Minestres en conserva i ultracongelades

Les més barates, la millor opció

Són nutritives i saludables i estan ben elaborades. Els tastadors van preferir clarament les minestres en conserva. En mèrits nutritius, són semblants unes i altres.
1 Març de 2005

Les més barates, la millor opció

/imgs/20050301/analisisa01.jpg
A les minestres en conserva, les verdures es presenten ja cuites juntament amb un líquid de cobertura constituït per aigua i sal, mentre que les congelades necessiten cocció per a ser consumides. Les dues són còmodes de consumir: en les de pot n’hi ha prou de retirar-ne el líquid de govern, escalfar-les sense arribar a ebullició i condimentar-les. En les congelades, només cal abocar-les (millor sense descongelar) a un recipient amb aigua bullint i, una vegada cuites, escórrer-les i condimentar-les. Si la cocció es fa en olla ràpida o a pressió es redueix la pèrdua de nutrients. La minestra sol servir-se com a primer plat (adobada amb oli o acompanyada d’un sofregit d’alls o ceba i pernil), però també es pot servir en amanides i com a guarnició de carns i peixos. La minestra (segons indica la norma de conserves vegetals), és una barreja de verdures composta per pèsols, carxofes i espàrrecs, en ordre decreixent de proporció, i, opcionalment, bajoques, faves, pastanagues i xampinyons. La minestra congelada, a diferència de la que es presenta en conserva, no disposa de norma específica i únicament s’ha d’atenir al que estableix la general d’aliments ultracongelats.

CONSUMER EROSKI ha analitzat vuit minestres, cinc en conserva i tres d’ultracongelades. Les que es venen en conserva són molt més cares (van des de gairebé 8 fins a més de 10 euros el quilo) que les congelades, que costen des de 2,84 fins a 3,57 euros el quilo. Els envasos anaven des de 415 grams de pes net fins a un quilo. Els resultats de les proves analítiques van ser tan semblants que per a l’elecció de la millor relació qualitat-preu només es va tenir en compte l’opinió dels tastadors (que van discriminar clarament les mostres, ja que van preferir les minestres en conserva enfront de les congelades) i el preu de cada mostra. La millor relació qualitat-preu recau en Anko, la més barata de les minestres en conserva i una de les que més va agradar en el tast. Per als qui opten per les minestres congelades, l’elecció més encertada és Bonduelle, la més barata de tota la comparativa (2,84 euros/quilo verdura).

Etiquetatge: tres incompleixen la norma

La informació obligatòria en l’etiquetatge de qualsevol minestra és: denominació (“Minestra”), identificació de l’empresa, llista d’ingredients, pes net, lot, data de consum preferent i instruccions d’ús. A més, les que es comercialitzen en conserva han d’indicar el pes escorregut i la categoria comercial. Es va comprovar que Gutarra i Carretilla (ambdues, en conserva) no indicaven la categoria comercial, i que Bonduelle ultracongelada no especifica el percentatge d’espàrrecs, quan en la denominació destaca aquest ingredient. Anko indica en l’etiqueta categoria Extra, quan s’ha constatat que pertany a una de Primera. Leyenda i Carretilla no indiquen els ingredients en un ordre decreixent.
D’altra banda, les anàlisis microbiològiques van revelar que totes les mostres havien sigut rentades, escaldades, esterilitzades i ultracongelades correctament, ja que van obtenir resultats correctes en tots els paràmetres i cap mostra no contenia microorganismes patògens.

En síntesi i taula comparativa

Molt recomanables

/imgs/20050301/analisisa02.jpg
La minestra és una barreja d’hortalisses, i quant més gran en siga la varietat, més ric serà el producte en diversitat de vitamines i de minerals. Així i tot, ni la varietat d’ingredients ni la proporció en què els incorporen afecten decisivament l’aportació energètica ni el contingut de proteïnes, d’hidrats de carboni o de greixos totals. La minestra aporta només 45 calories per cada 100 grams, i això és degut a la seua composició: l’aigua en representa el 87 %, els hidrats de carboni, entre el 5 % i el 9 %; les proteïnes (de baix valor biològic: són deficitàries en aminoàcids essencials) representen entre 2 %-4 %, i els greixos no hi superen l’1 %. La varietat en verdures fa que l’aportació en vitamines i minerals siga valuosa. Aporten 16 mg/100 g de vitamina C, gairebé un terç de les nostres necessitats diàries. I són una bona font de vitamina A en forma de betacarotens. El contingut en vitamines de la minestra congelada supera el de les de pot, però això és perquè les ultracongelades estan només escaldades, mentre que la minestra en conserva ha sigut sotmesa a cocció completa. Quan se sotmet a ebullició la minestra congelada, el valor nutritiu és molt semblant al de la minestra en conserva.

La fibra esdevé essencial per a la nostra salut. La minestra aporta entre 2 i 3 grams per cada 100 grams, menys del previsible tot i tractar-se de verdures. Això pot ser degut a la pelada i el trossejament d’algunes verdures, que manté les parts més tendres i n’elimina les que aportarien més fibra. La minestra és un plat idoni per a totes les edats; en particular, per a infants i persones grans, ja que és fàcil de mastegar i digerir. Per les poques calories que té, està indicada en règims de pèrdua de pes, sempre que no s’hi afegisquen ingredients grassos d’origen animal com el pernil i que no s’abuse de l’oli per a l’adob. L’aportació de fibra la fa recomanable per a prevenir o combatre el restrenyiment, i el contingut de vitamines i minerals la converteixen en un plat imprescindible de la dieta mediterrània. Els qui necessiten fer dietes baixes en sodi poden substituir la minestra en conserva (que porta sal) per la ultracongelada.

Ben elaborades

En cap mostra el pes net no va ser inferior al declarat. El mateix va ocórrer amb el pes net escorregut de les minestres en conserva. Carretilla, Leyenda (totes dues en conserva), Frudesa i Findus (ultracongelades) ofereixen una minestra composta majoritàriament de bajoques. En Gutarra i Bonduelle (ambdues en conserva) predominen les carxofes, mentre que en Anko (conserva) i Bonduelle (ultracongelada) ho fan els pèsols. Les vuit contenen espàrrecs i pastanagues, però només quatre incorporen xampinyons (Carretilla -en conserva- i les tres ultracongelades) i únicament Findus (ultracongelada) utilitza cards. La de més ingredients (set) és Findus, mentre que Gutarra (en conserva) només en té quatre i és l’única que no té bajoques, encara que afegeix en major proporció els ingredients més cars.

Totes tenien les verdures que indicaven. Però només en Gutarra (en conserva) l’ordre de la llista d’ingredients coincideix amb les proporcions de verdures (enumerades en sentit decreixent), tal com exigeix la norma. En Carretilla i Leyenda l’ingredient majoritari són les bajoques, quan en la llista d’ingredients de l’etiquetatge ocupen un quart lloc. En la resta es van registrar diferències d’escassa consideració. Però la norma no es queda aquí, també indica el percentatge en què s’han de trobar els ingredients. Aquesta norma de conserves vegetals (té ja més de 20 anys) és molt exhaustiva i probablement atén poc la realitat del sector: en fixar les proporcions de cada ingredient limita el marge de maniobra del fabricant. El mercat ofereix minestres que no s’ajusten a aquests rangs però que, paradoxalment, són de millor qualitat comercial, ja que incorporen en una proporció superior que la normativitzada vegetals més cars i apreciats pels consumidors, com ara carxofes, pèsols o espàrrecs. Amb aquestes reserves, per tant, cal indicar que només Anko respecta la norma (que afecta exclusivament les minestres en conserva, ja que les congelades no tenen una norma específica), perquè incorpora les hortalisses en les proporcions admeses. Leyenda utilitza un 14 % més de bajoques del que es permet i Gutarra supera en un 10 % el límit per als espàrrecs.

En les conserves de minestra hi ha tres categories: Extra, Primera i Segona, que diferencien uns productes d’altres en la terbolesa, la qualitat dels components i la forma de presentació. Només tres de les cinc estudiades declaren categoria (Anko i Leyenda afirmen que són Extra i Bonduelle, Primera). En canvi, Anko incompleix la norma perquè afegeix carxofes en meitats quan s’hi haurien de presentar senceres (per la qual cosa la categoria real passa de ser Extra a ser de Primera). La resta (Gutarra i Carretilla) incompleixen la norma perquè no informen de la categoria, però s’ha pogut determinar al laboratori que pertanyen a la Primera.

En resum: atenent els requisits de qualitat exigits a les conserves vegetals (la minestra n’és una), les cinc mostres estudiades incompleixen la norma en algun apartat: percentatge de verdures, forma de presentació o indicació de la categoria comercial.

S’ha comprovat si les minestres en conserva contenien àcid ascòrbic (vitamina C) en el líquid de govern. Es tracta d’un antioxidant que evita l’enfosquiment de les verdures i que, pel fet ser innocu, no té fixat cap límit. En Bonduelle no s’hi ha detectat, fet coherent amb el que indica en l’etiqueta: utilitza àcid cítric per a aquesta funció. Carretilla i Leyenda sí que utilitzen àcid ascòrbic, però no ho indiquen en l’etiqueta, per tant incompleixen la norma. Les verdures congelades no necessiten antioxidants, ja que els seus envasos no permeten el pas de la llum.

En síntesi

  • S’han analitzat vuit mostres de minestra de verdura, cinc en conserva i tres d’ultracongelades.
  • Les que es venen en conserva (des de gairebé 8 fins a més de 10 euros el quilo) són molt més cares que les ultracongelades (de 2,84 a 3,57 euros el quilo).
  • La categoria comercial i el preu varia en funció de la qualitat i la diversitat dels ingredients, i de la quantitat dels més cars: carxofes, espàrrecs i pèsols.
  • Són poc energètiques, unes 50 calories per cada 100 grams, i una bona font de fibra i vitamines del grup B i C.
  • Si se sotmet a cocció la ultracongelada, el valor nutritiu dels dos tipus de minestra és semblant. La que ve en conserva ja està cuita.
  • Findus presenta la major diversitat d’ingredients (set de diferents) i Gutarra, la més baixa, amb només quatre, encara que incorpora en major proporció els ingredients més cars.
  • Carretilla i Leyenda afegeixen àcid ascòrbic (un conservant) sense indicar-ho en l’etiquetatge.
  • En tast, les minestres en conserva (molt més cares) van obtenir millors resultats que les ultracongelades.
  • La millor relació qualitat-preu és la minestra en conserva d’Anko (7,70 euros el quilo). En les ultracongelades, Bonduelle (2,84 euros el quilo) és la millor opció.
Marca Denomi- nació Anko” “Minestra de verdures” Leyenda
“Minestra de verdures”
Carretilla
“Minestra de l’horta”
Bonduelle
“Minestra navarresa”
Presentació Conserva Conserva Conserva Conserva
Categoria comercial indicada11 Extra Extra No ho indica Primera
Categoria comercial real Primera Extra Primera Primera
Preu euros/quilo verdura 7,70 7,99 8,20 8,64
Etiquetatge Incorrecte Incorrecte Incorrecte Correcte
Pes net declarat (g) 660 660 415 660
Pes net mesurat (g) 693,4 688,8 468,7 697,9
Pes escorregut declarat (g) 440 400 270 400
Pes escorregut mesurat (g) 473,8 403,2 268,3 402,8
Components (%)
Pastanagues (presentació) 10,4 (rodanxes) 6,3 (rodanxes) 16,3 (rodanxes) 4,9 (baby)
Bajoques 2 9,9 33,6 27,1 15,9
Carxofes (presentació) 3 28,8 (meitats) 20,7 (enteras) 13,6 (quarts) 41,4 (meitats)
Pèsols 4 33,7 30,1 17,7 19,2
Espàrrecs (presentació) 5 17,2 (sencers) 9,3 (curts) 17,7 (curts) 18,6 (sencers)
Xampinyon (presentació) 6 7,6 (làmines)
Card
Àcid ascòrbic (ppm) 7 215 905 175 < 10
Tast (1 a 9) 6,7 6,4 6 6,6
Marca Denomi- nació Gutarra
“Minestra navarresa”
Bonduelle
“Minestra especial amb espàrrecs”
Frudesa
“Minestra del País”
Findus
“Minestra de l’horta”
Presentació Conserva Ultracongelada Ultracongelada Ultracongelada
Categoria comercial indicada11 No ho indica No és procedent No és procedent No és procedent
Categoria comercial real Primera No és procedent No és procedent No és procedent
Preu euros/quilo verdura 10,18 2,84 3,32 3,57
Etiquetatge Incorrecte Incorrecte Correcte Correcte
Pes net declarat (g) 660 1000 + 200 750 600
Pes net mesurat (g) 698,5 1252,5 754,3 600,1
Pes escorregut declarat (g) 425 No és procedent No és procedent No és procedent
Pes escorregut mesurat (g) 431,2 No és procedent No és procedent No és procedent
Components (%)
Pastanagues (presentació) 7,9 (baby) 25,4 (baby) 17,6 (baby) 16,3 (baby)
Bajoques 2 22,6 35,1 28,3
Carxofes (presentació) 3 41,7 (meitats) 7,7 (quarts) 5,0 (quarts) 6,6 (meitats)
Pèsols 4 19,6 31,5 29,6 26,2
Espàrrecs (presentació) 5 30,8 (tallats) 7,0 (majoria de tiges) 4,9 (tiges- puntes) 8,2 (majoria de tiges)
Xampinyon (presentació) 6 5,8 7,8 9,3
Card 5,1
Àcid ascòrbic (ppm) 7 65 No és procedent No és procedent No és procedent
Tast (1 a 9) 6 5,4 5,4 4,9

1.- Categoria comercial: Informació que cal indicar obligatòriament en les conserves de minestra. Es distingeixen tres categories diferents: Extra, Primera i Segona. Gutarra i Carretilla incompleixen la norma per no declarar-la.
2.- Bajoques: En les conserves, se’n permet entre el 10 % i el 20 %, rang que superen Carretilla i Leyenda.
3.- Carxofes: ingredient obligatori en les conserves de minestra. Se’n permet entre el 20 % i el 40 %, rang que no aconsegueix Carretilla i superen lleugerament Bonduelle i Carretilla.
4.- Pèsols: ingredient obligatori en les conserves de minestra. Se’n permet entre el 20 % i el 50 %, rang que no aconsegueixen Carretilla, Bonduelle ni Gutarra.
5.- Espàrrecs: ingredient obligatori en les conserves de minestra. Se’n permet entre el 10 % i el 20 %, rang que incompleixen Gutarra i Leyenda.
6.- Xampinyons: En les conserves, se’n permet entre el 2 % i el 5 %, rang que supera Carretilla.
7.- Àcid ascòrbic: antioxidant permès en les conserves vegetals sense límit màxim. Carretilla i Leyenda utilitzen aquesta substància però no la declaren en l’etiquetatge.

Una per una

UNA PER UNA, VUIT MINESTRES (EN CONSERVA I ULTRACONGELADES)

Anko "Minestra de Verdures". En conserva.

/imgs/20050301/anko.jpg Surt a 7,7 euros el quilo, la més barata i la que té millor relació qualitat-preu de tota l’anàlisi. Indica categoria comercial Extra, quan realment és de Primera. Conté 5 ingredients, el majoritari dels quals són els pèsols.
En tast, amb 6,7 punts, és de les que més van agradar: agrada pel “bon sabor” i la “varietat de verdures”, però és criticada pel “sabor poc intens”.

Leyenda "Minestra de Verdures". En conserva.

/imgs/20050301/leyenda.jpg Surt a 7,99 euros el quilo.
L’única que realment ofereix categoria comercial Extra. Incorpora 5 ingredients, el majoritari dels quals són les bajoques, però incompleix la norma per no indicar-los en ordre decreixent. Afegeix àcid ascòrbic com a antioxidant però no ho indica en la llista d’ingredients (incompleix la norma).
En tast, amb 6,4 punts, és de les que més van agradar: se n’elogia el “color”, el “bon sabor” i el “regust que deixa”, però és criticada pels “pocs ingredients”.

Carretilla "Minestra de l'horta". En conserva.

/imgs/20050301/carretilla.jpg Surt a 8,20 euros el quilo.
Etiquetatge incorrecte: no indica la categoria comercial i no declara l’ordre dels ingredients de manera decreixent. Té 6 ingredients, el majoritari dels quals són les bajoques. Incorpora àcid ascòrbic com a antioxidant però no ho indica en la llista d’ingredients (incompleix la norma).
En tast, amb 6,8 punts, és de les que més van agradar: elogiada pel “sabor bo i agradable”, per la “varietat d’ingredients”, les “verdures tendres” i el “regust que deixa”, és criticada pel “color apagat”.

Bonduelle "Minestra Navarra". En conserva.

/imgs/20050301/bonduelle.jpg Surt a 8,64 euros el quilo. Categoria comercial Primera. Inclou 5 ingredients, el majoritari dels quals són les carxofes. En tast, amb 6,6 punts, és de les que més van agradar: va agradar pel “color”, el “bon sabor” i el “regust que deixa”; com a crítica es va assenyalar que té “pocs ingredients”.

Gutarra "Minestra Navarra". En conserva.

/imgs/20050301/gutarra.jpg Surt a 10,18 euros el quilo, la més cara.
Etiquetatge incorrecte: no indica la categoria comercial. La que té menys ingredients, només quatre; el majoritari: carxofes. L’única minestra sense bajoques.
En tast, amb 6 punts, és de les que menys van agradar dins de les conserves: n’agrada el “bon sabor” i el “regust que deixa”, però és criticada pel “color fosc”, pels “pocs ingredients” i les “verdures dures”.

Bonduelle "Minestra especial amb espàrrecs". Ultracongelada

/imgs/20050301/bondu.jpg Surt a 2,84 euros el quilo, la més barata.
La millor opció per als qui trien la ultracongelada.
Etiquetatge incorrecte: no declara el percentatge d’espàrrecs tot i que en destaca el contingut en la denominació de venda. Té 6 ingredients, el majoritari dels quals són els pèsols.
En tast, 5,4 punts: agrada per la “varietat d’ingredients” i el “regust que deixa”, però és criticada per la “manca de sabor”.

Frudesa "Minestra del País". Ultracongelada

/imgs/20050301/frudesa.jpg Surt a 3,32 euros el quilo.
Conté 6 ingredients, el majoritari dels quals són les bajoques.
En tast obté 5,4 punts: n’agrada el “sabor”, però és criticada per ser “insípida”, per les “verdures dures” i pel “regust que deixa”.

Findus "Minestra de l'horta". Ultracongelada.

/imgs/20050301/findus.jpg Surt a 3,57 euros el quilo.
Inclou 7 ingredients (és la més variada), els majoritaris dels quals són les bajoques i els pèsols. L’única amb card (ingredient no admès per la normativa en una minestra).
En tast aconsegueix 4,9 punts: se n’elogia “l’aparença” i que siga “la més completa, amb més verdures”, però no agrada per ser “insípida” i per les “verdures dures”.