O curso de idiomas a distancia presentaba moitos erros gramaticais