Só unha de cada catro ofrece, segundo a proba realizada, a protección anunciada.