Responsabilitat del comerç pel mal treball d’un gremi subcontractat