Parquet flotant

Econòmic i fàcil d'instal.lar

1 Març de 2005
Img eco domestica listado 109

Econòmic i fàcil d'instal.lar

/imgs/20050301/eco_domestica01.jpg
En el 95 % de la vivenda nova que es construeix avui en dia, els terres del saló, les habitacions i els corredors són de fusta, però no de qualsevol tipus de fusta, sinó de les que presenten els millors avantatges en qualitat, facilitat d’instal.lació, aïllament, opcions decoratives i cost: el parquet flotant, denominat així perquè no està ni adherit ni clavat al sòl. Enrere queden altres materials com les rajoles, la ceràmica i components nobles com la tarima i el parquet adherit. A què és deguda aquesta demanda? Quines en són les característiques?

Què és el parquet flotant?

Es tracta de peces (generalment, llistons allargats) de fusta que han sigut enganxades i envernissades en tallers especialitzats mitjançant tecnologia de precisió. Aquests paviments de fusta no s’enganxen ni es claven al sòl, sinó que la cara que no es veu, la que no es trepitja i queda per sota, es recolza sobre una membrana o capa de neoprè (pot ser un suport de goma escuma o semblant). Per tant, queda ‘flotant’ al mateix temps que actua d’aïllant. El principal avantatge respecte d’altres tipus d’entarimatge és que no necessita grans obres per a ser col.locat, ni tan sols cal buidar completament la vivenda per a instal.lar-lo. A més, es pot posar sobre qualsevol tipus de superfície, fins i tot a sobre d’un paviment anterior, sempre que estiga pla. L’única cura que necessita és una temperatura ambient de 20 graus i una bona ventilació a l’estança per a evitar que el vapor de la humitat caiga sobre la superfície i es convertisca en líquid. La col.locació incrementa l’altura del sòl al voltant d’uns 3-4 centímetres, per la qual cosa si es munta sense retirar el paviment anterior, les zones o estances en què no es pose poden quedar-se més baixes. Encara que el neoprè sobre el qual es col.loquen les làmines de fusta actua com a aïllant, s’aconsella no instal.lar aquest tipus de parquet en les parts de la vivenda en què s’aprecie molta humitat, atès que l’aigua i la fusta són incompatibles. Per tant, no es recomana per a banys i cuines. Si es fa, convé posar estores prop de l’inodor, el bidet, el lavabo i la dutxa, així com en la part més pròxima a la pica.

Alguns avantatges

 • Resistència al desgast i deterioració; la llum solar no es menja el color original i resulta difícil de ratllar.
 • Alt nivell d’absorció i aïllament de sorolls, superior a altres tipus de sòls.
 • Bona tolerància als canvis de temperatura.
 • Destaca per la fermesa, és molt adequat per a sòls de zones amb molt de trànsit.
 • Manteniment senzill
 • Instal.lació fàcil. Molt apropiat en rehabilitacions o per a ser col.locat sobre paviments existents, encara que és fonamental que per a això la superfície sobre la qual s’instal.le siga molt plana.
 • Rapidesa de col.locació: es munta en tres dies com a màxim i sense necessitat que els propietaris abandonen la vivenda, enfront dels 15-20 dies que requereix la tarima de fusta per a ser col.locada i assecada.

Manteniment

 • /imgs/20050301/eco_domestica02.jpgEs recomana passar-hi l’aspiradora, perquè així es recullen les partícules de brutícia sense arrossegar-les i s’evita l’efecte escat. La majoria de les aspiradores ja inclouen, entre els accessoris, un d’específic per a parquets.
 • Es pot netejar amb un drap o una mopa humitejada en un producte líquid per a aquest tipus de superfícies. La durada en òptimes condicions d’aquests sòls depèn en gran mesura que la capa protectora (el vernís) es mantinga en bon estat, per la qual cosa el producte utilitzat ha de ser el menys agressiu possible per a evitar corrosions.
 • Alguns professionals recomanen la barreja d’aigua amb vinagre per a netejar-lo, encara que uns altres insisteixen que l’aigua sola és el millor. En qualsevol cas cal evitar l’excés d’aigua en el manteniment.
 • S’aconsella ribotar el terra de parquet cada 10 anys, això dóna una garantia de vida al terra de fins a 30 anys.
 • Per a evitar una possible ratllada és aconsellable posar tacs de feltre a les potes de les cadires, les taules i altres mobles. Convé no arrossegar mobles ni trepitjar el terra amb fang o sorra a la sola de les sabates. Un pelut a l’entrada de la vivenda és imprescindible.

Dos tipus: fusta natural o melamina

D’aquests sòls, n’hi ha de dos tipus: el parquet flotant de fusta natural i el parquet flotant laminat recobert amb resina de melamina. Quant a les possibilitats decoratives, la diferència entre tots dos és que aquest últim ofereix més opcions (se’n poden triar de colors diferents i amb qualsevol tipus d’ornament…), mentre que el primer no admet variacions de color i es limita al de la fusta escollida.

Parquet flotant de fusta natural

 • Materials i qualitat. Està compost de tres llistons de fusta noble de 2 a 4 mil.límetres de gruix, encolats entre si, a més de diverses capes de vernís que protegeixen i fan més resistent la fusta al desgast. L’avantatge principal és la millor qualitat i la durada major.
 • Acabats de la fusta. Es pot optar entre un envernissat en mat o brillant, encara que aquest últim és el més utilitzat perquè és el que millor dissimula les imperfeccions i les rascades.
 • Preus. Entre les més cares destaca la fusta tropical, a partir de 35 euros per metre quadrat, perquè és la més resistent a la humitat. Entre les econòmiques es troben les làmines de roure, de faig i de cirerer, des de 20 euros per metre quadrat.

Parquet flotant laminat

 • Materials i qualitat. Sobre una taula o làmina fusta s’adhereix una reproducció fotogràfica que admet motius decoratius d’estil diferent, segons la utilitat que se vulguem donar a l’estança. Aquesta reproducció està recoberta amb diverses capes de resina de melamina transparent, molt resistent al desgast, els impactes, les cremades de cigars i l’exposició a la llum solar. Cada taula pot estar formada per una, dues o tres làmines o llistons de melamina.
 • Preus. Com més capes de resina tinga i més grossa siga la taula, més car serà per metre quadrat aquest tipus de parquet, encara que també dependrà de l’acabat escollit (dibuix…). Les taules amb 4 mil.límetres de resina es poden adquirir des de 33 euros per metre quadrat i les de 2 mil.límetres, des de 20 euros per metre quadrat.
 • Ara per ara, la majoria d’establiments inclouen en el preu la instal.lació:
  • Parquet flotant de fusta: al voltant de 40 euros per metre quadrat (material més instal.lació).
  • Laminats flotants: des de 33 euros fins a 39 euros per metre quadrat (material més instal.lació).