Instal·lacions elèctriques antigues

La rehabilitació de la instal·lació elèctrica, només amb professionals

No hi ha inspeccions periòdiques ni certificats que en garantisquen el bon estat de conservació
1 Gener de 2005
Img consejo listado

La rehabilitació de la instal·lació elèctrica, només amb professionals

/imgs/20050101/img.consejo-del-mes.01.jpg
Les estadístiques afirmen que gairebé set de cada deu vivendes a Espanya no disposen d’instal·lacions elèctriques idònies. Les finques amb més risc són les que es van construir abans de 1973, ja que fins llavors no n’hi havia cap reglamentació. La inseguretat de les preses de corrent i els interruptors defectuosos són els principals problemes que fan que les cases siguen insegures. A això se suma la inexistència, amb caràcter general, d’inspeccions periòdiques o certificats que en garantisquen la bona conservació. Així les coses, prevenció, vigilància, manteniment i bon ús són les claus per a evitar incendis.

 • Les instal·lacions elèctriques han de complir el Reglament Electrònic de Baixa Tensió (REBT). Aquest reglament no afecta les vivendes construïdes abans de la seua promulgació el 1973.
 • També es poden considerar com a “potencialment insegures” les cases construïdes entre 1973 i 1985 que no disposen de diferencial de protecció, element que només es va aplicar de forma generalitzada a partir d’aquest últim any.
 • En l’interior de cada vivenda de nova construcció hi ha un quadre de comandament i protecció, la instal·lació del qual s’aconsella en totes les vivendes antigues, per la major seguretat que comporta.
 • En resum, si vivim en una casa antiga, és molt possible que la instal.lació siga poc segura. Ningú no ens obliga a millorar-la, per la qual cosa dependrà de la nostra voluntat.

Primer que res, precaució

 • Perquè una instal·lació elèctrica complisca les garanties de seguretat, l’ha de fer un instal·lador autoritzat per la Direcció General d’Indústria i Energia.
 • Cal que fem revisar la instal·lació elèctrica de casa nostra, ja que els aparells elèctrics moderns necessiten més càrrega de corrent.
 • Abans de dur a terme qualsevol reparació, desconnectem el corrent elèctric.
 • Hem de manipular les instal·lacions i els aparells elèctrics amb les mans seques. Evitem anar descalços o amb els peus humits.
 • Quan fem el treball sobre un circuit, desconnectem l’interruptor principal i retirem el fusible.
 • Si volem canviar el comptador, avisem la companyia elèctrica. En cas d’avaria, no intentem reparar-la nosaltres mateixos, podríem ser sancionats.
 • Si decidim renovar la instal.lació, cal que instal.lem el nombre més gran de nous punts de llum, d’endolls, de telèfons (Internet…) i de TV, sobretot quan hi ha obres pel mig. Suposa una despesa major, però evita petites i molestes reformes posteriors.

Empalmaments segurs

 • No hem d’allargar un cable flexible per mitjà d’empalmaments retorcent els fils i recobrint la zona amb cinta aïllant. Aquesta acció està prohibida en la nova normativa del REBT i només pot ser un recurs provisional per a casos d’emergència.
 • Si per necessitat haguérem de recórrer a un empalmament per retorciment de fils entre dos conductors, hem de procurar que les unions es produïsquen lleument desplaçades una de l’altra.
 • Efectuem empalmaments segurs amb interlínies de connexió.
 • Cal que ens assegurem que els conductors nus que s’allotgen en els mitjans metàl.lics de retenció ofereixen un bon contacte.
 • Si hem d’enrotllar el terminal nu d’un conductor sobre si mateix per a allotjar un caragol de retenció, girem-lo en direcció contrària al de les agulles del rellotge perquè, quan es caragole, no s’esfilagar-se o resulte perjudicat.
 • Mai no hem de passar un cable flexible per sota d’una estora.
 • No utilitzem grapes corrents per subjectar els cables a la paret, ja que podrien tallar l’aïllament i establir contacte.

Interruptors

 • Abans de fixar-los, marquem-ne l’emplaçament.
 • Col·loquem-los en el sector d’obertura de la porta, fora de l’habitació per poder encendre la llum abans d’entrar-hi i evitar així la molèstia de localitzar-los en la foscor, i a la mateixa alçada en totes les parets perquè el gest d’encesa siga automàtic.
 • Hem de triar interruptors amb botons tous perquè els xiquets els puguen accionar amb facilitat.
 • Assegurem-nos que el nou interruptor és del mateix tipus i característiques que l’antic.

Endolls

 • Si volem substituir un endoll, adquirim-ne un de nou que tinga les mateixes característiques que el que teníem, és a dir, que dispose del mateix nombre de borns, de cables…
 • Si l’endoll és de tres cables, connectem primerament el de terra, que generalment és de color verd-groc, al born marcat amb el distintiu corresponent, és a dir, tres línies paral.leles superposades, cada una més curta que l’anterior.