Els abocaments residuals van superar els límits establerts