El banc no pot modificar un compte sense l’autorització del titular