Velocitat al volant

A més velocitat, menys seguretat

L'excés de velocitat augmenta la freqüència i la gravetat dels accidents de circulació
1 Maig de 2008
Img listado motor

A més velocitat, menys seguretat

/imgs/20080501/motor01.jpgEs proclama en tots els idiomes, des dels suports més diversos, amb mètodes amenaçadors -com ara la pèrdua de punts- o amb la persuasió en boca dels portaveus més representatius de la societat: l’excés de velocitat mata. Tanmateix, la reiteració d’aquest missatge no té l’efecte desitjat entre els conductors. Només a la Setmana Santa van morir a les carreteres espanyoles 63 persones i la raó principal d’aquests accidents va ser, una vegada més, la velocitat. Encara que tots creiem que sabem quina és la velocitat adequada, el nombre d’accidents per aquesta causa no deixa d’augmentar. Per això convé recordar que, per a circular de forma segura, és necessari respectar els límits establerts, alçar el peu de l’accelerador i adequar la marxa a les característiques de la via i a les condicions meteorològiques. Es tracta d’arribar, no de fer-ho en el mínim temps possible.

Factors que afecten la velocitat

 • El comportament del conductor
  • La majoria dels conductors joves condueixen més de pressa que la mitjana, segons la Direcció General de Trànsit.
  • Els conductors que fan un desplaçament llarg tendeixen a conduir més de pressa que els que fan un trajecte curt.
  • Alguns estudis suggereixen que la velocitat depèn en gran manera de la familiaritat del conductor amb la carretera. A més coneixement de la via, més velocitat.
 • Les característiques de la via
  • El factor que més limita la velocitat és la curvatura en planta, a causa de la sensació que causa en el conductor d’acceleració centrífuga (de dins cap enfora) i que no està compensada pel peralt.
  • En les vies convencionals i en zona urbana es registra el nombre més gran de sinistres per sobrepassar els límits de velocitat.
  • Els revolts suaus són els trams més perillosos quan se circula amb excés de velocitat. La causa és l’excés de confiança del conductor.
 • Les condicions meteorològiques
  • La boira redueix la visibilitat disponible i causa reduccions de velocitat massa vegades. La DGT informa que davant d’una granissada, el 52% dels conductors implicats en accidents cometen una infracció de velocitat.
  • Durant la pluja, el 24% dels accidents són motivats perquè la velocitat és inadequada.
 • Situacions perilloses
  • El risc de sofrir un accident quan s’agafa un revolt a una velocitat incorrecta es triplica.
  • La configuració del terreny, la nocturnitat, el fum, la vegetació, els enlluernaments, etc., a una velocitat excessiva incrementen en prop d’un 150% el risc de sofrir un accident.
 • La velocitat i la gravetat dels accidents
  • La proporció d’accidents mortals és 1,6 vegades superior quan la velocitat és inadequada.
  • L’excés de velocitat duplica el nombre de morts cada 100 accidents i causa lesions més greus.

Velocitat i circumstàncies especials

 • /imgs/20080501/motor02.jpgNo n’hi ha prou de respectar els límits de velocitat. Les característiques de la via i la meteorologia, entre altres factors, fan que la velocitat adequada siga aquella que ens permeta dominar el vehicle davant de qualsevol obstacle o imprevist que se’ns presente.
 • Si circulem de nit amb llum d’encreuament no sobrepassem els 90 km/h.
 • Amb pluja d’intensitat mitjana reduïm la velocitat de 10 a 20 km/h.
 • En un revolt, si circulem amb els llums d’encreuament, reduïm un 10% la velocitat assenyalada; si plou reduïm-la un 30%, i davant de perill de gel, fem-ho en un 60%.
 • No és aconsellable circular per carreteres glaçades, però si no hi tenim més remei reduïm la velocitat un 60%.
 • Els panells direccionals no es limiten a guiar al conductor marcant-li la trajectòria d’un revolt. Indiquen quant cal reduir la velocitat sobre la velocitat màxima permesa: entre 15 i 30 km/h, de 40 a 45 o més de 45 km/h.

Conseqüències de l’excés de velocitat

 • En més d’un de cada tres accidents la velocitat és inadequada, i això fa que el nombre de morts augmente en un 50%.
 • El 37% dels accidents mortals de circulació es produeixen a causa de la velocitat, bé perquè se sobrepassen els límits establerts o per conduir de forma inadequada a les condicions, o bé per circular a marxa lenta.
 • El 83% dels accidents per velocitat es deu al fet que el conductor no adapta la conducció a les circumstàncies que l’envolten.
 • A mesura que augmenta la velocitat, el camp de visió del conductor es va reduint fins a arribar a un escàs angle de 30º quan circula a una velocitat d’entre 130 i 150 km/h, mentre que aturat, la visió binocular d’una persona normal abasta els 180º.
 • Com és alta siga la velocitat d’aproximació a un revolt, més gran és la inseguretat potencial d’aquesta.
 • En una intersecció, la possibilitat de maniobres evasives d’urgència són menors si la velocitat és més alta.
 • La gravetat d’un accident augmenta amb la velocitat amb què es produeix l’impacte del vehicle contra un obstacle fix o mòbil, o amb el terra en cas de bolcada. Les primeres conseqüències mortals apareixen a partir d’una velocitat final d’uns 25 km/h per als ocupants d’un vehicle no proveïts de cinturó de seguretat, i d’uns 40 km/h per als ocupants que se l’ han col·locat. La probabilitat de mort és d’un 50% a uns 50-55 km/h en el primer cas, i a 65 km/h en el segon. Un xoc a 120 km/h equival a una caiguda vertical de 54 metres.

Reguladors i limitadores de velocitat

Són dispositius electrònics mitjançant els quals l’usuari fixa una velocitat que vol mantenir en un llarg recorregut (regulador) o que no vol sobrepassar (limitador).

El regulador permet fixar una velocitat de manera que el cotxe la manté de forma automàtica sense necessitat d’actuar constantment sobre el pedal, accelerant el motor en les pujades i frenant lleugerament en les baixades perquè l’agulla es mantinga en el punt desitjat del velocímetre. El sistema es desactiva de forma automàtica quan el conductor toca el fre o l’accelerador, per evitar així ser un destorb davant d’una incidència sobtada de la circulació.

El limitador alerta al conductor quan sobrepassarà la velocitat indicada. No l’allibera, per tant, de portar el peu dret sobre l’accelerador. L’avís es produeix amb una espècie de “punt dur” en l’accelerador per mitjà del qual el conductor coneix l’arribada d’aquesta velocitat limitada. Si el conductor pitja amb força l’accelerador, la limitadora deixa d’actuar.

No utilitzem els reguladors de velocitat en carreteres sinuoses, amb molta circulació, amb boira, pluja intensa o en superfícies lliscants.
El limitador és molt útil en circulació urbana i en zones amb restricció de velocitat (obres en carretera), etc.
Encara que tinguem activat el sistema, continuem mantenint l’atenció sobre la conducció i estiguem preparats per a actuar sobre els comandaments del cotxe en qualsevol moment. En cap cas aquestes funcions substitueixen al conductor.