Passivitat de l’Ajuntament davant dels sorolls dels bars