El notari no va identificar correctament l’escriptura de compravenda