La seua utilització i un bon ús, assignatures pendents