7 llets netejadores

La millor és una de les més barates

Desmaquillen, netegen la pell d'impureses, suor i cèl·lules mortes. I a penes irriten la pell ni els ulls
1 Abril de 2003

La millor és una de les més barates

/imgs/20030401/analisisb02.jpg
S’han analitzat set llets netejadores els preus dels quals oscil·len entre els 13,5 euros/litre de Margaret Astor i els 23,05 euros/litre de L’Oreal. La millor relació qualitat-preu és una de les dues llets més barates, Diadermine (14,60 euros/litre), per ser la tercera millor en la prova d’ús i l’única que aconsegueix en qualitat global el “molt bé”. Nivea Visage, la millor en la prova d’ús, és una altra bona opció en tenir un preu per sota de la mitjana.

Les llets netejadores eliminen les impureses que obstrueixen els porus de la pell com el maquillatge, les cèl·lules mortes, la pols i la suor. S’utilitzen, principalment, per a desmaquillar la cara i els ulls, i estan compostes per una emulsió d’oli i aigua, de poca viscositat i amb tensioactius de síntesi encarregats d’eliminar la brutícia que hi ha a la superfície de la pell.

A aquesta emulsió s’hi afegeixen substàncies humectants (glicerina, sorbitol…) que eviten que s’evapori l’aigua i que es ressequi la pell, a més de substàncies conservadores, que prevenen la proliferació dels microorganismes susceptibles de contaminar un producte tan aquós. També s’hi afegeixen altres elements, que distingeixen cada llet netejadora: perfums, colorants i altres substàncies d’acció específica, com les hidratants, calmants, antiinflamatòries, revitalizants…

Prova pràctica

CONSUMER va sotmetre les set llets netejadores a una prova d’ús sobre 56 consumidores habituals d’aquest tipus de productes, amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys. Nivea Visage va obtenir la millor puntuació en aquesta prova d’ús, amb 7,3 punts en una escala de l’1 al 9. Vitesse, la segona millor, va aconseguir 7 punts. Pond’s (6,1 punts), i Margaret Astor (6,2 punts) van ser de les pitjor qualificades. En un nivell mitjà es van situar Diadermine (6,8), Synergie de Garnier (6,6) i L’Oreal (6,4).

Nivea Visage va aconseguir les puntuacions més altes en sensació final, color i olor de la llet i olor de la pell després de l’aplicació. Les millors per a eliminar maquillatge de la cara i dels ulls van ser Vitesse i Synergie: la primera va ser més efectiva a l’hora d’eliminar el maquillatge de la cara, i Synergie a eliminar-lo del contorn dels ulls.

L’aparença d’aquest producte ha de correspondre a la d’una llet uniforme, sense grumolls, opaca, de color blanc i olor agradable. En sis mostres l’aspecte de l’emulsió va ser correcte, de color blanc i olor perfumada i agradable, però el color beix-taronja de Synergie de Garnier va fer que aquesta llet fóra valorada pitjor que la resta de les mostres en aquest apartat.

El pH de la pell sana es troba al 5,5, per la qual cosa la composició d’una llet netejadora serà millor com més s’acosti a aquesta xifra. L’aplicació d’un producte excessivament àcid o massa bàsic afavoriria l’aparició d’intoleràncies a la pell. Les millors llets quant al pH (les que se situen entre 5 i 5,9) van ser Margaret Astor, Diadermine i Synergie de Garnier. Una mica per sota se situaven Pond’s i Vitesse (6,3 i 6,2 respectivament) mentre que les més bàsiques (les pitjors) van ser Nivea Visage i L’Oreal, ambdues amb 6,6.

Textura adequada

/imgs/20030401/analisisb01.jpg
La viscositat del líquid no ha de ser massa elevada (en dificultaria la sortida de l’envàs i la dosificació) ni massa líquida (en complicaria l’aplicació en escórrer-se entre els dits). La viscositat adequada es va definir entre 9.000 i 14.000 centipoises (cps). Nivea Visage, L’Oreal, Pond’s i Synergie van ser excessivament viscoses i van arribar a superar aquest rang en més de 3.000 cps.

El contingut d’extracte sec (substàncies orgàniques i minerals que queden després d’eliminar l’aigua i les substàncies volàtils, com el perfum) no està relacionat, directament, amb la qualitat del producte, si bé un contingut elevat es tradueix en una important quantitat de matèries orgàniques i minerals en comptes d’aigua. Synergie de Garnier (6,2%) i Vitesse (6,3%) només van oferir una quarta part de l’extracte sec de Diadermine (24,2%).

Pel que fa als principis actius, la llet netejadora Diadermine va ser la més completa pel fet de tenir en la seva fórmula tres actius importants, mentre que Margaret Astor no va presentar cap de les quatre substàncies actives analitzades.

Es van portar a terme tres experiments per a determinar si les llets netejadores eren irritants o no: un per a garantir la innocuïtat del producte sobre la pell, i els altres dos per a comprovar com afectaven el contacte amb els ulls. La tolerància cutània es va mesurar aplicant 0,2 grams de producte sobre l’espatlla de deu voluntaris adults i sans, en què es va mantenir un pegat oclusiu en contacte directe amb la pell durant 48 hores.

Un dermatòleg va comprovar els efectes provocats pel producte comparant-los amb una referència negativa, neutra (no irritant) que també havien portat adherida a la pell durant dos dies. Les set llets netejadores van demostrar que no són irritants, però Pond’s es va mostrar “molt lleugerament irritant”.

Per a analitzar la tolerància ocular dels productes sense fer assajos sobre animals, es van portar a terme dos tests ‘in vitro’ mitjançant mètodes oficials. El primer, el test HET CAM, es fa deixant actuar el producte sobre una membrana d’ou de gallina fecundat deu dies abans, que té propietats semblants a les de l’ull humà.

Una vegada transcorreguts vint segons des de l’aplicació, es renta la membrana de l’ou i s’observa durant cinc minuts si apareixen fenòmens d’irritació (hemorràgies, coagulació…), fet que indicaria els efectes que aquest producte tindria en contacte amb els ulls.

Irritació ocular

En l’altra prova que mostra l’efecte del contacte sobre els ulls, s’aplica el producte sobre cèl·lules conjuntives omplertes amb el colorant vermell neutre. Després de deixar actuar la llet netejadora sobre aquest teixit conjuntiu, s’observa si les cèl·lules han esclatat i han alliberat el colorant de l’interior.

Els resultats d’ambdós assajos mostren que la capacitat irritant ocular dels set productes analitzats va de moderat (Diadermine, Margaret Astor i Synergie) a dèbil (Nivea Visage, Pond’s, Vitesse i L’Oreal), per la qual cosa totes les llets han estat ben valorades.

Diadermine, va ser l’única llet que va aconseguir la qualificació de “molt bé” en qualitat global, gràcies al seu pH pròxim al de la pell, a la seva viscositat adequada, al fet de contenir tres principis actius importants (glicerol, pantenol i acetat de vitamina E) i al fet de no ser irritant.

Margaret Astor, Nivea, L’Oreal, Synergie de Garnier i Vitesse van obtenir un “bé” per les seves composicions no irritants. Pond’s va ser l’única que només va aconseguir la valoració de “correcte” per la seva fórmula “molt lleugerament irritant” en contacte amb la pell.

Matèries actives

Quant a les matèries actives, és a dir, els agents amb propietats específiques, es van analitzar els continguts en glicerol, bisabol, acetat de vitamina E i pantenol, ja que aquestes són les substàncies que tenen efectes positius més comuns en les llets netejadores. L’hidratant glicerol o glicerina és el principi actiu més comú. L’Oreal i Synergie de Garnier van ser les llets amb més quantitat d’aquesta substància i Margaret Astor no la inclou en la formulació. L’acetat de vitamina E (tocoferil acetat), amb virtuts antiarrugues, calmants, cicatritzants i hidratants, va estar present en tres llets, encara que en proporció molt diferent (dues vegades més en Diadermine i Pond’s que en L’Oreal). L’antiinflamatori bisabol només va ser utilitzat per Nivea Visage. Pel que fa al pantenol (provitamina B5), amb virtuts reparadores, nutritives i hidratants, es va trobar en les formulacions de Diadermine, Nivea Visage i Garnier Synergie.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat set llets netejadores o desmaquilladores de preus ben diferents: des dels 13,50 euros/litre de Margaret Astor fins als 23,05 euros/litre de L’Oreal.
 • Són blanques, excepte Synergie que és beix-taronja. El pH de Nivea Visage i L’Oreal (ambdós 6,6) és el més allunyat del de la pell sana. La viscositat és excessiva en Nivea Visage, L’Oreal, Pond’s i Synergie. La més completa en substàncies actives analitzades és Diadermine (tres) i la pitjor Margaret Astor (cap).
 • Pond’s és l’única “molt lleugerament irritant” en contacte amb la pell. Les altres són correctes. I les set van ser dèbilment o moderadament irritants amb els ulls.
 • Nivea Visage va ser la més ben valorada en la prova d’ús (7,3 sobre 9 punts possibles). La puntuació més baixa (però acceptable) va ser per a Pond’s: 6,1 punts.
 • Diadermine ha sigut l’única llet amb un “molt bé” en qualitat global. Margaret Astor, Nivea Visage, L’Oreal, Synergie i Vitesse han tingut un “bé” i Pond’s va ser l’única que ha tingut només un “correcte”.
 • La millor relació qualitat-preu és Diadermine, la segona més barata, l’única “molt bona” en qualitat global i la tercera millor en la prova d’ús. Nivea Visage, la millor en la prova d’ús, és una altra opció interessant.
Marca DIADERMINE NIVEA VISAGE MARGARET ASTOR POND’S
Denominació “Llet netejadora hidratant per a tot tipus de pell” “Llet netejadora revitalitzant pell normal i mixta” “Llet netejadora per a tot tipus de pell” “Llet netejadora suau”
Preu
(euros/ litre)
14,60 16,75 13,50 14,68
Format (ml) 250 250 200 250
Aspecte visual del producte
Aspecte Correcte Correcte Correcte Correcte
Color Blanca Blanca Blanca Blanca
Olor Perfumada Perfumada Perfumada Perfumada
Característiques físiques i químiques
pH 5,3 6,6 5,0 6,3
Viscositat1 Correcte Excessiu Correcte Excessiu
Extracte sec (%) 2 24,2 12,0 8,2 11,6
Contingut de substàncies actives
Glicerol
(%) 3
2,2 0,3 Absència 2,1
Bisabol
(%) 4
Absència 0,1 Absència Absència
Acetat de
vitamina E (%)5
0,26 Absència Absència 0,22
Pantenol
(%) 6
0,5 0,18 Absència Absència
Tolerància cutània No irritant No irritant No irritant Molt lleugerament irritant
Tolerància ocular Moderadament irritant Dèbilment irritant Moderadament irritant Dèbilment irritant
Qualitat global Molt Bé Correcta
Prova d’ús (d’1 a 9) 6,8 7,3 6,2 6,1
Marca VITESSE SYNERGIE GARNIER L’OREAL
Denominació “Llet netejadora hidratant per a tot tipus de pell” “Llet netejadora revitalitzant” “Llet netejadora revelé, per a tot tipus de pells”
Preu
(euros/ litre)
19,85 19,05 23,05
Format (ml) 200 200 200
Aspecte visual del producte
Aspecte Correcte Correcte Correcte
Color Blanca Beix taronja Blanca
Olor Perfumada Perfumada Perfumada
Característiques físiques i químiques
pH 6,2 5,7 6,6
Viscositat1 Correcte Excessiu Excessiu
Extracte sec (%) 2 6,3 6,2 12,4
Contingut de substàncies actives
Glicerol
(%) 3
1,3 4,1 4,1
Bisabol
(%) 4
Absència Absència Absència
Acetat de
vitamina E (%)5
Absència Absència 0,1
Pantenol
(%) 6
Absència 0,11 Absència
Tolerància cutània No irritant No irritant No irritant
Tolerància ocular Dèbilment irritant Moderadament irritant Dèbilment irritant
Qualitat global
Prova d’ús (d’1 a 9) 7,0 6,6 6,4

(1). Viscosidad: valores entre 9000 – 14000 se han valorados correctos e >14000 excesivos

(2). Extracte sec: quantitat de matèries orgàniques i minerals resultants després d’eliminar l’aigua.

(3). Glicerol: substància hidratant.

(4). Bisabol: substància amb virtuts antiinflamatòries.

(5). Acetat de vitamina E: amb virtuts antiarrugues, calmants, cicatritzants i hidratants.

(6). Pantenol: amb virtuts reparadores, nutritives i hidratants.

Una per una

Una per una, 7 llets netejadores

DIADERMINE

 • /imgs/20030401/diadermine.jpg 14,60 euros/litre
 • Qualitat global: molt bé. La millor relació qualitat-preu. La segona més barata. PH i viscositat correctes. La que té més extracte sec (24,2%). La que té més substàncies actives: glicerol, acetat de vitamina E, i pantenol.
 • Irritant de forma moderada en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. En la prova d’ús, la tercera millor: 6,8 punts.

NIVEA VISAGE

 • /imgs/20030401/nivea-visage.jpg 16,75 euros/litre. Qualitat global: bé.
 • Una altra bona opció. El pH més elevat (pitjor) i viscositat excessiva. La que té el nombre més gran de substàncies actives (3) de les analitzades, i l’única amb bisabol (antiinflamatori).
 • Dèbilment irritant en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. La millor qualificació en la prova d’ús: 7,3 punts.

MARGARET ASTOR

 • /imgs/20030401/margaret.jpg 13,50 euros/litre. Qualitat global: bé.
 • La més barata. PH i viscositat correctes. L’única sense les quatre substàncies actives analitzades (glicerol, bisabol, acetat de vitamina E i pantenol).
 • Irritant de forma moderada en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. En la prova d’ús, la segona pitjor: 6,2 punts.

POND'S

 • /imgs/20030401/ponds.jpg 14,68 euros/litre. Qualitat global, la més baixa: correcta.
 • Viscositat excessiva i pH elevat (6,3, pitjor).
 • L’única mostra que va presentar irritabilitat en el test cutani (“molt lleugerament irritant”). Inclou dues substàncies actives de les quatre analitzades. La puntuació més baixa en la prova d’ús: 6,1 punts de 9.

VITESSE

 • /imgs/20030401/vitesse.jpg 19,85 euros/litre. Qualitat global: bé.
 • La segona més cara. Viscositat correcta i pH elevat (6,2, pitjor).
 • Només conté una de les substàncies actives analitzades, glicerol. Dèbilment irritant en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. La segona millor puntuació en la prova d’ús, 7 punts sobre 9.

SYNERGIE DE GARNIER

 • /imgs/20030401/synergie.jpg 19,05 euros/litre, qualitat global: bé.
 • L’única amb un color diferent del blanc (beix-taronja).
 • Viscositat excessiva, pH correcte i el contingut en extracte sec més baix (6,2%). Inclou dues substàncies actives de les quatre analitzades, i el seu contingut en glicerol és el més elevat (4,1%).
 • Irritant de forma moderada en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. En la prova d’ús, es troba al quart lloc: 6,6 punts.

L'OREAL

 • /imgs/20030401/loreal.jpg 23,05 euros/litre, qualitat global: bé.
 • La més cara. El seu pH va ser el més elevat (pitjor) i la seva viscositat excessiva. Inclou dues substàncies actives de les quatre analitzades, i el seu contingut en glicerol és el més elevat (4,1%).
 • Dèbilment irritant en contacte amb els ulls, però no en contacte amb la pell. En la prova d’ús, la tercera pitjor: 6,4 punts sobre 9.