Només una de cada quatre ofereix, segons la prova realitzada, la protecció que anuncia