Minestras en conserva e ultraconxeladas

As máis baratas, a mellor opción

Son nutritivas e saudables e están ben elaboradas. Os catadores preferiron claramente as minestras en conserva. En méritos nutritivos, ambas as dúas son semellantes
1 Marzo de 2005

As máis baratas, a mellor opción

/imgs/20050301/analisisa01.jpg
Nas minestras en conserva, as verduras preséntanse xa cocidas xunto cun líquido de cobertura constituído por auga e sal, mentres que as conxeladas precisan de cocción para o seu consumo. As dúas son cómodas de consumir: nas de frasco abonda con retirar o líquido de goberno, quentalas sen chegar á ebulición e condimentalas. Nas conxeladas, abonda con botalas (mellor sen desconxelar) nun recipiente con auga a ferver e, así que están cocidas, escorrelas e condimentalas. Se a cocción se fai nunha pota rápida ou a presión, redúcese a perda de nutrientes. A minestra adoita servirse como primeiro prato (aliñada con aceite ou acompañada dun rustrido de allos ou de cebola e xamón), pero tamén pode utilizarse en ensaladas e como gornición de carnes e peixes. A minestra (segundo indica a norma de conservas vexetais) é unha mestura de verduras composta por chícharos, alcachofas e espárragos, en orde decrecente de proporción, e, opcionalmente, feixóns verdes, fabas, cenorias e champiñóns. A minestra conxelada, a diferenza da que se presenta en conserva, non conta con norma específica e unicamente debe aterse ó que establece a norma xeral de alimentos ultraconxelados.

CONSUMER EROSKI analizou oito minestras, cinco en conserva e tres ultraconxeladas. As que se venden en conserva son moito máis caras (saen desde case 8 ata máis de 10 euros o quilo) cás conxeladas, que custan desde 2,84 ata 3,57 euros o quilo. Os envases ían desde 415 gramos de peso neto ata un quilo. Os resultados das probas analíticas foron tan semellantes que para a elección da mellor relación calidade-prezo só se tivo en conta a opinión dos catadores (que discriminaron claramente as mostras, preferindo as minestras en conserva fronte ás conxeladas) e o prezo de cada mostra. A mellor relación calidade-prezo recae en Anko, a máis barata das minestras en conserva e unha das que máis gustou na cata. Para quen opte polas minestras conxeladas, a elección máis atinada é Bonduelle, a máis barata de toda a análise comparativa (2,84 euros/quilo verdura).

Etiquetaxe: tres incumpren a norma

A información obrigatoria na etiqueta de calquera minestra é: denominación (“Minestra”), identificación da empresa, lista de ingredientes, peso neto, lote, data de consumo preferente e modo de emprego. Ademais, as que se comercializan en conserva indicarán peso escorrido e categoría comercial. Comprobouse que Gutarra e Carretilla (ambas as dúas, en conserva) non indicaban categoría comercial e que Bonduelle ultraconxelada non especifica a porcentaxe de espárragos, aínda que na súa denominación destaca este ingrediente. Anko indica na etiqueta categoría Extra, pero constatouse que pertence a unha Primeira. Leyenda e Carretilla non indican os ingredientes nunha orde decrecente.

Doutra banda, as análises microbiolóxicas revelaron que todas as mostras foran correctamente lavadas, escaldadas, esterilizadas e ultraconxeladas, xa que obtiveron resultados correctos en todos os parámetros e ningunha contiña microorganismos patóxenos.

En síntese e táboa comparativa

Moi recomendables

/imgs/20050301/analisisa02.jpg
A minestra é unha mestura de hortalizas, e canto maior sexa a súa variedade, máis rico será o produto en diversidade de vitaminas e minerais. Así e todo, nin a variedade de ingredientes nin a proporción en que se incorporan afectan decisivamente á achega enerxética nin ó contido de proteínas, hidratos de carbono ou graxas totais. A minestra achega só 45 calorías cada 100 gramos, e isto débese á súa composición: a auga supón o 87%, os hidratos de carbono, entre o 5% e o 9%; as proteínas (de baixo valor biolóxico: son deficitarias en aminoácidos esenciais) representan o 2%-4%, e as graxas non superan o 1%.

A súa variedade en verduras fai que a achega de vitaminas e minerais sexa valiosa. Proporcionan 16 mg/100 g de vitamina C, case un terzo das nosas necesidades diarias. E son boa fonte de vitamina A a xeito de betacarotenos. O contido en vitaminas da minestra conxelada supera ó das de frasco, pero isto débese a que as ultraconxeladas están só escaldadas, mentres que a minestra en conserva se someteu a unha cocción completa. Cando se somete a ebulición a minestra conxelada, o valor nutritivo é moi semellante ó da que vén en conserva.

A fibra é esencial para a nosa saúde. A minestra achega entre 2 e 3 gramos cada 100 gramos, menos do previsible tratándose de verduras. Isto pódese deber a que algunhas verduras se estonan e parten en anacos, mantendo as partes máis tenras e eliminando as que achegarían máis fibra. A minestra é un prato idóneo para todas as idades, e, en particular, para nenos e persoas maiores, xa que é boa de mastigar e de dixerir. Polas súas poucas calorías, está indicada en réximes de perda de peso, sempre que non se lle engadan ingredientes graxos de orixe animal como o xamón, e que non se abuse do aceite para o aliño. A súa achega de fibra faina recomendable para previr ou combater o estrinximento, e o seu contido de vitaminas e minerais convértea nun prato imprescindible da dieta mediterránea. Quen precisa de dietas baixas en sodio, pode substituír a minestra en conserva (que leva sal) pola ultraconxelada.

Ben elaboradas

En ningunha mostra o peso neto foi inferior ó declarado. Outro tanto aconteceu co peso neto escorrido nas minestras en conserva. Carretilla, Leyenda (ambas en conserva), Frudesa e Findus (ultraconxeladas) ofrecen unha minestra composta maioritariamente por feixóns verdes. En Gutarra e Bonduelle (ambas en conserva) predominan as alcachofas, mentres que en Anko (conserva) e Bonduelle (ultraconxelada) fano os chícharos. As oito conteñen espárragos e cenorias, pero só catro incorporan champiñóns (Carretilla -en conserva- e as tres ultraconxeladas) e unicamente Findus (ultraconxelada) emprega cardos. A de máis ingredientes (sete) é Findus, mentres que Gutarra (en conserva) só ten catro e é a única que carece de feixóns verdes, aínda que engada en maior proporción os ingredientes máis caros.

Todas tiñan as verduras que indicaban ter, pero só en Gutarra (en conserva) a orde da lista de ingredientes coincide coas proporcións de verduras (enumeradas en sentido decrecente), tal e como esixe a norma. En Carretilla e Leyenda o ingrediente maioritario son os feixóns verdes, cando na lista de ingredientes da súa etiqueta ocupan un cuarto posto. Nas outras rexistráronse diferenzas de escasa consideración. Pero a norma non queda aí, tamén indica a porcentaxe en que deben aparecer os ingredientes. Esta norma de conservas vexetais (ten xa máis de 20 anos) é moi exhaustiva e probablemente atende pouco á realidade do sector: ó fixar as proporcións de cada ingrediente limita a marxe de manobra do fabricante. O mercado ofrece minestras que non se axustan a estes rangos, pero que, paradoxalmente, son de maior calidade comercial, xa que incorporan en maior proporción cá normativizada vexetais máis caros e apreciados polos consumidores, como alcachofas, chícharos ou espárragos. Con estas reservas, polo tanto, cabe indicar que só Anko respecta a norma (que afecta exclusivamente ás minestras en conserva, xa que as conxeladas carecen de norma específica), ó incorporar as hortalizas nas proporcións admitidas. Leyenda emprega un 14% máis de feixóns verdes do permitido, e Gutarra supera nun 10% o límite para os espárragos.

Nas conservas de minestra hai tres categorías: Extra, Primeira e Segunda, que diferencian uns produtos doutros na turbidez, calidade dos compoñentes e xeito de presentación. Só tres das cinco estudadas declaran categoría (Anko e Leyenda din ser “Extra” e Bonduelle, “Primeira”). Agora ben, Anko incúmprea ó engadir alcachofas en metades cando deberían presentarse enteiras (polo que a súa categoría real pasa de Extra a Primeira). O resto (Gutarra e Carretilla) incumpren a norma ó non informaren da súa categoría, pero púidose determinar en laboratorio que pertencen á Primeira.

En resumo: atendendo ós requisitos de calidade esixidos ás conservas vexetais (a minestra é unha delas), as cinco mostras estudadas incumpren a norma nalgún apartado: porcentaxe de verduras, xeito de presentación ou indicación da categoría comercial.

Comprobouse se as minestras en conserva contiñan ácido ascórbico (vitamina C) no líquido de goberno. Trátase dun antioxidante que evita o escurecemento das verduras e que pola súa inocuidade non ten fixado límite. En Bonduelle non se detectou, o que é coherente co que indica na súa etiqueta: utiliza ácido cítrico para esta función. Carretilla e Leyenda si utilizan ascórbico, pero non o indican na súa etiqueta, co que incumpren a norma. As verduras conxeladas non precisan antioxidantes, xa que os seus envases non permiten o paso da luz.

En síntese

  • Analizáronse oito mostras de minestra de verdura, cinco en conserva e tres ultraconxeladas.
  • As que se venden en conserva (desde case 8 ata máis de 10 euros o quilo) son moito máis caras cás ultraconxeladas (de 2,84 a 3,57 euros o quilo).
  • A súa categoría comercial e prezo varía en función da calidade e diversidade dos seus ingredientes, e da cantidade dos máis caros: alcachofas, espárragos e chícharos.
  • Son pouco enerxéticas, unhas 50 calorías cada cen gramos e boa fonte de fibra e vitaminas do grupo B e C.
  • Se se somete a cocción a ultraconxelada, o valor nutritivo dos dous tipos de minestra é semellante. A que vén en conserva xa está cocida.
  • Findus presenta a maior diversidade de ingredientes (sete distintos), e Gutarra, a menor, con só catro, aínda que engade en maior proporción os ingredientes máis caros.
  • Carretilla e Leyenda engaden ácido ascórbico (un conservante) sen indicalo na súa etiqueta.
  • En cata, as minestras en conserva (moito máis caras) obtiveron mellores resultados cás ultraconxeladas.
  • A mellor relación calidade-prezo é a minestra en conserva Anko (7,70 euros o quilo). Nas ultraconxeladas, Bonduelle (2,84 euros o quilo) é a mellor opción.
Marca
Denomi-
nació
Anko” “Minestra de verduras” Leyenda
“Minestra de verduras”
Carretilla
“Minestra da horta”
Bonduelle
“Minestra Navarra”
Presentación Conserva Conserva Conserva Conserva
Categoría comercial indicada1 Extra Extra Non indica Primeira
Categoría comercial real Primeira Extra Primeira Primeira
Prezo euros/quilo verdura 7,70 7,99 8,20 8,64
Etiquetaxe Incorrecta Incorrecta Incorrecta Correcta
Peso neto declarado (g) 660 660 415 660
Peso neto medido (g) 693,4 688,8 468,7 697,9
Peso escorrido declarado (g) 440 400 270 400
Peso escorrido medido (g) 473,8 403,2 268,3 402,8
Compoñentes
Cenorias (presenta-
ción) 4
10,4 (rodas) 6,3 (rodas) 16,3 (rodas) 4,9 (baby)
Feixóns verdes 2 9,9 33,6 27,1 15,9
Alcachofas (presenta-
ción) 3
28,8 (metades) 20,7 (enteiras) 13,6 (cuartos) 41,4 (metades)
Chícharos 4 33,7 30,1 17,7 19,2
Espárragos (presenta-
ción) 5
17,2 (enteiros) 9,3 (cortados) 17,7 (cortados) 18,6 (enteiros)
Champiñóns (presenta-
ción) 6
7,6 (láminas)
Cardo
Acido ascórbico (ppm) 7 215 905 175 < 10
Cata (1 a 9) 6,7 6,4 6 6,6
Marca
Denomi-
nació
Gutarra
“Minestra Navarra”
Bonduelle
“Minestra especial con espá-
rragos”
Frudesa
“Minestra do país”
Findus
“Minestra da horta”
Presentación Conserva Ultra-
conxelada
Ultra-
conxelada
Ultra-
conxelada
Categoría comercial indicada1 Non indica Non procede Non procede Non procede
Categoría comercial real Primeira Non procede Non procede Non procede
Prezo euros/quilo verdura 10,18 2,84 3,32 3,57
Etiquetaxe Incorrecta Incorrecta Correcta Correcta
Peso neto declarado (g) 660 1000 + 200 750 600
Peso neto medido (g) 698,5 1252,5 754,3 600,1
Peso escorrido declarado (g) 425 Non procede Non procede Non procede
Peso escorrido medido (g) 431,2 Non procede Non procede Non procede
Compoñentes
Cenorias (presenta-
ción) 4
7,9 (baby) 25,4 (baby) 17,6 (baby) 16,3 (baby)
Feixóns verdes 2 22,6 35,1 28,3
Alcachofas (presenta-
ción) 3
41,7 (metades) 7,7 (cuartos) 5,0 (cuartos) 6,6 (metades)
Chícharos 4 19,6 31,5 29,6 26,2
Espárragos (presenta-
ción) 5
30,8 (cortados) 7,0 (maioría talos) 4,9 (talos-puntas) 8,2 (maioría talos)
Champiñóns (presenta-
ción) 6
5,8 7,8 9,3
Cardo 5,1
Acido ascórbico (ppm) 7 65 Non procede Non procede Non procede
Cata (1 a 9) 6 5,4 5,4 4,9

1.- Categoría comercial: información que deben indicar obrigatoriamente as conservas de minestra. Distínguense tres diferentes: Extra, Primeira e Segunda. Gutarra e Carretilla incumpren a norma por non a declarar.
2.- Feixóns verdes: nas conservas, permítense entre o 10% e o 20%, rango que superan Carretilla e Leyenda.
3.- Alcachofas: ingrediente obrigatorio nas conservas de minestra. Permítense entre o 20% e o 40%, rango que non alcanza Carretilla e que superan lixeiramente Bonduelle e Carretilla.
4.- Chícharos: ingrediente obrigatorio nas conservas de minestra. Permítense entre o 20% e o 50%, rango que non alcanzan Carretilla, Bonduelle e Gutarra.
5.- Espárragos: ingrediente obrigatorio nas conservas de minestra. Permítense entre o 10% e o 20%, rango que incumpren Gutarra e Leyenda.
6.- Champiñóns: nas conservas, permítense entre o 2% e o 5%, rango que supera Carretilla.
7.- Ácido ascórbico: antioxidante permitido nas conservas vexetais sen límite máximo. Carretilla e Leyenda utilizan esta substancia pero non a declaran na etiqueta.

Unha por unha

Unha a unha, oito minestras (en conserva e ultraconxeladas)

Anko "Minestra de verduras". En conserva.

/imgs/20050301/anko.jpg Sae a 7,7 euros o quilo, a máis barata e a mellor relación calidade-prezo de toda a análise.
Indica categoría comercial Extra, cando realmente é Primeira. Contén 5 ingredientes, dos que o maioritario son os chícharos.
Na cata, con 6,7 puntos, é das que máis gustaron: gusta polo seu “bo sabor” e “variedade de verduras”, pero critícase por “sabor pouco intenso”.

Leyenda "Minestra de verduras". En conserva.

/imgs/20050301/leyenda.jpg Sae a 7,99 euros o quilo.
O único que realmente ofrece categoría comercial Extra. Incorpora 5 ingredientes, sendo o maioritario os feixóns verdes, pero incumpre a norma ó non indicalos en orde decrecente. Engade ácido ascórbico como antioxidante, pero non o indica na súa lista de ingredientes (incumpre norma).
Na cata, con 6,4 puntos, é das que máis gustaron: elóxiase a súa “cor”, “bo sabor” e “sabor que deixa”, pero critícase por levar “poucos ingredientes”.

Carretilla "Minestra da horta". En conserva.

/imgs/20050301/carretilla.jpg Sae a 8,20 euros o quilo.
Etiquetaxe incorrecta: non indica categoría comercial e non declara a orde dos ingredientes de maneira decrecente. Ten 6 ingredientes, dos que o maioritario son os feixóns verdes. Engade ácido ascórbico como antioxidante pero non o indica na súa lista de ingredientes (incumpre norma).
Na cata, con 6,8 puntos, é das que máis gustaron: eloxiada por “sabor rico e agradable”, “variedade de ingredientes”, “verduras tenras” e “sabor que deixa”, e criticada por “cor apagada”.

Bonduelle "Minestra Navarra". En conserva.

/imgs/20050301/bonduelle.jpg Sae a 8,64 euros o quilo.
Categoría comercial Primeira. Inclúe 5 ingredientes, do que o maioritario son as alcachofas.
Na cata, con 6,6 puntos, é das que máis gustaron: agradou pola súa “cor”, “bo sabor” e “sabor que deixa”; como crítica sinalouse que leva “poucos ingredientes”.

Gutarra "Minestra Navarra". En conserva.

/imgs/20050301/gutarra.jpg Sae a 10,18 euros o quilo, a máis cara.
Etiquetaxe incorrecta: non indica categoría comercial. A de menos ingredientes, só catro; o maioritario: alcachofas. A única minestra sen feixóns verdes.
Na cata, con 6 puntos, é das que menos gustaron dentro das conservas: gusta o seu “bo sabor” e “sabor que deixa”, pero critícase por “cor escura”, “poucos ingredientes” e “verduras duras”.

Bonduelle "Minestra especial con espárragos". Ultraconxelada.

/imgs/20050301/bondu.jpg Sae a 2,84 euros o quilo, a máis barata.
A mellor opción para quen elixa a ultraconxelada.
Etiquetaxe incorrecta: non declara a porcentaxe de espárragos malia que salienta o seu contido na denominación de venda. Ten 6 ingredientes, dos que o maioritario son os chícharos.
Na cata, 5,4 puntos: gusta pola súa “variedade de ingredientes” e “sabor que deixa”, pero critícase por “falta de sabor”.

Frudesa "Minestra do país". Ultraconxelada.

/imgs/20050301/frudesa.jpg Sae a 3,32 euros o quilo.
Contén 6 ingredientes, dos que o maioritario son os feixóns verdes.
Na cata obtén 5,4 puntos: gusta o seu “sabor”, pero critícase por “insípida”, “verduras duras” e “sabor que deixa”.

Findus "Minestra da horta". Ultraconxelada.

/imgs/20050301/findus.jpg Sae a 3,57 euros o quilo.
Inclúe 7 ingredientes (é a máis variada), dos que os maioritarios son os feixóns verdes e os chícharos. A única con cardo (ingrediente non admitido pola normativa nunha minestra).
Na cata consegue 4,9 puntos: elóxiase a súa “aparencia” e que sexa a “máis completa, con máis verduras”, pero non gusta por “insípida” e por “verduras duras”.