El pacte entre les parts preval a l’acord estàndard