Li van apujar el preu en una compra confirmada per Internet