Currículum ecològic dels automòbils

Menys contaminació, un altre criteri de compra

Els possibles compradors disposen de llistes i classificacions sobre el grau de respecte al medi ambient del vehicle que volen adquirir
1 Desembre de 2005
Img medioambiente listado 353

Menys contaminació, un altre criteri de compra

/imgs/20051201/medio.jpg El trànsit d’automòbils, especialment el que circula per vies urbanes, genera efectes nocius tant per a la salut dels ciutadans com per al medi ambient. Entre altres gasos, els automòbils emeten diòxid de carboni (CO2), un dels principals responsables de l’escalfament del planeta. A més, les partícules en suspensió que llancen els vehicles són un dels contaminants atmosfèrics principals i provoquen un gran impacte sobre la salut de la població fins al punt que diversos estudis relacionen l’augment de la mortalitat amb l’increment de l’emissió d’aquest tipus de partícules.

Ara bé, no tots els automòbils contaminen de la mateixa manera. De fet, és possible conèixer quins són els models que contaminen menys i que consumeixen menys combustible, i, per tant, prendre una decisió més ecològica a l’hora d’adquirir un vehicle. Des del final de 2002, els cotxes nous venuts a Espanya inclouen informació sobre el consum i l’emissió de CO2, gràcies a l’aplicació d’un Reial Decret que incorpora la Directiva europea sobre etiquetatge energètic. El seu objectiu és complir el Protocol de Kyoto, en el qual la Unió Europea es va comprometre a reduir un 8% les emissions de CO2 entre 1990 i 2010. Així mateix, la Comissió Europea estudia una nova normativa, que podria entrar en vigor a mitjan 2008, per a disminuir i controlar encara més les emissions dels nous utilitaris.

Etiquetatge voluntari

Des del començament de 2003, els automòbils també porten una etiqueta que mostra la classificació per consum comparatiu amb altres del seu mateix segment. En aquest cas, l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC), l’Associació d’Importadors (ANIACAM) i l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE) es van posar d’acord per a implantar aquesta normativa d’etiquetatge voluntari. Igual que amb altres productes de la UE, com els electrodomèstics, aquestes “ecoetiquetes” ofereixen una classificació que segueix una gamma de lletres i colors. Així, el color verd i la lletra A indiquen que es compra l’automòbil més ecològic, amb la menor despesa de combustible i que permet el màxim estalvi. En l’altra banda es troba el color roig i la lletra G, que mostra l’automòbil que més consumeix i per tant el que menys estalvia i més danya el medi ambient. El Reial Decret també comporta l’elaboració d’una guia anual amb una llista de marques i de models -tant de gasolina com de gasoil- que informa del consum i de les emissions. Aquesta guia, que reflecteix també els models amb més eficiència energètica per a cada categoria i tipus de carburant, pot ser consultada gratuïtament als punts de venda i al web de l’IDAE (http://www.idae.es/coches/index1.asp), organisme encarregat de confeccionar aquest document, en col.laboració amb els fabricants de cotxes. La classificació varia depenent del model i del carburant, perquè cal tenir en compte que els motors dièsel arriben a produir fins quatre vegades més partícules de carboni que els motors de gasolina, encara que resulten més eficients energèticament. Els motors dièsel poden anar acompanyats de filtres, que retenen fins al 90% de les partícules, i que ja són utilitzats en moltes ciutats europees i nord-americanes per a disminuir les emissions del transport públic, tot i que encara no s’han generalitzat en els vehicles d’ús privat.

Són més cars?

Els vehicles “ecològics” solen tenir un preu de venda més elevat, ja que el fabricant trasllada al valor final del vehicle la inversió realitzada en el desenvolupament d’aquestes noves tecnologies i perquè la major sofisticació dels sistemes que utilitza per a reduir-ne l’impacte mediambiental encareix la producció. Tot i això, com que el seu consum també és menor, el conductor es beneficia a la llarga d’un estalvi en el cost d’ús, per la qual cosa finalment resulten més econòmics, i, alhora, més respectuosos amb el medi ambient. Així, els fabricants de cotxes asseguren que gràcies a la millora en l’eficiència energètica, els turismes que es venen a hores d’ara contaminen al voltant d’un 90% menys que els de fa 50 anys.

/imgs/20051201/medio2.jpg Els fabricants són cada vegada més conscients de la importància d’invertir en noves tecnologies que permeten la construcció de vehicles eficients energèticament, ja que comporten un estalvi per als usuaris i, en definitiva, una contaminació menor que també beneficia el medi ambient. Entre les noves tecnologies que més semblen convèncer els experts en automoció, destaca la dels motors híbrids, que combinen un motor elèctric i un altre d’explosió, especialment útils per a evitar la contaminació de les zones urbanes, tot i que les seues prestacions encara en limiten la utilització massiva. Altres tecnologies que ofereixen bones perspectives són les piles d’hidrogen, que generen un corrent elèctric de manera neta; el biocombustible o biodièsel, que s’obté a partir de productes naturals; o el gas natural.

Conducció ecològica

Les emissions contaminants no només estan relacionades amb la tecnologia dels vehicles. Els ciutadans també poden adoptar mesures que protegisquen el medi ambient quan condueixen, al mateix temps que redueixen el consum i s’estalvien diners. La IDAE ofereix una sèrie de consells bàsics, que es poden resumir en la llista següent:

  • Evitar la sobrecàrrega del vehicle.
  • Utilitzar l’aire condicionat amb moderació, entorn de 23-24º.
  • No portar les finestretes totalment obertes quan es condueix.
  • Consumir gasolina de l’octanatge establert pel fabricant i revisar el consum de carburant periòdicament per si hi hagués alguna fallada en el vehicle.
  • No utilitzar el cotxe per a trajectes molt curts, ja que es consumeix més del doble que en carretera.
  • Fer un manteniment regular del vehicle, preocupant-se especialment dels pneumàtics, els filtres, l’oli, les bugies i el motor.
  • Circular tant com es puga amb les marxes més llargues i a baixes revolucions, evitar frenades i acceleracions innecessàries i moderar la velocitat. Un augment de velocitat del 20% (passar per exemple de 100 a 120 km/h), significa un augment del 44% en el consum.
  • Apagar el motor en aturades superiors a un minut.