O banco inclúe a unha cliente nunha listaxe de morosos por erro