fons d’inversió perden, de mitjana, un 3,3% els últims dotze mesos, la qual cosa no obsta perquè siguen nombroses les entitats que ofereixen comptes amb una pobra remuneració del 0,1%. Cal fugir d’aquests productes i intentar col·locar l’estalvi en comptes que donen, almenys, un 3,5% d’interès anual. Les millors entitats ofereixen fins a un 6% durant els primers cinc mesos.
 • Operativa senzilla: els comptes corrents d’alta rendibilitat funcionen com a dipòsits que rendibilitzen l’estalvi sens més. El seu interès està fixat per endavant, amb la qual cosa no depèn de fluctuacions del mercat, ni d’altres variables. Sí que pot passar que l’entitat decidisca pujar o baixar el tipus d’interès en algun moment, però n’informarà degudament als clients abans de fer-ho, per si volguessen treure els diners o prendre una altra decisió.
 • Disponibilitat sense penalitzacions: tots els comptes corrents, ja siguen a la vista o d’estalvi, permeten disposar dels diners en qualsevol moment sense pagar comissions. En alguns casos, per a rescatar els diners cal fer una transferència des del compte d’alta rendibilitat a un altre compte associat. No obstant això, generalment, l’estalviador podrà gaudir del seu capital uns segons després de fer la transferència.
 • Comissions zero: els comptes d’alta rendibilitat que comercialitza la banca en línia no cobren cap tipus de comissions per manteniment ni per treure els diners. Açò contrasta, en canvi, amb les comissions mitjanes, d’uns 30 euros a l’any, que cobren les entitats tradicionals per mantenir els diners en un compte a la vista.

Lectura obligada del contracte

L’estalvi i la liquiditat són dues de les característiques bàsiques dels comptes d’alta rendibilitat. No obstant això, convé tenir en compte la lletra menuda que imposen algunes entitats a aquest tipus de producte.

 • Obligació d’obrir dos comptes: Alguns comptes d’alta rendibilitat funcionen com a mers dipòsits, és a dir, no permeten domiciliar-hi rebuts, no porten targetes associades ni permeten treure diners del caixer. És comú que aquest tipus de productes s’associe a una altra modalitat de comptes a la vista, utilitzats també per l’entitat financera i que, moltes vegades, serveixen per a dipositar-hi el pagament dels rendiments que haja obtingut el client en altres inversions o les mateixes quantitats invertides quan l’usuari decideix rescatar-les.
 • Liquiditat no instantània: alguns comptes d’alta rendibilitat estan associats a comptes d’altres entitats, la qual cosa equival que la disposició dels diners no és automàtica. Per aquesta raó convé triar comptes d’alta rendibilitat que siguen operatius per si mateixos o que estiguen vinculats a altres comptes dins de la mateixa entitat.
 • Operativa en línia: totes les transaccions s’han de fer a través d’Internet o del telèfon, una exigència encara incòmoda per a molts clients. Generalment, els comptes d’alta rendibilitat es troben en exclusiva en Internet i les entitats no solen disposar d’oficines físiques on personar-se.
 • Alta rendibilitat entre cometes: convé llegir amb atenció com remunera l’estalvi l’entitat. De vegades, anuncien a so de bombo i platerets tipus d’interès com si fossen permanents quan no ho són. És recomanable estudiar quant de temps mantindran l’alta rendibilitat i preguntar com es remunerarà l’estalvi passat aquest període. En l’actualitat, alguns comptes ofereixen un 6% d’interès però només durant els cinc primers mesos. Després ofereixen un 3% o un tipus d’interès indefinit, que determinarà l’entitat segons les condicions del mercat. Generalment, quan no s’anuncia quin serà aquest tipus d’interès és perquè finalment serà baix.

Consells per a escollir un compte d’alta rendibilitat

Coneguts tots els detalls dels comptes d’alta rendibilitat, heus ací alguns consells per a escollir el millor compte:

 • Alta rendibilitat sense termini: convé apostar per un compte que no limite l’interès elevat a un curt període de temps.
 • Comptes amb targeta: l’atractiu més gran resideix en els comptes que porten associada una targeta de dèbit per a poder treure els diners quan es desitge d’un caixer.
 • Compte associat a un altre de la mateixa entitat: cal fugir dels comptes associats a altres entitats perquè la liquiditat pot no ser instantània.

Oferta actual

Hi destaca Ibanesto perquè remunera l’estalvi de la Cuenta Azul a un interès del 6,10% durant els cinc primers mesos en què es mantinga la inversió. ING Direct, per la seua banda, paga en la popular Cuenta Naranja un interès del 6% durant els cinc primers mesos. Després passa a remunerar l’estalvi al 3%. Activobank ofereix la Cuenta Activa Plus, a un tipus del 5%. Sa Nostra, la caixa d’estalvi de les Illes Balears, comercialitza un compte amb un interès del 4,49%. Aquest últim compte, però, es pot prendre com a exemple de producte que no permet domiciliar-hi rebuts ni porta targeta associada. I el mateix ocorre amb els comptes d’ING Direct (que obliguen el client a tenir associat un altre compte en una altra entitat), o Ibanesto.

No obstant això, encara que són escassos, també és possible trobar comptes d’alta rendibilitat i operatius. Un exemple n’és la Cuenta Remunerada d’Uno-e, que ofereix un interès del 3,5% i, a més, inclou targeta de dèbit associada i permet domiciliar-hi rebuts. Aquest tipus de compte destaca perquè és operatiu i rendible, alhora. Com a compte a la vista, ofereix al client una sèrie de serveis afegits. Els més significatius són els de cobraments i pagaments (de domiciliacions, en definitiva), assegurances d’accidents, bestretes en la nòmina i crèdits preferencials, entre d’altres. El banc té l’obligació de transmetre al dipositant l’extracte del seu compte, almenys cada semestre. Tot i això, la majoria de les entitats envien al domicili del titular una liquidació mensual, en la qual s’indiquen els moviments del compte, el saldo final i els interessos corresponents.

En la banca tradicional destaca, per exemple, Caja Madrid, els responsables de la qual acaben de manifestar la seua intenció de col·locar-se entre les entitats que millor rendibilitat donen pel passiu a Espanya. De moment, la caixa d’estalvis ofereix un 4,50% en la Cuenta Superior per Internet.

Quant s’estalvia de veritat

Si s’inverteixen 6.000 euros en un compte d’estalvi durant un any a un interès del 6%, els guanys equivalen a 360 euros. Si se’n treuen el 18% d’impostos que cal pagar a Hisenda, la rendibilitat neta es queda en 295 euros.

En canvi, si l’estalvi es manté en un compte a un interès del 0,1%, per aquests 6.000 euros, durant un any només s’aconseguiran 6 euros. Si a aquests 6 euros en traiem el 18%, l’estalvi real no arriba als 5 euros.

Comptes d'alt rendiment, com a reclam per a invertir

A més dels comptes d’estalvi, que només permeten guardar els diners i no donen la possibilitat de disposar de targetes associades o de domiciliar-hi rebuts, augmenta l’oferta en l’actualitat de comptes que ofereixen un alt interès sempre que el client es vincule amb l’entitat amb algun producte d’inversió, com ara una cistella de fons d’inversió, un pla de pensions…

Inversis Banco, per exemple, ofereix la Cuenta Maxymas, amb un interès del 3,50% fins a un saldo de 6.000 euros, sempre que s’òbriga una cartera d’inversió (fons o accions) per un import superior a 3.000 euros. Self Trade Bank comercialitza la Fondicuenta, un compte que remunera l’estalvi al 3,5% sempre que el client mantinga invertit en fons d’inversió almenys una quantitat d’estalvi igual a la que reflecteix el compte. En cas contrari, l’estalvi es remunera a un tipus d’interès del 0,5%. Aquest compte, que actua més com un dipòsit, no permet efectuar-hi domiciliacions de rebuts ni de nòmina i no porta associada cap targeta. És un dipòsit d’estalvi amb liquiditat immediata i sense comissions.