Pantalles planes per a ordinador TFT

No tot és qualitat d'imatge

L'absència de píxels defectuosos, el nombre de connexions i les possibilitats d'inclinació i mobilitat, essencials en la seva elecció
1 Maig de 2004
Img analisisbp

No tot és qualitat d'imatge

/imgs/20040501/analisisb01.jpg
S’han analitzat set monitors TFT (plans) d’ordinador, que costen entre els 299 euros de Feton i els 449 euros de Packard-Bell. La millor relació qualitat-preu és LG L1510P, per no ser dels més cars (384 euros), per ser l’únic que aconsegueix el ‘molt bé’ en qualitat global, i per ser també l’únic a incloure una connexió digital, a més de l’analògica, que evita minves de qualitat si es disposa de la connexió adequada en l’ordinador (cada vegada més habitual).

A l’hora de comprar un monitor d’ordinador l’usuari s’ha de decantar per una voluminosa pantalla convencional de tub de raigs catòdics (CRT) o una pantalla plana de vidre líquid del tipus TFT. La qualitat d’imatge i de precisió en els colors dels TFT no és tan excel·lent com en els monitors tradicionals, però a canvi són més descansats per a la vista i ocupen molt menys espai sobre la taula de treball. Els monitors TFT analitzats, de 15 polzades, equivalen en superfície útil a les pantalles convencionals de 17 polzades.

Encara que la pantalla dels set monitors analitzats és de 15 polzades, la grandària real del monitor complet no és idèntica en tots els casos. HP i Sony són els que menys espai ocupen, Samsung i Packard-Bell són els més lleugers i Feton, el més voluminós i pesat.

Informació en pantalla

La informació sobre l’estat de la pantalla i sobre els ajusts realitzats se sobreimpressiona en els set monitors (OSD), per la qual cosa resulten més senzills d’utilitzar. Quant al consum, HP i Fujitsu-Siemens són els que més gasten (40 W de consum màxim), mentre que Sony és el menys voraç (25 W). Packard Bell i Feton no van indicar esta important dada.

La resolució d’un monitor indica la quantitat d’informació que pot mostrar en la pantalla, és a dir, el nombre de punts horitzontals i verticals que formen una imatge. Les pantalles TFT vénen amb una resolució nativa, per la qual cosa només oferiran un resultat òptim en eixa resolució (fet que limita la capacitat d’elecció de l’usuari). Si se’ls força a treballar amb una altra resolució (per a treballar amb un programa específic, per exemple), el resultat serà molt pobre. La resolució d’aquests set monitors és de 1024×768 (o, el que és el mateix, disposen de 1.024 punts horitzontals i de 768 de verticals).

Descans per a la vista

/imgs/20040501/analisisb02.jpg
La taxa de refresc indica el nombre de vegades que la imatge es regenera en la pantalla cada segon. Com més alt sigui aquest paràmetre, més descansarà la vista (serem menys capaços de discernir que la imatge està en constant canvi). En els monitors analitzats, la taxa màxima (la que convé utilitzar sempre) és de 75 hertzs (per exemple, la televisió convencional té 50 hertzs).

Els monitors de HP, Feton i Fujitsu-Siemens incorporen altaveus, i Samsung, a més d’altaveus, ofereix un micròfon integrat. La inclinació dels set monitors es pot regular i en Samsung i LG també se’n pot canviar l’alçada. LG i Feton són els únics que tenen una pantalla que pivota per a passar de format apaïsat (l’habitual) a vertical (més adequat, per exemple, per a facilitar la lectura de textos llargs o per a modificar partitures). Fujitsu-Siemens gira horitzontalment sobre la seva base i Samsung, LG i HP es poden penjar d’una paret.

Tots els monitors ofereixen el connector estàndard analògic de vídeo (anomenat VGA o D-sub). LG és l’únic que, a més inclou, el connector de vídeo digital DVI, molt més eficient a l’hora d’evitar minves de qualitat, encara que pocs ordinadors el poden usar encara. Quant a les connexions que no són pròpiament de vídeo, HP, Feton i Fujitsu-Siemens inclouen entrada d’àudio, a la qual Samsung afig una connexió per al seu propi micròfon integrat. LG incorpora un concentrador (‘hub’) de dues entrades USB, la qual cosa permet disposar d’una connexió d’estes característiques en el monitor (molt més còmode que tenir-la a la part posterior de l’ordinador).

La prova dels experts

Diversos experts van sotmetre els monitors a diferents proves per avaluar-ne la qualitat d’imatge, sempre amb les mateixes condicions de llum ambiental, el mateix ordinador i el mateix tipus de connexió: l’entrada analògica, present en tots els equips. LG té, a més de l’analògica, una entrada digital (millor), que no es va usar en aquest test perquè les dades fossin comparables.

Els resultats van ser molt semblants entre les set pantalles, i van variar només des dels 3,8 punts sobre 5 de Samsung (el més discret) als 4,1 punts de LG, Feton i Fujitsu-Siemens. Les diferències més significatives van estar en el fet que HP incorpora un preajust de brillantor des de fàbrica que l’usuari a penes pot modificar (pitjor).

Menció a banda mereixen els píxels (punts d’imatge) defectuosos que es van trobar en Feton (tres píxels), Fujitsu-Siemens (dos píxels) i Sony (un píxel). Aquesta és una fallada molt visible que alguns fabricants afirmen que no és motiu de devolució del producte, per la qual cosa convé provar el monitor a consciència abans de comprar-lo. Que en les mostres de Packard-Bell, Samsung, LG i HP no apareguin píxels erronis no és en absolut garantia que una altra pantalla del mateix model no tingui la mateixa fallada.

A més dels experts, tres usuaris habituals van provar per a CONSUMER els set monitors, i van valorar diferents paràmetres de l’1 al 5. Totes les mostres van aprovar, encara que amb diferències: Packard-Bell (3,1 punts sobre 5), Fujitsu-Siemens (3,2 punts) i Feton (3,4 punts) no van passar del ‘normal’. El ‘bé’ el van aconseguir HP i Sony (4 punts), així com Samsung i LG (4,1 punts).

Packard Bell, per no oferir cap manual, va obtenir la pitjor puntuació en aquest apartat. Fujitsu-Siemens va suspendre pel seu manual molt millorable i per l’escassa flexibilitat de moviments (2,7 punts en estos dos apartats). Quant a l’aspecte exterior, el de Samsung i el de Sony són els més reeixits. HP i Sony ofereixen els controls i les icones més útils i fàcils d’utilitzar.

Packard-Bell FT500 és l’únic que no disposa de manual d’instruccions, un element indispensable per a un ús correcte i segur de l’aparell. Feton i Fujitsu-Siemens només van presentar un manual en paper, i Samsung, LG, HP i Sony també van incloure un manual en format electrònic (en cedé-rom).

Seguretat

Tots els equips, excepte Packard-Bell, són segurs: es mantenen estables sobre una superfície inclinada, no disposen de talls ni d’arestes perilloses, estan prou aïllats, el seu consum elèctric és correcte i van suportar de forma satisfactòria diversos esforços mecànics i caigudes. Packard-Bell no incompleix la norma de seguretat pel seu comportament en les proves de laboratori (en les quals va ser bo), sinó per no incloure el manual de seguretat imprescindible.

Es va comprovar la compatibilitat electromagnètica, això és, que els equips funcionessin amb normalitat després de rebre diverses descàrregues electrostàtiques per aire (8 kW) i per contacte (4 kW). Aquesta dada és important, perquè un monitor està ideat per a treballar prop d’altres equips electrònics (ordinador, altaveus, impressora…) que poden causar interferències. Feton va ser l’únic que no va superar aquesta prova, ja que va sofrir interferències per les quals va haver de ser apagat i encès de nou.

Samsung i Sony van ser els únics que van complir la llei de garanties. Ho van fer, a més, de forma excel·lent: la norma obliga a dos anys, i aquests dos equips van donar tres anys. La resta, o no va arribar als dos anys mínims o sí que ho va fer però la garantia estava en anglés (LG) o ni tan sols va incloure un document de garantia (Feton). De totes formes, ho afirmin o no en la documentació, tots aquests productes estan emparats per la norma que ofereix a l’usuari dos anys de garantia.

Quant a la qualitat global, els set monitors poden ser englobats en quatre categories: LG és l’únic amb molt bona qualitat, per les completes prestacions i les característiques tècniques i per haver aconseguit les puntuacions més altes en la prova d’ús i en el test de qualitat d’imatge. Samsung, HP i Sony aconsegueixen el ‘bé’. Packard-Bell i Fujitsu-Siemens es queden en ‘acceptable’, mentre que Feton obté un insuficient pels seus resultats molt modestos en la majoria de paràmetres analitzats, a més de suspendre la prova de compatibilitat electromagnètica.

Avantatges i desavantatges
 • Les pantalles TFT ocupen i pesen significativament menys
 • Són més cares que els seus equivalents tradicionals
 • No sofreixen distorsió geomètrica (un mal clàssic dels tubs catòdics). A canvi, només ofereixen una resolució, a diferència de les convencionals, en les quals aquest paràmetre es pot escollir dins d’un rang. La relació d’aspecte (l’amplària per l’alçada) també és fixa (5:4), i diferent a la dels monitors tradicionals (4:3), per la qual cosa amb certes aplicacions es desaprofitarà una part de la pantalla.
 • Cansen menys la vista
 • Ofereixen un pitjor contrast i la seva qualitat i gamma de colors no és tan bona com en un monitor tradicional. Per això, alguns experts no les recomanen per a aplicacions de disseny gràfic
 • El seu consum elèctric, l’emissió de calor i les emissions electromagnètiques són més reduïdes
 • A més de la clàssica connexió analògica, admeten una connexió digital
 • Hi ha més possibilitats que un punt d’imatge (píxel) no funcioni o sigui més dèbil que la resta
 • Els seus temps de resposta són lents, per la qual cosa són pitjors per a veure imatges en moviment (com les pel·lícules o la majoria de videojocs).

En síntese e táboa comparativa >>

En síntese

 • S’han analitzat set monitors TFT de 15″ (equivalents a un de convencional de 17”), el preu dels quals va des dels 299 euros de Feton LM15D fins als 449 euros de Packard-Bell FT500.
 • Els monitors TFT tenen menys profunditat, són més lleugers, produeixen menys calor i són més descansats per a la vista que els tradicionals. Però la seva qualitat d’imatge no és tan bona.
 • La garantia de Packard-Bell, LG, HP, Feton i Fujitsu-Siemens no és correcta. Packard-Bell no ofereix manual d’instruccions ni cable de xarxa elèctrica, la qual cosa el fa suspendre la prova de seguretat elèctrica. Feton no aprova el test de compatibilitat electromagnètica (sofreix amb les interferències).
 • La qualitat d’imatge dels set monitors només va variar des dels 3,8 punts sobre 5 de Samsung fins als 4,1 punts de LG, Feton i Fujitsu-Siemens. Sony, Feton i Fujitsu-Siemens tenien els molt visibles píxels defectuosos (punts d’imatge que no funcionaven).
 • En la prova d’ús, els models més ben valorats són els de Samsung i LG (ambdós amb 4,1 punts sobre 5) i Packard-Bell va obtenir la valoració més discreta (3,2 punts). Quant a la qualitat global, LG és l’únic que arriba al ‘molt bé’. Samsung, HP i Sony el segueixen amb un ‘bé’, i Packard-Bell i Fujitsu-Siemens amb un ‘acceptable’. Feton va suspendre.
 • La millor relació qualitat/preu és LG, per ser el millor en qualitat d’imatge i en la prova d’ús, per incorporar una connexió de vídeo digital i per no ser dels més cars.
Marca
Model
LG
Flatron l1510P
HEWLETT-PACKARD
Pavilion F1523
FUJITSU-SIEMENS
CTM5010
SAMSUNG
SM 152S
Preu (euros) 384 353 349 395
Informació i protecció al consumidor
Manual d’instruccions
Marcatge CE
Informació de seguretat
Garantia Ho incompleix Ho incompleix Ho incompleix Correcte
Compatibilitat electromagnètica (EMC) Correcte Correcte Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Dimensions externes (mm) 356×380
x229
340×343
x190
380×394
x184
357×365
x185
Dimensions pantalla 15″ (mm) 304×228 304×228 304×228 304×228
Pes (base inclosa) (kg) 5,1 4,2 5,1 3,1
Consum màxim (W) 30 40 40 31
Lluminositat (cd/m2) 300 NI NI 250
Taxa de contrast 400:1 NI NI 330:1
Dot pitch (mm) NI 0,297 0,297 0,297
Temps de resposta (ms) 25 NI NI 25
Colors (milions) 16,2 NI NI 16,2
Resolució màxima 1024×768 1024×768 1024×768 1024×768
Angle de visió (horitzontal/vertical) (º) 160/140 NI NI 140/120
Altaveus integrats No
Micròfon integrat No No No
Connectors D-sub
Digital DVI
Hub USB (2)
D-sub
Entrada àudio
Auriculars
D-sub
Entrada àudio
Auriculars
D-sub
Entrada àudio
Auriculars
Entrada/eixida micròfon
Ergonomia Inclinació regulable
Altura regulable
Pivotable 90º
Instal·lació mural
Inclinació regulable
Instal·lació mural
Inclinació regulable
Giro horizontal sobre su base
Inclinació regulable
Altura regulable
Instal·lació mural
Qualitat d’imatge (escala 1 a 5) 4,1 4,0 4,1 3,8
Prova d’ús (escala 1 a 5) 4,1 4,0 3,2 4,1
Qualitat global Molt bé Acceptable
Marca
Model
SONY
S-53
PACKARD-BELL
FT500
FETON
LM15D
Preu (euros) 423,36 449 299
Informació i protecció al consumidor
Manual d’instruccions No
Marcatge CE
Informació de seguretat
Garantia Correcte Ho incompleix Ho incompleix
Compatibilitat electromagnètica (EMC) Correcte Correcte Incorrecte
Seguretat elèctrica Correcte Incorrecte Correcte
Característiques tècniques
Dimensions externes (mm) 339×370
x186
351×362
x186
440×410
x175
Dimensions pantalla 15″ (mm) 304×228 304×228 304×228
Pes (base inclosa) (kg) 3,7 3,7 6
Consum màxim (W) 25 NI NI
Lluminositat (cd/m2) NI NI NI
Taxa de contrast NI NI NI
Dot pitch (mm) NI 0,297 0,297
Temps de resposta (ms) NI NI NI
Colors (milions) NI NI 16,7
Resolució màxima 1024×768 1024×768 1024×768
Angle de visió (horitzontal/vertical) (º) NI NI 140/140
Altaveus integrats No No
Micròfon integrat No No
Connectors D-sub D-sub D-sub
Entrada àudio
Auriculars
Ergonomia Inclinació regulable Inclinació regulable Inclinació regulable
Pivotable 90º
Qualitat d’imatge (escala 1 a 5) 3,9 3,9 4,1
Prova d’ús (escala 1 a 5) 4,0 3,1 3,4
Qualitat global Acceptable Insuficient

Un a un

Una per una, set pantalles TFT

LG Flatron L1510P

 • /imgs/20040501/FLATRON2.jpg 384 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu. Incompleix la normativa de garanties per oferir-la en anglès. És el segon més gran i pesat. L’únic amb entrada de vídeo digital DVI i ‘hub’ de dos ports USB.
 • Altura regulable, pivotant 90º i admet instal·lació mural. El de major flexibilitat de moviments, però el seu manual no està totalment traduït i no indica tots els passos per a la posada en marxa.
 • Prova d’ús: 4,1 sobre 5, el millor. Qualitat d’imatge: 4,1 punts sobre 5, el millor

Hewlett-Packard F1523

 • /imgs/20040501/HP_2.jpg 353 euros
 • Qualitat global: Bé
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia. És el més petit. El consum elèctric màxim més elevat (40 W). Entrada d’àudio i auriculars i instal·lació en mural. Guia d’instal·lació, manual i funcions molt clars i detallats
 • Prova d’ús: 4 punts sobre 5. Qualitat d’imatge: 4 punts sobre 5

Fujitsu-Siemens CTM5010

 • /imgs/20040501/FUJITSU2.jpg 349 euros, el segon més barat
 • Qualitat global: Acceptable
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia. El segon més pesat. El consum elèctric màxim més elevat (40 W). Entrada d’àudio i auriculars i gir horitzontal sobre la seva base. Dos píxels defectuosos. Dels més voluminosos i manual mal traduït.
 • Prova d’ús: 3,2 punts sobre 5, el segon pitjor. Qualitat d’imatge: 4,1 punts sobre 5, el millor

Samsung SM 152s

 • /imgs/20040501/SAMSUNG2.jpg 395 euros
 • Qualitat global: Bé
 • El més lleuger. Amb micròfon i auriculars. Entrada d’àudio i de micròfon. Alçada regulable i instal·lació mural. Guia d’instal·lació i manual molt complets, amb explicacions i funcions molt clares. L’aspecte exterior més acurat.
 • Prova d’ús: 4,1 punts sobre 5, el millor. Qualitat d’imatge: 3,8 punts sobre 5, el pitjor.

Sony S-53

 • /imgs/20040501/SONY_2.jpg 423,36 euros, el segon més car Qualitat global: Bé
 • El segon més petit i el de menor consum màxim (25 W). Poques prestacions. Un píxel defectuós. Aspecte exterior molt acurat i bones possibilitats d’ajust dels paràmetres d’imatge
 • Prova d’ús: 4 punts sobre 5. Qualitat d’imatge: 3,9 punts sobre 5.

Packard-Bell FT500

 • /imgs/20040501/PACKARD2.jpg 449 euros, el més car
 • Qualitat global: Acceptable
 • Sense manual d’instruccions, manual de seguretat ni cable de xarxa. No ofereix els dos anys mínims de garantia i incompleix la norma de seguretat elèctrica. Poques prestacions.
 • Prova d’ús: 3,1 punts sobre 5 possibles, el pitjor. Qualitat d’imatge: 3,9 punts sobre 5.

Feton LM15D

 • /imgs/20040501/FETON_2.jpg 299 euros, el més barat
 • Qualitat global: Insuficient
 • Sense document de garantia. Va fallar en la prova de compatibilitat electromagnètica. El més gran i pesat. Entrada d’àudio i auriculars i pivota 90º. Tres píxels defectuosos (el pitjor). Menús poc atractius i confusos. Aspecte exterior mal valorat.
 • Prova d’ús: 3,4 punts sobre 5. Qualitat d’imatge: 4,1 punts sobre 5, la màxima puntuació.