Tints permanents per als cabells

Diferents en qualitat

El millor va ser un dels barats. En intensitat de color, decoloració i recobriment de cabells blancs les prestacions van diferir molt d'unes mostres a les altres
1 Març de 2005

Diferents en qualitat

/imgs/20050301/analisisb01.jpg
El millor va ser un dels barats. En intensitat de color, decoloració i recobriment de cabells blancs les prestacions van diferir molt d’unes mostres a les altres S’han analitzat vuit tints permanents per als cabells, de color negre i que costen des dels 5,07 euros per envàs de Garnier Belle Color fins als 10,06 euros de L’Oréal Excellence. La millor relació qualitat-preu és Llongueras Color Advance, que no només és el millor, sinó que a més figura entre els més barats (5,94 euros).
Els cabells estan compostos bàsicament de queratina i es divideixen en tres capes: la cutícula o capa externa és transparent. L’escorça o capa mitjana conté les melanines, responsables, per la abundància i distribució, d’aportar-los el color.
La capa més interna és la medul.la, que influeix en la refracció de la llum i en el to dels cabells.

Un hàbit molt antic

El costum de tenyir-se els cabells es remunta als egipcis, que utilitzaven extractes vegetals, com la henna, i components metàl.lics, com les sals de plom, per donar color als cabells. Avui s’estima que entre un 30 % i un 40 % de les dones als països industrialitzats es tenyeixen els cabells, i per a fer-ho utilitzen la coloració permanent, que acapara el 80 % del mercat. Aquests tints permanents (a diferència dels pigments vegetals, que només tinten la capa superficial) no se’n van amb les rentades. S’aconsegueixen utilitzant barreges químiques complexes, líquides o pastoses, capaces de tenyir les fibres de queratina. L’única forma d’eliminar aquests tints és tallar els cabells. Un bon tint permanent ha de resistir a la rentada, no fer malbé els cabells, cobrir els cabells blancs i proporcionar brillantor i un color natural. Entre els vuit tints analitzats, els dos de L’Oréal i Schwarzkopf Brillance ofereixen 120 mil.lilitres de producte, per la qual cosa són més adequats per als qui tenen cabellera o cabellera curta. Llongueras conté 110 mil.lilitres de barreja, mentre que la resta només n’incorpora 100 mil.lilitres, quantitat que pot resultar insuficient si es tenen els cabells massa llargs i cal cobrir molta arrel.

Intensitat de color

Per a comprovar la intensitat de color que s’aconsegueix amb aquests tints, es van tenyir tres blens de cabell estàndard d’origen europeu amb cada producte, seguint les instruccions d’ús que indiquen els etiquetatges. Després, sis experts van avaluar-ne visualment el resultat final. Els més ben valorats van ser L’Oréal Recital, Llongueras i Wella, mentre que els que van mostrar un color més apagat van ser Colorcrem, L’Oréal Excellence, Garnier Belle Color i Schwarzkopf.
Per tal d’avaluar la durada de l’efecte d’aquests tints, es van sotmetre dos dels tres blens de cabells ja tenyits (el tercer va servir com a referència) a quatre rentades amb lauril sulfat de sodi. Els tints més sòlids van ser Llongueras, Wella Kolestint i L’Oréal Recital, mentre que Colorcrem, L’Oréal Excellence, Garnier Belle Color i Schwarzkopf es van revelar com els més dèbils. Garnier Nutrisse va obtenir un resultat mitjà.
Després de tenyir-se, els qui tenen cabellera o cabellera curta poden embrutar després de les primeres rentades els colls de les camises o la tovallola amb què s’assequen els cabells. Per comprovar la propensió dels tints a destenyir, la resistència a l’aigua, es van col.locar els blens de cabells acabats de tenyir sobre una tela blanca de cotó fins que es van assecar, per tal d’observar si embrutaven o no el teixit. Schwarzkopf va ser clarament el millor (no destenyeix en absolut), seguit de L’Oréal Recital Préférence (deixa restes sobre la roba), mentre que Wella va resultar el pitjor en aquest aspecte (deixa la roba molt bruta), seguit de Colorcrem, Llongueras i Garnier Belle.
Color. Els blens tenyits es van rentar després per comprovar si continuaven destenyint: sis dels vuit tints taquen de forma considerable, mentre que Colorcrem i Schwarzkopf van deixar un rastre molt menor.

En síntesi i taula comparativa

Cobrir els cabells blancs

/imgs/20050301/analisisb02.jpg
No tot és donar color: una utilitat dels tints és cobrir els cabells blancs. Per mesurar com actuaven amb aquesta classe de cabells, es van tenyir blens de cabells grisos amb cada una de les mostres. L’Oréal Recital Préférence, Colorcrem i Llongueras van ser els únics capaços de tenyir totalment els cabells blancs, i amb L’Oréal Excellence i Schwarzkopf la persistència dels cabells blancs va ser abundant.
Per tal d’estudiar la tolerància de la pell davant d’aquestes cremes colorants es van aplicar 0,02 mil.lilitres del producte pur als avantbraços de 20 voluntaris adults i sans sota un pegat durant 45 minuts. Un dermatòleg va comprovar si s’havien produït reaccions al.lèrgiques (eritemes, edemes, sequedats, picors). Set de les vuit mostres van ser considerades innòcues. L’excepció és L’Oréal Recital Préférence, “molt lleugerament irritant”. Aquest resultat pot variar segons el tipus de pell, per la qual cosa abans de tenyir-se els cabells per primera vegada o si es canvia de marca, convé posar una gota de la crema en la part posterior de l’orella durant dos dies per a assegurar que no ens causarà problemes.
Els vuit etiquetatges són correctes: tots inclouen de forma clara i indeleble la informació obligatòria sobre instruccions d’ús, advertències, llista d’ingredients en ordre decreixent, a més de la resta de requeriments legals (nom i adreça de l’empresa, lot…).

Qualitat tècnica global

Per valorar la qualitat dels tints no tots els paràmetres mesurats han sigut valorats de la mateixa manera. Es va atorgar una importància diferent a la intensitat del color (el 30 % de la nota final), en poder de recobriment dels cabells blancs, la resistència del color i el nivell de destenyiment sobre el teixit (el 20 % del total a cada un) i en poder irritant a la pell (un 10 %). L’etiquetatge no es va tenir en compte, perquè va aconseguir en totes la mostres la mateixa valoració.
Els tints de millor qualitat, seguint aquesta ponderació, són L’Oréal Recital Préférence i Llongueras Color Advance, amb un “molt bé”. Tots dos destaquen per la intensitat del color, la resistència a la rentada (tant després d’una com després de quatre rentades) i per a recobrir de forma adequada els cabells blancs, encara que L’Oréal Recital es pot definir com “molt lleugerament irritant”. Wella Kolestint i Garnier Nutrisse Natea aconsegueixen el bé per la intensitat del color i la resistència a la rentada, encara que no són tan bons recobrint cabells blancs.

Colorcrem, L’Oréal Excellence Creme, Garnier Belle Color i Schwarzkopf Brillance van obtenir valoracions baixes en paràmetres tan fonamentals com la resistència i la intensitat del color. A més, Garnier Belle Color no tapa adequadament els cabells blancs i L’Oréal Excellence i Schwarzkopf Brillance no van tenyir de forma homogènia els blens, ja que hi van deixar un aspecte “tigrat”.

Consells d’ús

L’aplicació d’un tint permanent a casa no és una cosa complicada, però convé seguir una sèrie de passos per a obtenir el resultat òptim:

 • Utilitzar sempre tota la barreja. Si per a tenyir els cabells no acabem el contingut de l’envàs, no podem guardar i reutilitzar el sobrant, l’hem de llançar.
 • Aplicar el producte immediatament després d’haver preparat la barreja.
 • Efectuar totes les operacions amb els guants que vénen amb cada envàs.
 • Si és la primera vegada que ens tenyim els cabells o que canviem de marca, convé fer un test de sensibilitat aplicant una gota de tint darrere del lòbul de l’orella, deixar-la actuar 48 hores i comprovar si apareixen reaccions al.lèrgiques (enrogiment, irritació, etc.) en la zona afectada.
 • Abans de tenyir-se cal esperar almenys dos dies després d’haver-se fet la permanent.
 • Evitar el contacte amb la roba o superfícies poroses, ja que hi poden quedar taques indelebles.
 • Aquests tints no serveixen per a tenyir celles o pestanyes o per a un altre ús que no siga la coloració dels cabells.

En síntesi

 • S’han analitzat vuit tints permanents per als cabells, de color negre, amb notables diferències en el preu: L’Oréal Excellence (10,06 euros) costa el doble que Garnier Belle Color (5,07 euros).
 • Els dos tints de L’Oréal i el de Schwarzkopf Brillance ofereixen la quantitat més gran de tint (120 ml), per la qual cosa són més adequats per a la cabellera. Llongueras n’inclou 110 ml, i la resta només 100 ml.
 • El color negre més intens el proporcionen Llongueras, Wella i L’Oréal Recital Préférence, i els més apagats són Schwarzkopf, Colorcrem, L’Oréal Excellence Creme i Garnier Belle Color.
 • Només L’Oréal Recital Préférence, Colorcrem i Llongueras cobreixen del tot els cabells blancs. En L’Oréal Excellence Creme i Schwarzkopf els cabells blancs sense cobrir van ser, però, nombrosos.
 • Els que millor deixen els cabells són L’Oréal Recital Préférence i Llongueras Color Advance, perquè ofereixen la intensitat de color més alta i cobreixen totalment els cabells blancs.
 • Quant a la qualitat global, Llongueras i L’Oréal Recital Préférence aconsegueixen un “Molt bé”; Garnier Nutrisse Natea i Wella aconsegueixen el “Bé”, mentre que Colorcrem, L’Oréal Excellence Creme, Garnier Belle Color i Schwarzkopf es van quedar en “qualitat baixa”.
Marca Llongueras color advance Lóreal Recital préférence Wella kolestint Garnier nutrise natea
color 1 Negre 1 Napoli 2/0 Negre 1 Negre
Preu (euros/ caixa) 5,94 9,23 6,29 6,55
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Components de cada caixa crema reveladora
crema colorant
2 guants
Tractament nutritiu
Revelador
Xampú colorant
2 guants
Prolongador lluentor
Activador del color
crema colorant
2 guants
crema de cura
Llet reveladora
Màscara colorant
2 guants
Oli nutritiu
crema de cura
Quantitat que cal aplicar (ml) 110 120 100 100
Intensitat de color Molt bona Molt bona Molt bona Bona
Resistència rentada entre blens Molt bona Bona Bona Bona
Resistència rentada respecte referència Molt bona Molt bona Bona Bona
Destenyiment sobre teixit després de tenyir Malament Bona Malament Bona
Destenyiment sobre teixit després de la rentada Malament Malament Malament Malament
Recobriment de cabells blancs Molt bona Molt bona Media Media
Poder irritant Nul Lleugerament irritant Nul Nul
Qualitat global Molt bona Molt bona Bona Bona
Marca Garnier belle color Eugene perma colorcrem Schwarzkopf Brillance Lóreal excellence creme
color 1 Negre 20 Morè 890 Negre 1 Negre
Preu (euros/ caixa) 5,07 5,23 6,34 10,06
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Components de cada caixa Llet reveladora
crema colorant
2 guants
crema nutritiva
crema reveladora
crema colorant
2 guants
Emulsión reveladora
crema colorant
2 guants
Cura color lluentor
crema reveladora
crema colorant
2 guants
Sèrum protector
Proteïnes de ceramida
Quantitat que cal aplicar (ml) 100 100 120 120
Intensitat de color Baixa Baixa Baixa Baixa
Resistència rentada entre blens Baixa Baixa Baixa Baixa
Resistència rentada respecte referència Molt bona Molt bona Molt bona Molt bona
Destenyiment sobre teixit després de tenyir Malament Malament Molt bona Molt bona
Destenyiment sobre teixit després de la rentada Malament Bona Malament Malament
Recobriment de cabells blancs Media Molt bona Malament Malament
Poder irritant Nul Nul Nul Nul
Qualitat global Baixa Baixa Baixa Baixa

Un per un

Un per un, vuit tints permanents per als cabells

Llongueras Color Advance

/imgs/20050301/llongueras.jpg 5,94 euros/caixa
La millor relació qualitat-preu. Color “1 Negre”.
110 mil.lilitres de crema colorant. Proporciona una intensitat de color i una resistència a la rentada molt bones i, a més, cobreix totalment els cabells blancs. Com a aspecte negatiu, taca la roba.
Qualitat global: molt bona.

L'Oréal Recital Préférence

/imgs/20050301/loreal.jpg 9,23 euros/caixa
Una altra bona opció. Color negre, “1 Napoli”.
Aconsellat per a persones amb cabellera, perquè ofereix una de les quantitats més grans de tint (120 ml). Intensitat de color i resistència a la rentada molt bones; a més, cobreix totalment els cabells blancs. L’únic irritant, encara que molt lleugerament.
Qualitat global: molt bona.

WELLA Kolestint

/imgs/20050301/wella.jpg 6,29 euros/caixa
Color “2/0 Negre”.
100 mil.lilitres de crema colorant, un dels que ofereixen menys quantitat de tint. Intensitat de color i resistència a la rentada molt bones, però taca la roba i no cobreix totalment els cabells blancs.
Qualitat global: bona.

Garnier Nutrisse Natea

/imgs/20050301/garnier.jpg 6,55 euros/caixa Color “1 Negre”.
100 mil.lilitres de crema colorant, dels que n’ofereixen menys quantitat. Obté resultats mitjans en tots els paràmetres analitzats. No cobreix totalment els cabells blancs.
Qualitat global: bona.

Garnier Belle Color

/imgs/20050301/belle.jpg 5,07 euros/caixa, el més barat
Color “1 Negre”.
100 mil.lilitres de crema colorant, un dels que n’ofereixen menys quantitat. La intensitat de color proporcionada i la resistència a la rentada són de les més dèbils. Taca la roba i, a més, no cobreix totalment els cabells blancs (en queden alguns).
Qualitat global: baixa.

EUGENE PERMA Colorcrem

/imgs/20050301/eugene.jpg 5,23 euros/caixa
Color negre, “20 morè”. 100 mil.lilitres de crema colorant, dels que n’ofereixen menys quantitat. L’únic tint sense cap tractament de cura per als cabells després del tenyit. Cobreix totalment els cabells blancs. Intensitat de color i resistència a la rentada, de les més dèbils.
Qualitat global: baixa.

Schwarzkopf Brillance

/imgs/20050301/schwar.jpg 6,34 euros/caixa
Color “890 Negre”. Aconsellat per a persones amb cabellera, perquè ofereix la quantitat de tint més gran després de la barreja (120 ml). Deixa sense tenyir una quantitat important de cabells blancs. Intensitat de color i resistència a la rentada, de les més dèbils.
Qualitat global: baixa.

L'Oréal Excellence Creme

/imgs/20050301/excellence.jpg 10,06 euros/caixa, el més car
Color “1 Negre”. Aconsellat per a persones amb cabellera, perquè ofereix la quantitat de tint més gran després de la barreja (120 ml). Deixa sense tenyir una quantitat important de cabells blancs. Intensitat de color i resistència a la rentada, de les més dèbils.
Qualitat global: baixa.