Una proporció rellevant de productes ecològics contenen residus de pesticides