Nunha comunidade de propietarios desexan renovar os ascensores, pero hai veciños que se negan