Va creure que el dipòsit financer contractat no tenia grans riscs