Sobrereserva aèria

Augmenten les indemnitzacions

A partir de febrer de 2005, les compensacions per sobrereserva aèria s'incrementen
1 Maig de 2004

Augmenten les indemnitzacions

/imgs/20040501/economia-domestica01.jpg
L’overbooking o sobrereserva de bitllets per part de les línies aèries afecta 250.000 viatgers dels 250 milions de passatgers que sobrevolen cada any l’espai aeri de la Unió Europea. Es tracta d’una pràctica legal de les companyies aèries -també d’empreses ferroviàries- que consisteix a vendre dues vegades un percentatge del passatge a fi d’evitar els seients buits. Per justificar la sobrereserva aèria, d’allò més habitual, les línies aèries al·leguen que un nombre elevat de clients reserven vols que finalment no agafen, amb els perjudicis econòmics consegüents que això suposa. Tot i ser legal, la sobrereserva deixa l’usuari en una clara situació d’indefensió i les indemnitzacions que se li concedeixen són considerades insuficients. La Unió Europea acaba d’aprovar una norma nova, que substituirà el reglament de 1991 i que entrarà en vigor a partir del pròxim mes de febrer de 2005, en què es recullen noves mesures compensatòries per als afectats. En el nou document es preveuen compensacions que oscil·len entre els 250 i els 600 euros, xifres més elevades que les actuals, que en cap cas no superen els 300 euros.

Durant l’elaboració d’aquest reglament, el passat mes de gener, es va acordar també la possibilitat d’estendre les indemnitzacions a altres sectors, concretament al transport marítim i al ferroviari. A Espanya, on es reconeix la pràctica de sobrereserva en el tren, s’ha elaborat un esborrany del Reglament de la Llei Ferroviària en què s’estableix un sistema d’indemnitzacions semblant al de les aerolínies com a mesura de protecció dels passatgers. Aquesta nova llei no entrarà en vigor fins que no s’aprovi el reglament que la desenvolupa, per al qual encara no hi ha data.

Indemnitzacions en l’actualitat

D’acord amb la directiva vigent de 1991, els viatgers de vols regulars que es queden a terra per excés de reserves han de presentar en el taulell de facturació el bitllet d’avió amb l’antelació deguda. Els operaris comprovaran que es tracta d’un vol regular i que parteix d’un aeroport situat en un estat membre de la UE, condició obligatòria per a gaudir de les compensacions següents:

 • Menys de 1.500 quilòmetres: de 75 a 150 euros.
 • Fins a 3.500 quilòmetres: 150 euros.
 • Més de 3.500 quilòmetres: fins a 300 euros.
 • Reducció: aquestes compensacions es redueixen a la meitat si el vol disponible té lloc en les dues o quatre hores posteriors.

Altres mesures compensatòries

La companyia ha de facilitar:

 • El reembors sense penalització del bitllet o un transport alternatiu al més aviat possible a la seva destinació final.
 • La possibilitat que l’usuari triï una altra data posterior per traslladar-se.
 • Menjar i beguda durant el període d’espera.
 • En el cas que la situació d’espera es prolongui durant una nit o més, la companyia s’ha de fer càrrec de les despeses d’hotel i manutenció.
 • El client pot fer una telefonada gratuïta o enviar un fax al lloc de destinació.

Excepció

Viatge combinat. Si el vol forma part d’un viatge combinat (aquell que inclou bitllet d’avió, trasllats de l’aeroport, allotjament en un hotel, mitja pensió, etc.) la companyia aèria està obligada a indemnitzar l’operador amb què hagi realitzat el contracte. En aquest cas, l’operador haurà d’abonar a l’usuari l’import percebut per aquest motiu.

Vol xàrter. No compta amb cap dret compensatori dels exposats més amunt, que es limiten als passatgers que utilitzen vols regulars.

A partir de febrer de 2005

Després de quasi tres anys de negociacions, el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord respecte a les indemnitzacions que corresponen als passatgers que no reben el servei contractat per part de les línies aèries davant d’un cas de sobrereserva i retard del vol.

Sobrereserva. En funció del nou reglament, les indemnitzacions es divideixen en tres categories, d’acord amb el tipus de vol:

 • Menys de 1.500 quilòmetres: els passatgers que no puguin embarcar per cancel·lació de vol o per sobrereserva rebran 250 euros.
 • Entre 1.500 i 3.000 quilòmetres: 400 euros.
 • Més de 3.500 quilòmetres: fins a 600 euros.

Retard del vol.És la primera vegada que es regulen els drets dels passatgers en cas de retards. Les mesures són les següents:

 • Més de dues hores si són vols curts, de tres hores per als intercomunitaris i quatre per als de llarga distància:
  • Els passatgers han de rebre menjar i beguda gratis “en proporció al temps d’espera”.
  • Tenen dret a fer telefonades o enviar missatges via fax o per correu electrònic.
  • Si el vol es retarda fins al dia següent, rebran allotjament, a més de transport des de l’aeroport fins a l’hotel.
 • Si el retard supera les cinc hores:
  • Els passatgers podran demanar el reembors del preu pagat en un termini de set dies, sempre que es demostri que aquest retard provoqui que el vol ja no compleix el pla de viatge original del passatger.
  • El viatger, si ho desitja, pot triar entre un bitllet de les mateixes característiques per a sortir al més aviat possible, o bé per la devolució de l’import del bitllet.

Advertència: La pròpia companyia haurà d’oferir les compensacions per iniciativa pròpia.

És important saber que...
 • Un bitllet d’avió no ens assegura una plaça en el vol que figura en el bitllet. El que ens dóna dret a un seient és la targeta d’embarcament, per tant, vagi amb temps a l’aeroport i passi per facturació tan aviat com pugui.
 • /imgs/20040501/economia-domestica02.jpgJa que és una situació legalment permesa, hi ha drets que protegeixen l’usuari davant d’una situació de sobrereserva, promoguts per les companyies aèries. Però si el passatger i l’empresa no arriben a un acord, hi ha un imprès de reclamació que l’usuari pot emplenar en la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) als aeroports espanyols. A l’estranger, la reclamació es tramitarà d’acord amb els mecanismes del mateix aeroport, encara que la còpia s’haurà de lliurar obligatòriament en l’aeroport espanyol de destinació.
 • Si la solució proposada per la companyia no satisfà el client, el pas següent és dirigir-se a la DGAC, encarregada de dictar una resolució sobre el cas. Encara que no és vinculant, sol ser acceptada per la Junta Arbitral de Consum, per bé que no totes les companyies estan adherides a aquest òrgan.
 • En vols xàrter amb operadors turístics a través d’agències de viatges, es pot reclamar davant del departament de Turisme de la comunitat autònoma corresponent.
 • Si la companyia és culpable del retard o de la cancel·lació injustificats del vol, i hi haguera algun problema respecte a la devolució de l’import del bitllet, s’ha d’emplenar un formulari. Després, la indemnització es pot reclamar per mitjà de la via arbitral o judicial. És imprescindible conservar el bitllet com a prova del contracte incomplert.