Urgeixen alternatives més rendibles i no contaminants