Unha proporción relevante de productos ecolóxicos contén residuos de pesticidas