L’asseguradora no li volia abonar les despeses de la defensa jurídica contractades prèviament