Prezio handiagoa ez da beti kalitate hobearen adierazle