Es retarda un any el lliurament de l’habitatge per a ús vacacional