Assegurar les motos

El difícil compliment d'una obligació

Assegurar els vehicles és una obligació legal que es pot convertir per als conductors de motocicletes en una experiència desagradable.
1 Octubre de 2001
Img listado economia

El difícil compliment d'una obligació

/imgs/20011001/economia.01.jpg

Si les companyies ofereixen dades sobre l’escassa rendibilitat que suposa assegurar els turismes, en el cas de les motos asseguren que pateixen pèrdues incontrolables. Per això, davant la negativa de nombroses entitats d’assegurances a assumir el risc d’assegurar motos o ciclomotors, al conductor només li queda l’opció d’adreçar-se al Consorci de Compensació d’Assegurances. Aquesta institució està obligada a assegurar-lo, ja que si la llei permet al ciutadà conduir aquests vehicles, ha de possibilitar també complir l’obligació de contractar una pòlissa. Però al Consorci només s’hi pot adreçar si es demostra que prèviament s’han obtingut tres negatives d’altres companyies, una cosa, tanmateix, bastant habitual en aquests moments. De fet, el 95% de les primes de ciclomotors estava controlat l’any 2000 pel Consorci. Per això, no és estrany que l’any passat les vendes de ciclomotors es veiessin reduïdes en un 50%, coincidint amb la pujada de les noves tarifes fixades pel Consorci, les primes actuals de les quals situen l’assegurança d’una moto de 49 centímetres cúbics (cc) de cilindrada en 57.000 pessetes; fins a 350 cc, en 62.000 pessetes; i 122.000 pessetes per a les motos que superen els 350 cc.

Companyies asseguradores

Fora del Consorci, les dificultats es multipliquen. La majoria de la companyies d’assegurances mantenen la política de no assegurar, sota cap concepte, motocicletes i ciclomotors. Es calcula que, en cas de lesions després d’un accident i per petit que sigui, si hi ha entrada a urgències la companyia s’ha d’enfrontar a una despesa mínima de 98.000 pessetes que la Seguretat Social li reclamarà per atendre el seu assegurat. I, tenint en compte que el xassís de la moto és el conductor mateix, en la majoria dels sinistres de cicloturismes es precisarà atenció mèdica.

A les poques companyies que sí que ofereixen assegurança de motos, rarament es pot contractar com a prima única: intenten que el conductor signi amb aquesta l’assegurança del cotxe, vida, habitatge o qualsevol altra. Argumenten, altra vegada, que les pèrdues que reporta assegurar motos no compensen a acceptar el conductor únicament com a client d’aquella pòlissa. En aquests casos, l’edat i els anys de carnet amb prou feines es valoren i, comparativament, la cilindrada tampoc. L’explicació és ben senzilla: encara que assegurar una moto de 1.000 cc costa gairebé el doble que una de 49 cc, les estadístiques assenyalen que el perill d’accident és similar. I, coneixedores que el que reporta vertaderes pèrdues és l’atenció clínica dels accidentats, les companyies apliquen tarifes en les quals es considera més aquest perill que la cilindrada del vehicle assegurat. Per això, proporcionalment, els conductors de ciclomotors petits paguen més.

Poc més que l’assegurança obligatòria

Excepte en alguns concessionaris de motos i en casos excepcionals, les pòlisses de motos no disposen de les mateixes opcions que ofereixen les de cotxes: l’assegurança a tot risc, amb o sense franquícia, no existeix per a aquests vehicles. Les pòlisses bàsiques de motos se subjecten al mínim que marca la llei i es limiten a possibilitar la contractació d’una assegurança obligatòria d’accidents. Aquest contracte cobreix els danys que es puguin produir amb el vehicle a terceres persones i als seus béns, amb un límit de 56 milions per cada víctima i fins a 16 milions en danys materials.

A aquesta prima cal afegir l’assegurança de responsabilitat civil, que si bé no és obligatòria per llei, les companyies d’assegurances consideren imprescindible. Aquesta assegurança resulta molt beneficiosa per al prenedor, ja que així es garanteix una responsabilitat civil il·limitada. També és aconsellable, especialment per a motos de més cilindrada, afegir a la pòlissa la cobertura d’assistència en viatge i defensa jurídica, a fi d’evitar perjudicis en sortides llargues i prevenir despeses legals en cas d’accident. Amb aquests requisits, la tarifa final no dista gaire de la que marca el Consorci i, tot i que es poden trobar assegurances per a ciclomotors a partir de 45.000 pessetes o pòlisses per a grans motos per poc més de 100.000 pessetes, les companyies d’assegurances amb prou feines competeixen en preus.

Els pares, titulars de l’assegurança

Es calcula que un de cada quatre ciclomotors que circula per pobles i ciutats no té assegurança obligatòria. Els usuaris argumenten que la diferència de l’import de l’assegurança d’un ciclomotor que no assoleix els 50 quilòmetres per hora amb una màquina potent que supera els 200 quilòmetres per hora és desproporcionada. Tanmateix, una vegada més, les companyies incideixen que no es tracta de calcular les despeses que puguin produir en el vehicle, sinó en els seus ocupants. També és usual que en aquest tipus de motos de baixa cilindrada el prestatari de l’assegurança no sigui el conductor habitual; pares i mares es converteixen en conductors legals d’una moto destinada als seus fills. Convé tenir present que en cas d’accident la companyia d’assegurances té dret a repercutir en el titular les despeses ocasionades, encara que es reconeix que no és habitual. El mateix passa amb l’obligació de conduir sempre amb casc. Malgrat que el no-compliment de la norma genera sancions administratives, les companyies no utilitzaran mai aquest fet en la seva descàrrega.

Assegurança de motos de segona mà

En vendre o comprar una moto de segona mà, cal recordar que l’assegurança no és del vehicle, sinó de la persona, amb la qual cosa encara que aquest canviï de titular, la pòlissa no. Es pot arribar a un acord de prorrateig amb la companyia per negociar la prima, però no s’ha de creure que en comprar una moto es compra també la seva pòlissa.

Hi ha més detalls que redunden en la dificultat de les motos per ser assegurades. Si un col·leccionista de cotxes antics pot trobar l’avantatge d’assegurar en una sola pòlissa tots els seus vehicles que, segurament, només conduirà en comptades ocasions, no pot fer el mateix un col·leccionista de motos, el qual es veurà obligat a contractar una pòlissa per a cada una de les motos. De fet, fins fa uns anys era molt usual que un motorista només requerís una assegurança per a la temporada del bon temps, però la diferència entre assegurar per a 6 mesos o un any complet la moto és tan petita que ara s’opta per la prima anual.

Què passa si la companyia fa fallida

Quan la companyia d’assegurances on tenim la pòlissa fa fallida, la Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores (CLEA) es fa càrrec de la seva gestió fins a la seva extinció final. Després de prendre el patrimoni de la companyia, la CLEA declara el venciment anticipat de les pòlisses, en general es data un mes. A partir d’aleshores, totes les assegurances de la companyia vencen i la part de prima no consumida es computa com a crèdit a favor dels assegurats, els quals reben l’import en el termini de nou mesos. Mentrestant, és imprescindible contractar una nova assegurança amb una altra empresa; si el vehicle estava al taller no hi ha més remei que abonar la factura i reclamar-la al liquidador de la fallida; en cas d’accident amb culpa del vehicle contrari cal reclamar personalment a l’altra companyia, en cas contrari, la vostra pòlissa només cobrirà el límit de responsabilitat civil; i, sens dubte, atendre les peticions de documents que la CLEA us sol·licitarà durant el procés de fallida.

Com s’ha d’actuar davant d’un accident

  • Sempre que sigui possible, empleneu l’informe amistós i assegureu-vos que el signen les dues parts.
  • Si les causes de l’accident no són clares, poseu-vos en contacte amb atestats. Si s’ha d’anar a judici el vostre comunicat serà determinant.
  • Especifiqueu les circumstàncies del sinistre de la forma més clara possible, doneu el major nombre de detalls possible, encara que puguin semblar intranscendents.
  • Si hi hagués testimonis disposats a declarar, preneu nota dels seus telèfons i oferiu el vostre.
  • Aconseguiu una còpia de tots els informes mèdics i aporteu tota la documentació necessària al forense. No deixeu de donar importància a qualsevol malaltia, seqüela o símptoma.
  • No accepteu cap indemnització fins que no es faci la valoració independent dels danys soferts.
  • Si teniu un accident i no en sou culpables no accepteu recàrrecs ni pèrdues de bonificacions en les primes de l’any següent.
  • No accepteu mai per escrit la culpabilitat de l’accident, podria posar en dificultats la vostra companyia.