Padece unha enfermidade terminal e a familia teme que o Estado quede coa súa herdanza porque non fixo testamento