Compresas ou tampóns: cuestión de gustos, que non de eficacia