Un dels cònjuges va adquirir l’habitatge abans del matrimoni