Després de vuit mesos d’espera, l’assegurança diu que no es responsabilitza dels desperfectes del meu habitatge