El comprador de l’habitatge no ha de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, llevat que resideixi a l’estranger