Matalassos de molls

Un preu més alt no equival a més qualitat

Els matalassos més barats són els més ben valorats, i els més cars són els que obtenen pitjors notes
1 Novembre de 2002
Img analisisbp

Un preu més alt no equival a més qualitat

/imgs/20021101/analisisb01.jpg
S’han analitzat vuit matalassos de 135 centímetres d’ample (els que es coneixen com de matrimoni) el preus dels quals varien de forma notable, des dels 181 euros de Star Kapok als 326 euros de Dormilec Zurbarán. La millor relació qualitat-preu és Star Kapok, ja que a més de ser el més barat va demostrar un dels millors comportaments en les proves.

En la valoració global (en la qual no es va tenir en compte la firmesa perquè no està demostrat que un matalàs més rígid sigui més convenient per a la salut de l’usuari) es va comprovar que els quatre productes més ben valorats són també els quatre més barats.

Tots els matalassos fan 190 cm de llarg (la mesura estàndard en l’actualitat), excepte Comodón Dorsal Oro, que fa deu centímetres menys (la llargària dels llits uns anys endarrere, quan la talla mitjana de la població era menor). Aquesta és una dada important, ja que convé que la longitud del matalàs sigui entre deu i vint centímetres més gran que la de l’usuari.

Mida correcta. Després de mesurar l’altura, la llargària i l’amplària en tres punts diferents de cada matalàs, es va comprovar que les vuit mostres compleixen amb la mida que indica el seu etiquetatge.

També es van mesurar els matalassos després de les proves, i van demostrar complir la norma en no mostrar variacions superiors a les permeses.

Per a verificar si el farciment del matalàs estava ben distribuït, es va col·locar el matalàs en posició horitzontal sobre una superfície rígida i s’hi va desplaçar quatre vegades a sobre un corró que exercia una força vertical d’1,5 quilos.

Aquest corró serveix per a recollir gràficament les deformacions creades pel farciment del matalàs, que no poden ser superiors a 10 mm. Eurocolchón (amb variacions superiors a 12 mm) va ser l’únic que va suspendre aquest test, que es va realitzar dues vegades, una abans i una altra després de la resta de proves.

Per a mesurar la flexibilitat, es van disposar els matalassos durant un dia sobre una superfície horitzontal rígida exposada a una càrrega uniformement repartida de 400 kg/m2. Dues hores després de retirar aquest pes, l’altura mitjana en tots els matalassos no va variar més del 7% que permet la norma.

Una vegada realitzats aquests assajos es va comprovar que no s’haguessin danyat els components interns, per a la qual cosa es van obrir tots els matalassos. En cap d’ells es va apreciar desplaçament dels materials de farciment o trencament dels elements metàl·lics interns.

Costures resistents

/imgs/20021101/analisisb02.jpg
La resistència de les costures es va mesurar amb dues mostres de la zona de la platabanda de cada matalàs, que es van sotmetre a tracció fins que es van trencar a una velocitat de 100 mm per minut. Comodón i Relax es van trencar abans d’aconseguir els 130 Newtons que han de suportar.

Quant a la capacitat d’ignició, es van posar en contacte la zona encoixinada i la cinta de tancament durant quinze segons amb una flama de gas de 35 mm. En tots els casos es va encendre la zona encoixinada, però només va cremar la zona de tancament de Star, Dormilec i Relax. Amb aquesta prova, tanmateix, no n’hi ha prou per a jutjar la capacitat d’ignició del conjunt del matalàs.

La fermesa d’un matalàs (o resistència que ofereix contra la càrrega produïda pel cos humà) és un dels aspectes més valorats pels consumidors, si bé no es pot assegurar científicament que un matalàs més ferm sigui millor, per la qual cosa aquest barem no s’ha tingut en compte en la valoració final. Per a mesurar-ne la fermesa, es va situar cada matalàs sobre una superfície horitzontal rígida i es va col·locar en el centre un pes massís de 50 quilograms. A continuació es va mesurar l’altura inicial del matalàs i l’altura amb càrrega. Com més baixa sigui la diferència d’altures, més ferm serà el matalàs. Eurocolchón i Comodón van ser els més durs, mentre que Flex i Relax van demostrar ser els més tous.

Característiques físiques

La independència de llits permet que els moviments d’un membre de la parella no influeixin en la comoditat de l’altre. Dormilec, Comodón i Flex van ser els únics matalassos que no incorporen aquesta prestació.

Els matalassos poden presentar distints tipus de reforços: lumbar (Eurocolchón, Pikolín i Laxy) per a un alineament correcte de l’esquena, perimetral (Dormilec i Laxy), que incrementa la fermesa en les vores i evita la seva deformació, per exemple, en asseure’ns en el llit per calçar-nos; de platabanda (Star i Comodón), la funció del qual és enfortir els laterals del matalàs o en els cantons (només Relax no en té), que protegeix el producte i l’usuari.

Un altre element important són les vàlvules d’aireig, que faciliten la ventilació dels components interns i, en alguns casos, eviten l’entrada de brutícia. Els matalassos analitzats presentaven dos tipus de vàlvules: plàstiques amb protecció (més ben valorades) i unes altres que consistien només en un orifici metàl·lic obert.

Totes les mostres oferien vàlvules d’aireig encara que en quantitats diverses. Eurocolchón (504 vàlvules), Comodón (364 vàlvules) i Pikolín (224 vàlvules) incloïen les metàl·liques sense protecció, mentre que Dormilec, Flex, Relax i Laxy (4 vàlvules) i Star (2 vàlvules) incorporaven les plàstiques amb protecció.

Facilitat de transport

Les anses faciliten el transport i volteig del matalàs. Star, Dormilec, Flex i Relax disposen d’este element. És significatiu que els que ofereixen un nombre més gran de vàlvules d’aireig (Eurocolchón, Comodón i Pikolín) no presenten anses, i sacrifiquen així la comoditat en benefici d’una major ventilació.

L’entapissat exterior dels matalassos és de dos teixits: en Laxy, Pikolin, Star, Dormilec, Comodón i Relax el teixit exterior és de piqué i en Eurocolchón i Flex, de domàs.

Totes les garanties lliurades van ser correctes, encara que de diferent durada: Comodón garanteix el seu producte enfront de qualsevol defecte de fabricació durant vuit anys, mentre que la resta només ofereix garantia total durant un any, encara que l’augmenten per a alguns conceptes concrets. Quant a l’etiquetatge, només Pikolín i Relax compleixen la norma, la resta falla en algun punt.

LA NECESSITAT DE CADA DIA

Dormir cada nit sobre un bon matalàs és bàsic per a descansar de forma adequada. Tenint en compte que una persona passa de mitjana una tercera part de la seva vida damunt del matalàs, és convenient que aquest sigui tan ferm i còmode com l’usuari desitgi (aquest és un criteri subjectiu, no científic), que duri molt de temps, sigui resistent i no es deformi amb l’ús diari.

Quan s’ha de canviar de matalàs? La vida d’un matalàs voreja els dotze anys. Això no és obstacle perquè el consumidor el canviï abans si detecta que:

 • Una deformació del matalàs fa que sigui difícil per a l’usuari no anar caient cap al centre al llarg de la nit
 • Es desperti freqüentment amb dolors d’esquena o coll,
 • Els moviments no especialment bruscos de la parella despertin o interrompin el seu son,
 • El matalàs cruixeix o sona,
 • La tela exterior es torna pàl·lida i gastada En tot cas, per a allargar la vida del matalàs és aconsellable rotar-lo cada tres mesos (girar-lo de dalt a baix, i del cap als peus) ja que, si no, les escumes de l’encoixinament tendeixen a comprimir-se i atapeir-se al llarg del temps.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 8 matalassos de molls de 135 cm. d’amplària amb preus que van des dels 181 euros de Star Kapok als 326 euros de Dormilec Zurbarán
 • Un matalàs òptim ha de tenir la fermesa que l’usuari consideri adequada (fermesa no és sinònim de qualitat), ser flexible, distribuir de forma uniforme el farciment, independència de llits, disposar d’anses, reforços de diversos tipus, vàlvules d’aireig i resistir a traccions. I, en la mesura que es pugui, al foc.
 • En els assajos tots van obtenir resultats semblants. Les diferències es van trobar en les característiques físiques (independència de llits, tipus de reforços, nombre i qualitat de les vàlvules d’aireig i existència d’anses).
 • Eurocolchón va fallar en el repartiment del farciment. Les costures de Comodón i Relax són menys resistents del que exigeix la norma aplicada.
 • La zona encoixinada va cremar en aplicar-hi una flama, però només es va encendre la cinta de tancament de Star, Dormilec i Relax.
 • Tots els matalassos van obtenir puntuacions superiors a 6 punts. La millor relació qualitat-preu és Star Kapok, el més barat i un dels millors, amb 7,2 punts.
Marca STAR LAXY PIKOLIN EUROCOLCHÓN
Model Kapok Olimpo King Imperial Iris
Dimensions 1,35×1,90 1,35×1,90 1,35×1,90 1,35×1,90
Preu (euros) 181,62 240,00 275,54 241,94
Informació
– Etiquetatge Falla Falla Satisfactori Falla
– Garantia Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Instruccions d’ús i manteniment
Característiques tècniques
– Control dimensional Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Repartiment del farciment Satisfactori Satisfactori Satisfactori Falla
– Fermesa global (mm)1 44,5 47 50 27
– Elasticitat Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Control dimensional postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Repartiment del farcit postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Falla
– Components interns postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Resistència a tracció de les costures Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Ignició del rivet o cinta de tancament Crema No No No
Característiques físiques
– Independència de llits
– Reforços lumbars No
– Reforços en platablanda No No No
– Reforços en els cantons
– Reforç perimetral No No No
– Naturalesa de les vàlvules d’aireig Plàstica Plàstica Metàl·lica oberta Metàl·lica oberta
– Nombre de vàlvules d’aireig 2 4 224 504
– Anses i nombre d’aquestes 4 No No No
– Tipus de teixit exterior Piqué Piqué Piqué Domàs
Valoració global 7,2 8,6 8,5 7,1
Marca COMODON RELAX FLEX DORMILON
Model Dorsal Oro Orión Cairo Zurbarán
Dimensions 1,35×1,80 1,35×1,90 1,35×1,90 1,35×1,90
Preu (euros) 305,55 294,50 324,96 326,35
Informació
– Etiquetatge Falla Satisfactori Falla Falla
– Garantia Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Instruccions d’ús i manteniment
Característiques tècniques
– Control dimensional Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Repartiment del farciment Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Fermesa global (mm)1 40 59,5 62 50
– Elasticitat Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Control dimensional postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Repartiment del farcit postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Components interns postassajos Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
– Resistència a tracció de les costures Falla Falla Satisfactori Satisfactori
– Ignició del rivet o cinta de tancament No Crema No Flama
Característiques físiques
– Independència de llits No No No
– Reforços lumbars No No No No
– Reforços en platablanda No No No
– Reforços en els cantons No
– Reforç perimetral No No No
– Naturalesa de les vàlvules d’aireig Metàl·lica oberta Plàstica Plàstica Plàstica
– Nombre de vàlvules d’aireig 364 4 4 4
– Anses i nombre d’aquestes No 4 4 4
– Tipus de teixit exterior Piqué Piqué Domàs Piqué
Valoració global 6,7 6,2 6,8 6,8

(1) Fermesa: El resultat d’aquest assaig no s’ha tingut en compte en la valoració global dels matalassos. A xifra més alta, duresa menor

Un per un

Un per un

Star

 • /imgs/20021101/star.jpg Model: Kapok
 • 181,62 euros, el més barat
 • Valoració global: 7,2 ptos
 • La millor relació qualitat-preu. Etiquetatge incorrecte: hi manquen el número de Registre Industrial del producte i la composició. Sense reforços lumbars ni perimetrals. El de menor nombre de vàlvules d’aireig (2) però són plàstiques amb protecció (millors). Quatre anses en la platabanda del matalàs. Igual que uns altres dos, la seva cinta de tancament va presentar ignició per flama.

Laxy

 • /imgs/20021101/laxy.jpg Model: Olimpo
 • 240 euros, el segon més barat.
 • Valoració global, el millor: 8,6 punts
 • Etiquetatge incorrecte: no hi figura l’adreça del fabricant ni el número de Registre Industrial. Sense reforços de platabanda. Quatre vàlvules d’aireig plàstic amb protecció (millors). Sense anses.

Pikolín

 • Modelo: King
 • 275,54 euros
 • Valoración global, el segundo mejor: 8,5 puntos.
 • Sin refuerzos perimetrales ni de platabanda. 224 válvulas de aireación metálicas abiertas (peor valoradas que las plásticas protegidas). Sin asas.

Eurocolchón

 • Modelo: Imperial Iris
 • 241,94 euros
 • Valoración global: 7,1 puntos.
 • Etiquetado incorrecto: falta el número de Registro Industrial. El único que falla en el reparto del relleno. En firmeza, el más duro. Sin asas, ni refuerzos de platabanda, ni perimetrales. El mayor número de válvulas de aireación (504), pero son metálicas abiertas al exterior (peor valoradas que las plásticas protegidas).

Comodón

 • Modelo: Dorsal Oro
 • 305,55 euros
 • Valoración global, la segunda peor: 6,7 ptos.
 • Etiquetado incorrecto: faltan el número de Registro Industrial y la composición. Sin independencia de lechos, refuerzos lumbares, ni perimetrales. Incluye 364 válvulas metálicas de aireación abiertas (peor valoradas que las plásticas protegidas). Sin asas. Falló en la prueba de resistencia a tracción de las costuras.

Relax

 • Modelo: Orión
 • 294,50 euros
 • Valoración global, la peor: 6,2 puntos.
 • El único sin refuerzos de ningún tipo. Incluye cuatro válvulas plásticas de aireación con protección (mejores en calidad) y cuatro asas. Falló en resistencia a la tracción de las costuras. Al igual que otros dos, su cinta de cierre presentó ignición por llama.

Flex

 • Modelo: Cairo
 • 324,96 euros, el segundo más caro.
 • Valoración global: 6,8 puntos.
 • Etiquetado incorrecto: falta el número de Registro Industrial del producto. El más blando. No posee independencia de lechos, refuerzos lumbares, en platabanda, ni perimetrales. Incluye cuatro válvulas plásticas de aireación con protección (mejores) y cuatro asas.

Dormilec

 • Modelo: Zurbarán
 • 326,35 euros, el más caro.
 • Valoración global: 6,8 puntos.
 • Etiquetado incorrecto: faltan el número de Registro Industrial y la composición. Sin independencia de lechos, refuerzos lumbares, ni refuerzos en platabanda. Incluye cuatro válvulas plásticas de aireación con protección (mejores) y cuatro asas. Al igual que otros dos, presentó ignición por llama en la cinta de cierre.