El curs d’idiomes a distància presentava molts errors gramaticals