Piles: salines i alcalines

Cadascuna compleix la seva funció

Les piles alcalines duren entre tres i deu vegades més que les salines, però només surten rendibles en els aparells que més energia consumeixen
1 Febrer de 2003
Img analisisbp

Cadascuna compleix la seva funció

/imgs/20030201/analisisb01.jpg
S’han analitzat quatre piles salines (les normals) i quatre alcalines (les de major rendiment), totes elles d’un sol ús i no recarregables. Les piles alcalines són, de mitjana, tres vegades més cares que les normals. Si les primeres costen entre els 0,79 euros per unitat de Cegasa i els 1,06 euros d’Energizer, les salines més barates valen 15 cèntims (Panasonic) i les més cares, Varta, pugen a 46 cèntims. Les dues piles de millor qualitat en cada tipus (Samsung en salines i Varta en alcalines), ofereixen el segon millor preu en el seu tipus, per la qual cosa aquestes dues han sigut triades com la millor relació qualitat-preu en cada tipus de pila.

Les piles salines analitzades són del tipus R6 i les alcalines LR6, les dues d’1,5 volts, les més usades. Les lletres R, F i S defineixen, respectivament, la forma cilíndrica, plana i paral·lelepípeda de la pila. El nombre “6” indica la mida, inferior a 14,5 mil·límetres de diàmetre i 50,5 mil·límetres d’alt en este cas. La diferència entre aquests dos grups de piles està en la seva composició, que s’assenyala per mitjà de la inclusió o no d’una “L” en el nom. Si la pila genera l’electricitat per mitjà de diòxid de manganès, clorur d’amoni i clorur de zinc, no cal que aparegui cap lletra abans de “R6”. En les alcalines, no obstant això, s’afegeix una “L” per a indicar que estan compostes de diòxid de manganès, hidròxid de metall alcalí i zinc (LR6).

Més respectuoses amb el medi ambient

Aquestes vuit mostres no utilitzen, per a produir electricitat, metalls pesats tòxics com el mercuri o el cadmi, abans habituals i molt contaminants. De totes maneres, les piles usades han de ser, sempre, dipositades en un contenidor de recollida selectiva.

La tensió inicial mínima en buit d’una pila d’aquestes característiques ha de ser d’1,5 volts. Per comprovar si l’aconseguien es va mesurar la tensió de les vuit mostres, que en tots els casos va demostrar estar per damunt d’aquesta xifra. Varta salina va ser la que va oferir una major tensió inicial (1,677 volts), mentre que la de menor tensió també va ser una salina, Panasonic (1,587 volts).

Les piles alcalines van pesar de mitjana un 40% més que les salines. Entre les salines Cegasa va demostrar ser la més lleugera (15,65 grams) i Panasonic la més pesada (17,98 grams). Entre les alcalines, Varta va ser la més lleugera (22,85 grams) i Energizer la de més pes (24,4 grams). En qualsevol cas, la diferència de gramatge és mínima. Les dimensions també van ser correctes i molt semblants en tots els casos.

Quant a l’aspecte exterior i acabat, les piles més ben valorades van ser la salina Panasonic i les alcalines Energizer i Duracell (“molt bé”). Varta i Cegasa només van aconseguir el “normal”.

Temps d’ús

Per a valorar la durada d’una pila es cronometra el temps en què subministra, amb diferents resistències i de forma contínua, una tensió des d’1,5 fins a 0,9 volts. Cada mostra va ser sotmesa a quatre resistències distintes, que simulen la despesa d’una ràdio (75 ohm, la resistència de menor consum), un wàlkman o díscman (10 ohm), un cotxe a radiocontrol (3,9 ohm) i un flaix de càmera fotogràfica (1 ohm, la més exigent).

El rendiment de cada grup de piles és diferent segons el tipus d’aparell on s’utilitzen: en una ràdio les alcalines duren 2,7 vegades més que les normals, en un wàlkman o díscman 3,25 vegades més, en una llanterna, cotxe a radiocontrol 4,37 vegades més, i en el flaix d’una càmera fotogràfica 10,06 vegades més. Per tant, tenint en compte que les piles alcalines costen de mitjana més del triple que les normals, aquestes resulten rendibles en els artefactes que consumeixen poca electricitat (com ràdios i cassets), mentre que les alcalines treballen millor en aparells amb grans necessitats energètiques, com ara joguines de radiocontrol o flaixos. En l’anàlisi de cada pila, dins del grup de les salines va destacar Cegasa per comptar amb la durada més alta en ràdios (66,3 hores) i wàlkmans (6,22 hores), això és, la despesa energètica per al que està indicada. En l’extrem oposat es va situar Samsung amb 50,4 hores per a les ràdios i Panasonic, que no va arribar a les 5 hores per als wàlkmans. Davant d’una despesa energètica exigent, com era d’esperar, les salines van tenir un comportament pèssim, però que està justificat per la seva naturalesa: en els quatre casos menys de dues hores per a la joguina a radiocontrol, i menys de deu minuts per al flaix.

En el grup de les alcalines la més duradora va ser Energizer, ja que a pesar d’obtenir el segon lloc per a ràdios va oferir la major durada tant per a wàlkmans (19 hores), joguines a radiocontrol (6 hores i 51 segons) i flaixos de càmeres ( 54 minuts i 40 segons). Duracell va ser la de menor durada entre les alcalines, en obtenir el menor temps en ràdios (162 hores i 39 minuts), wàlkmans (17 hores i 13 minuts) i joguines a radiocontrol (4 hores i 48 minuts) i la segon pitjor per als flaixos (48 minuts i 10 segons).

En seguretat, bé

/imgs/20030201/analisisb02.jpg
També es va comprovar la temperatura i el comportament de cada pila davant d’un curtcircuit. Cap de les mostres va explotar ni va presentar deformacions que afectessin la seguretat dels usuaris, però les quatre alcalines es van escalfar més que les salines. Cegasa alcalina va arribar als 117 graus (molt malament) i Duracell, que va ser la millor entre les alcalines, als 82 graus (malament). Aquestes dades no incompleixen cap norma, però s’han de tenir en compte, per exemple, en la fabricació de joguines, i col·locar les piles en compartiments protegits. La millor en aquest test va resultar Panasonic, amb 54 graus centígrads (molt bé).

Una característica important a avaluar és el comportament de les piles davant d’un funcionament en continu. Per a fer-ho es van sotmetre les piles a una descàrrega de 3,9 ohms (equivalent al funcionament d’una joguina a radiocontrol) durant 5 minuts. Samsung, va ser la pila salina que millor valoració va obtenir (molt bé) i Panasonic la pitjor (normal), per ser la pila més descarregada davant de la mateixa càrrega i el mateix temps. Dins de les alcalines, van destacar Varta i Energizer, que van obtenir un “molt bé”, mentre que els resultats més discrets van ser per a Duracell i Cegasa (bé).

A més del funcionament en continu, també es va observar el funcionament en discontinu per mitjà de 10 cicles de descàrrega amb una resistència d’1 ohm (semblant al flaix d’una càmera) durant 1 minut, deixant després un temps de recuperació de 30 segons. Les piles salines que millor resultat van obtenir van ser Varta i Cegasa, i el seu comportament es va valorar com a molt bo. Panasonic va demostrar ser la pitjor entre les salines. En canvi, totes les alcalines van aconseguir el molt bé.

Totes les mostres van complir la normativa d’informació i protecció al consumidor, però en els vuit casos la informació subministrada va ser molt millorable, en diferent grau i per diversos motius. Van fallar principalment en marcatge i documentació, així com en falta de símbols i advertències.

Com a conclusió, les piles de millor qualitat van ser Samsung, entre les salines i Varta entre les alcalines. Panasonic (salina) i Duracell (alcalina) van obtenir els resultats més discrets.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 8 mostres de piles, 4 d’elles salines, R6 (Samsung, Cegasa, Varta i Panasonic) i 4 d’alcalines, LR6 (Cegasa, Duracell, Varta i Energizer), totes de la mida més venuda, i d’1,5 volts.
 • Les diferències més ressenyables es van trobar en la durada de les piles, les diferències de la qual entre estos dos tipus (salines i alcalines) augmenten a mesura que es fan servir en equips de consum més alt.
 • Dins de les salines, indicades per a equips de poc consum (ràdios), va destacar Cegasa com les de durada més alta per a ràdios (66,3 hores) i wàlkmans (6,2 hores).
 • En les alcalines, Energizer va ser la de durada més alta per a wàlkmans, joguines a radiocontrol i flaixos de càmera i la segona millor per a ràdios. L’alcalina de major durada en ràdios va ser Cegasa (171 hores).
 • En qualitat global, les millor valorades van ser Samsung en les salines i Varta en les alcalines.
 • Segons els resultats d’esta comparativa, el més rendible és fer servir piles salines en equips de baix consum, com ara ràdios i wàlkmans, i les alcalines en els aparells que tenen una major despesa energètica, com ara joguines a radiocontrol o flaixos de càmera.
 • La millor relació qualitat-preu: en les piles salines, Samsung. I en les alcalines, les piles Varta.
Marca SAMSUNG CEGASA VARTA PANASONIC
Designació R6 salina R6 salina R6 salina R6 salina
Preu (euros / unitat) 0,25 0,25 0,46 0,15
Informació i protecció al consumidor
Marcatge CE Conforme Conforme Conforme Conforme
Instruccions d’ús i manteniment Conforme Conforme Conforme Conforme
Informació de seguretat Conforme Conforme Conforme Conforme
Garantia No ho indica No ho indica No ho indica No ho indica
Característiques tècniques
Pes (g) 17,79 15,65 17,77 17,98
Dimensions (longitud x diàmetre cm) 50×14 50×13,5 49,5×14 50,2×13,9
Tensió nominal (V) 1,5 1,5 1,5 1,5
Tensió en buit (V) 1,651 1,615 1,677 1,587
Aspecte exterior i acabat Normal Normal Molt Bé
Aptitud a la funció
Duració contínua
Resistència 75 © (ràdios) (hores:min) 50:41 66:27 65:05 60:51
Resistència 10 © (wàlkmans) (hores:min) 6:00 6:22 5:59 4:55
Resistència 3,9© (joguina a radiocontrol) (hores:min) 1:46 1:29 1:21 1:20
Resistència 1© (flaix càmera) (hores:min:s) 0:9:12 0:3:11 0:4:29 0:3:19
Escalfament Normal Molt Bé
Funcionament continu Molt Bé Molt Bé Mal
Funcionament discontinu Molt Bé Molt Bé Normal
Valoració global 3,9 4,0 3,5 3,4
Qualitat global Molt Bé Normal
Marca VARTA CEGASA ENERGIZER DURACELL
Designació LR6 alcalina LR6 alcalina LR6 alcalina LR6 alcalina
Preu (euros / unitat) 0,80 0,79 1,06 1,02
Informació i protecció al consumidor
Marcatge CE Conforme Conforme Conforme Conforme
Instruccions d’ús i manteniment Conforme Conforme Conforme Conforme
Informació de seguretat Conforme Conforme Conforme Conforme
Garantia No ho indica No ho indica No ho indica No ho indica
Característiques tècniques
Pes (g) 22,85 23,51 24,40 23,99
Dimensions (longitud x diàmetre cm) 50×14 50,3×14 50,2×14 50,1×14
Tensió nominal (V) 1,5 1,5 1,5 1,5
Tensió en buit (V) 1,611 1,604 1,591 1,591
Aspecte exterior i acabat Molt Bé Molt Bé
Aptitud a la funció
Duració contínua
Resistència 75 © (ràdios) (hores:min) 165:08 171:03 165:59 162:39
Resistència 10 © (wàlkmans) (hores:min) 18:02 18:49 19:05 17:13
Resistència 3,9© (joguina a radiocontrol) (hores:min) 5:48 6:10 6:51 4:48
Resistència 1© (flaix càmera) (hores:min:s) 0:51:27 0:44:55 0:54:40 0:48:10
Escalfament Mal Molt Malament Malament Malament
Funcionament continu Molt Bé Molt Bé Molt Bé Molt Bé
Funcionament discontinu Molt Bé Molt Bé Normal
Valoració global 3,8 3,5 3,4 3,8
Qualitat global Molt Bé Normal

Una per una

Una per una

SAMSUNG, salina

 • 0,25 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu entre les salines. La informació al consumidor més completa entre les salines, però millorable. Aspecte exterior i acabat bé. Dins de les salines, la durada més baixa per a ràdios (50,4 hores), però la més alta per a wàlkmans (1,46 hores) i flaixos de càmeres (9,12 míns). En funcionament continu i en ús, molt bé.

CEGASA, salina

 • 0,25 euros/unitat
 • Qualitat global:
 • Informació al consumidor millorable. Aspecte exterior i acabat, normals. La de menor pes (15,65 grams) i menors dimensions. La de major durada per a ràdios (66,3 hores) i wàlkmans (6,2 hores), però la més baixa per a flaixos (3,1 minuts). En funcionament discontinu i en ús molt bé.

VARTA, salina

 • 0,46 euros/unitat
 • Qualitat global:
 • La més cara de les salines. Informació al consumidor, millorable. La tensió inicial en buit més elevat (millor): 1,677 volts. Aspecte exterior i acabat normal. Molt bé en funcionament discontinu. En ús, bé.

PANASONIC, salina

 • 0,15 euros/unitat
 • Qualitat global: Normal
 • La més econòmica i la pitjor en informació al consumidor de les salines. La salina de major pes (18 grams). La tensió inicial en buit més baixa, 1,587 volts (pitjor). Aspecte exterior i acabat, molt bé. El menor temps, entre les salines, per a wàlkmans (4,55 hores) i joguines a radiocontrol (1,2 hores). Molt bé en escalfament. Malament en funcionament discontinu. En ús, normal.

VARTA, alcalina

 • /imgs/20030201/varta_alkaline.jpg 0,80 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu entre les alcalines. Informació al consumidor, millorable. L’alcalina més lleugera (quasi 23 grams). Aspecte exterior i acabat bé. Malament en escalfament. Molt bé en funcionament continu i discontinu. En ús, molt bé.

CEGASA, alcalina

 • /imgs/20030201/cegasa_alkaline.jpg 0,79 euros/unitat
 • Qualitat global:
 • L’alcalina més econòmica. La informació al consumidor més completa entre les alcalines, però millorable. L’alcalina més gran. Aspecte exterior i acabat, bé. La de durada més alta en ràdios (171 hores), però la més baixa en flaixos (44,5 míns). La pitjor valoració en escalfament. Molt bé en funcionament discontinu. En ús, bé.

ENERGIZER, alcalina

 • /imgs/20030201/energizer.jpg 1,06 euros/unitat
 • Qualitat global:
 • L’alcalina més cara. La pitjor informació al consumidor entre les alcalines. L’alcalina de major pes (24,4 grams). Aspecte exterior i acabat, molt bé. La més duradora (wàlkmans, 19 hores; joguines a radiocontrol, 6,51 hores, i flaixos de càmera, 54,4 míns). Escalfament, malament. Molt bé en funcionament continu i discontinu. Ús, molt bé.

DURACELL, alcalina

 • 1,02 euros/unitat
 • Qualitat global: Normal
 • Informació al consumidor millorable. Aspecte exterior i acabat, molt bé. Dins de les alcalines, la de menor durada (per a la ràdio 162,4 hores, per a wàlkmans, 17,1 hores i per al joguet a radiocontrol 4,5 hores). Malament en escalfament. Molt bé en funcionament discontinu. En ús, normal.