Indemnitzats per cada dia que van suportar els sorolls dels seus veïns